COVID-19 ile mücadelede iş dünyasına yol gösterecek 10 ilke

DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Global Compact, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke’si doğrultusunda COVID-19 krizi ile mücadele edecek. Global Compact Türkiye Başkanı Ahmet Dördüncü de, online gerçekleşen Genel Kurul’da “Tek kurtuluşumuz işbirliği yapmak” dedi.

United Nations Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi), 166 ülkede 10 binin üzerinde şirket ve 3 binin üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi.

2000 yılında çalışmalarına başlayan UN Global Compact, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmeleri için çalışıyor.

Global Compact’in, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarını kapsayan 10 İlke’si şimdi de, COVID-19 krizi ile mücadele etmek için rehberlik sunuyor.

COVID-19 gerçek bir test niteliğinde

Global Compact bu kapsamda, dünya genelindeki iş dünyası liderlerini, COVID- 19’dan etkilenen işgücüne, toplumlara ve şirketlere destek vermeye çağırıyor.

Yaşadığımız bu belirsizlik zamanlarında Global Compact’in 10 İlke’sinin karar vericiler için ilham verici ve yol gösterici olması amaçlanıyor.

Global Compact Yönetici Direktörü Lise Kingo’nun ifade ettiği gibi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmada COVID-19 gerçek bir test niteliğinde. “Eğer dayanışma içinde bir arada hareket eder ve bu salgını durdurabilirsek, 2030 yılında istediğimiz dünyayı da yaratabiliriz” diyor Kingo. Dayanışma ve uluslararası işbirliği kapsamında, her bir ilkenin yol göstereceği alanlar şöyle tanımlanıyor:

İNSAN HAKLARI

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.
İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

- COVID-19’la mücadeleye yönelik her tür önlemin, ırk, renk, dil, din, cinsiyet gibi herhangi bir ayrım olmaksızın herkese ulaştırılması gerekir.

ÇALIŞMA STANDARTLARI

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
İlke 5:Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli

- COVID-19 krizinin çalışanlar ve KOBİ’ler başta olmak üzere iş ortakları üzerinde yarattığı olumsuz etkilere yönelik esnek gösterilmesi; dayanışma ve anlayış içinde hareket edilmesi ve krizin finansal etkilerini sınırlamanın yolunun çalışanların haklarını ve refahını riske atmak olarak görülmemesi gerekiyor.

- Esnek çalışma düzenlemeleri ile gelir akışı garanti altına alınabilir. Özellikle; bakım işlerini üstlenmek zorunda olan kadın çalışanlar ve sosyal güvenliği bulunmayan sözleşmeli çalışanların daha fazla dikkate alınması gerekiyor.

- Çalışanların COVID-19’dan korunması için çalışma ortamlarının hijyenine öncelik verilmesi; gerekli olan kişisel koruma önlemlerinin uygulanması önem taşıyor.

ÇEVRE

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.
İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

- COVID-19 salgınının yayılımını engellemek için online toplantılara ve sanal toplantılara öncelik verilmeli. Nitekim; COVID-19 nedeniyle bu yönde alınan önlemlerin artması, çok kısa bir süre içinde küresel karbon emisyonlarının azalmasına yol açmış durumda.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

- COVID-19 ile mücadelenin etkili olabilmesi için, tutarlı, kapsayıcı ve şeffaf politikalar ve iletişim stratejilerinin oluşturulması gerekiyor. Bu süreçte ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin etik kurallara uygun bir şekilde dağıtılması ve satılması büyük önem taşıyor.

Finans ve sigorta sektörü için mücadele önlemleri

- Özellikle sağlık, gıda ve lojistik endüstrilerinde şirketler ve CFO’lar, bankalar ve yatırımcılarla birlikte çalışarak, işlerin devamlılığını sağlamak için ortak stratejiler belirleyebilir.

- Bankalar; yaşamsal ürün ve hizmet sunan şirketler ve ekonomik açıdan zor durumda olan kesimler için özel krediler ve esnek ödeme modelleri geliştirebilir.

- Ticari bankalar ve kalkınma bankaları, insani yardım ve bağış fonlarınının desteklenmesi için farklı finans enstrümanları oluşturabilir.

- Sigorta şirketleri, COVID-19’dan etkilenen çalışanlar için kısa vadeli işsizlik sigortası ödemeleri yapabilir.

- Sağlık sigortası şirketleri COVID-19 hastalarının finansal yükünü hafifletmek için işbirliği modelleri geliştirebilir.

- Etki yatırımcıları COVID-19 ile mücadeleye yönelik ürün ve hizmet üreten şirketlere yatırım yapabilir.

Global Compact Türkiye, genel kurulunu online gerçekleştirdi

Global Compact Türkiye VIII. Genel Kurul Toplantısı, COVID-19 önlemleri doğrultusunda dijital ortamda “Zoom” üzerinden gerçekleştirildi. Toplam 100 kişinin katıldığını online Genel Kurul’da konuşan Global Compact Türkiye Başkanı Ahmet Dördüncü’nün yorumları ise şöyle oldu: "Bu dönemi şapkalarımızı önümüze koyup gerçek önceliklerimizi belirleyeceğimiz, üretimin ve tüketimin sorumluluğunu daha iyi anlayacağımız bir zaman olarak kullanalım. Yeniden başladığımızda bu yönde oluşturduğumuz kollektif bilinç ile davranışlarımızı değiştirelim. Bugüne kadar hep birlikte olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorunun olmadığını gördük. Bugün dünyayı saran bir ‘pandemi’ bizlere yaşamlarımızın ne kadar birbirine bağlı olduğunu, aynı gezegeni paylaştığımızı hatırlattı. ‘Önce ben diyen’ bu düzen, bizi daha da kırılgan hale getiriyor. ‘Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden az önceki andır’ Büyük bir değişimin ayak sesleri bunlar. Şafak vakti yaklaşıyor. Bu dönüşüm yeni toplumsal sözleşmeleri ve düzeni masaya getirecek. İnsanlık bu ve bunun biri bir çok krizi çokça kez tecrübe etti. Bu krizleri birbirinden öğrenerek, işbirlikleri kurarak; bir bütünün parçası olduğunu unutmayarak, kimseyi geride bırakmayarak atlatabildi. Tek kurtuluşumuz işbirliği yapmak.”

Genel Kurul’da; Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu Eş Başkanları Demet İkiler (WPP) ve Mustafa Seçkin (Unilever); Çevre Çalışma grubu Eş Başkanları Ebru Tüzecan (Koç Holding) ve Servet Yıldırım (Coca-Cola İçecek); Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubu Eş Başkanı: Ebru Dildar Edin (GarantiBBVA); Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu Eş Başkanları Erdal Karamercan (Eczacıbaşı Holding) ve Melsa Ararat (Sabancı Üniversitesi) çalışmalarını paylaştılar.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar