Çözüm yolu tercihlerimiz…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Son 3 günde, sorunların çözümüne yönelik aldığımız kararlar…

*          *          *

İnşaat maliyetlerinin “yüzde 3”ünü oluşturan çimentoda, ihracatı yasakladık…

İnşaat maliyetlerini düşürmek için!

*          *          *

1.1 milyar dolarlık ihracat ne olacak?

Yıllarca çaba harcanarak, risk alınarak kazanılan “yabancı pazarlar” bizi mi bekleyecek!?

            *          *          *

Dövizde oynaklık, beklentilerde bozulma nedeniyle…

1 hafta sonrasına fiyat veremeyen ve maliyetin yüzde 97’sini oluşturan, boyacısı, kalorifercisi, fayansçısı, elektrikçisi, sucusu “çimento ucuzladı” diye, 3 ay sonrası için fiyat vermeye başlayabilecek mi?

*          *          *

Diğer karar…

Hububat ve bakliyat ithalatında gümrük vergilerini sıfırladık…

Fiyatları düşürebilmek için!

*          *          *

Tarım ürünleri fiyatlarındaki artışta, kuraklığı gerekçe gösterenlerimiz çoğunlukta…

“Vahşi sulamayı bitirdik”, “Yağmur suyunu depolamayı başardık”, “Damlama sulamada yol aldık, “Tarımsal planlamaları, su fakirliğini dikkate alarak yaptık” diyebilen bir ülke, kuraklığı bahane gösterebilir mi?…

(Çölde üretim yapıp, ihracat yapan ülkeler ve kullandığı teknolojiler var)

*          *          * 

Ayrıca yem, gübre, ilaç, mazot, tohum fiyatları ortada…

Kuraklık olmasa; üretimi artırıp, arzı dengeleyecek yapıda!

*          *          *

Ve plansızlık, yönlendirme/eğitim eksikliği nedeniyle, tarımsal girdileri israf ederek kullananlarımız çoğunlukta…

Kullanılacak girdinin (gübre, ilaç, tohum, mazot, su…) 2-3-4 katını kullanarak, daha fazla verim bekleyen bir “eğitim düzeyi” var…

VELHASIL

Tarımda da sanayide de arz ve yüksek fiyat sorununun nedeni:

Planlayamamaktır…

Çalıştıranı/çalışanı eğitememektir…

Teknoloji geliştirememek; girdi fiyatlarını düşürememektir…

Vahşi gübrelemeyi/ilaçlamayı/tohumlamayı/sulamayı önleyememektir…

Vahşi stokçuluğu/toptancılığı önleyememektir…

Kısacası, “vahşi verimsizliktir”…

Gümrük vergilerini sıfırlama, ihracatı yasaklama/kısıtlama gibi “günü kurtaracak” kararların, sorunu orta/uzun vadede büyüttüğüne, kalan üreticimizi de küstürdüğüne yüzlerce kez şahit olmamıza rağmen, görmek istememektir…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Furya Kültürü… 13 Ağustos 2021