Çocuklara öğrenme becerisi ‘aşısı’

DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

Muzaffer Akpınar Vakfı, eğitim altyapısı yatırım felsefesinde; içerik, eğitim kalitesi ve öğrenme konularını ön plana çıkarıyor. Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayata geçirilen ‘Bilişsel Beceri Eğitimi Projesi” ilköğretimdeki öğrencilerin öğrenme becerilerini artırmayı hedefliyor.

Geleceği çocuklarımız şekillendirecek. Dolayısıyla onların kendileriyle barışık, özgür düşünen, kendilerine güvenen, yaratıcı bireyler olarak yetişmeleri çok önemli.

Çocukların gerek okul, gerekse sosyal hayatta daha başarılı, daha sosyal, daha dikkatli ya da daha fazla sorumluluk sahibi olması, aslında eğitime bütünsel bir bakış açısı ile yaklaşmayı gerektiriyor.

Yaşadığımız bilgi ve teknoloji çağında, çocukların saatler boyunca hareket etmeden sınıfl arda tutulması, ya da okudukları kitaba saatlerce odaklanmalarını beklemek haksızlık olur; çünkü çevreleri onların dikkatini dağıtacak onlarca unsurla dolu. Çocuklar, çevreleriyle girdikleri her tür etkileşimden fiziksel, bilişsel ve duygusal olarak olumlu ya da olumsuz şekilde etkileniyorlar. Bu nedenle, bir öğrencinin akademik başarısı, hem öğrenmeyi destekleyen becerilerinin gelişim seviyesi hem de duygu durumuyla doğrudan ilişkili.

İşte ‘Bilişsel Beceri Eğitimi’ de bu noktada devreye giriyor ve, zihni yoğun bilişsel egzersizlerle uyararak, var olan sinir bağlarını güçlendiriyor, yeni bağlar oluşmasını sağlıyor.
Atalarımızın dediği gibi, “İşleyen demir pas tutmuyor.” Kurulduğu 1980 yılından bu yana eğitim ve sosyal yardımlaşma projelerini hayata geçiren Muzaffer Akpınar Vakfı, eğitim altyapısı yatırım felsefesinde; içerik, eğitim kalitesi ve öğrenme konularını ön plana çıkarmış durumda. Vakfın başkanlığını Muzaffer Akpınar, başkan yardımcılığını ise Psikolog Defne Aruoba Akpınar yürütüyor.

Defne Aruoba Akpınar, ABD’de yüksek lisans eğitimi sırasında uyguladığı ‘Bilişsel Beceri Eğitimi’nin lisansını alarak Türkiye’ye getirmiş. Projenin Türkiye’de bir okul çatısı altında hayata geçmesi ise Defne Aruoba Akpınar’ın, kendisi gibi öğrenme becerileri konusunda çalışmalar yapan Sarıyer Milli Eğitim Şube Müdürü Melek Yaşar’la bir araya gelmesi ile olmuş. İlk pilot uygulama, 2015- 2016 öğretim yılında Sarıyer’de bulunan Şair Nigar İlkokulu’nda hayata geçirilmiş. İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz’ın da bu çalışmaya destek vermesi ile proje bu yıl 4 ilkokulda uygulanıyor.

Projenin hedefi net: İlköğretimdeki öğrencilerin öğrenme becerilerini arttırmak. Hem akademik hem de psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak. Proje, psikoloji ve pedagojik danışmanlık bölümlerinin lisans ya da yüksek lisans öğrencileri tarafından gönüllü olarak uygulanıyor. Her eğitmen bir çocukla birebir çalışıyor ve en az 12 saat olmak üzere öğrencinin ihtiyacına göre belirlenen sayıda seans gerçekleştiriliyor.

İlk pilot uygulamada 30 gönüllü, 106 öğrenciye eğitim vermiş. 2016-2017 eğitim döneminde ise, 4 ilkokulda 70 gönüllü tarafından 303 öğrenciye eğitim veriliyor.

Aşı gibi!

Çocuklara verilen eğitimler oldukça yaratıcı; Trambolinde zıplarken, duvarda yazan harfleri okumak; metronom eşliğinde çalışmak; beyin kaslarını çalıştıran farklı kutu oyunlar bunlardan bazıları. Ortaya çıkan sonuç ise oldukça etkileyici, çünkü eğitimi alan öğrenciler ev ödevlerini daha kısa sürede bitirdiklerini, bilgiyi daha kısa sürede anladıklarını ve daha uzun süre hafızada tutabildiklerini, okula gitme isteklerinin arttığını söylüyorlar. Yapılan araştırmalar da seanslar sonucunda, IQ seviyesinde 21 puanlık artış sağlanabildiğini ortaya koyuyor.

Defne Aruoba Akpınar, Bilişsel Beceri Eğitimi’nin aşı niteliğinde olduğunu söylüyor. Yani eğitimi alan bir çocuk, edindiği becerileri bir daha kaybetmiyor.

Bilişsel Beceri Projesi, Defne Aruoba Akpınar tarafından kurulan Mind and More şirketi tarafından fonlanıyor. Mind and More, Nobel Barış ödüllü Muhammed Yunus’ un tanımladığı kavram doğrultusunda bir ‘Sosyal İş’ ve bilişsel beceri programının sürdürülebilir ve ölçeklenebilir olmasını amaçlıyor.

Defne Aruoba Akpınar, bu eğitimin okul çatısı altında dünyada ilk kez uygulandığını söylerken, MEB İlçe Müdürü İbrahim Tahmaz da, projenin sonuçlarını aldıklarında Talim Terbiye Kurulu’na rapor edeceklerini ve programın eğitim sistemi genelinde yaygınlaştırılmasını önerecekleri müjdesini veriyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Biz girişimci milletiz 07 Haziran 2021