Daha güçlü olunur mu?

Dr. Hakan ÇINAR
Dr. Hakan ÇINAR SIRADIŞI hakan.cinar@mentorgumruk.com.tr

Birlik olunur ise neden olmasın. “Daha Güçlü Bir Dış Ticaret İçin Gücümüzü Birleştirdik” teması ile bundan dokuz ay önce naçizane, benim öncülüğümde hayata geçirdiğimiz DIŞYÖNDER (Dış Ticarete Yön Verenler Derneği) pandemiye rağmen neredeyse 100 üyeye ulaşmayı başardı.

COVID-19 süreci hiçbirimizin beklediği veya öngördüğü bir süreç değildi ve aniden tüm dünyanın üzerine kabus gibi de çöktü. Biz de Türkiye’nin dış ticaretinin önemli kuruluşlarının yöneticisi ile birlikte öncelikli olarak COVID-19 sürecinde bakanlık nezdinde ortaya çıkan temassız dış ticarete ilişkin yorumlar geliştirelim ve gelecekte de buradan elde edilecek deneyimleri uygulamada nasıl kalıcı hale getirtebiliriz, buna odaklanalım dedik ve öyle de yaptık. Çalışma Gruplarımız günün sonunda toplam 55 başlıktan oluşan bir rapor hazırladı. Ana başlıkları; ihracat, ithalat ve lojistik/tedarik zinciri yönetimi olan raporumuzu bu hafta Ticaret Bakan Yardımcılarımız Sn. Gonca Yılmaz Batur ve Sn. Rıza Tuna Turagay’a sunmak üzere randevu talep ettik. Onlar da tereddütsüz kabul ettiler. Tüm detayları ile paylaştığımız raporumuzun ana başlıklarına değinmek gerekirse; ihracatta; devlet yardımlarında ve ihracat kredilerinde sektörün beklentileri, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve dijitalleşmeye ilişkin öngörüler, ilave gümrük vergilerinin ihracat üzerindeki etkileri ve sektörlerin düşünceleri, VEDOP kapama sürelerinin kısaltılması için beklenen iyileştirmeler, kambiyo hükümlerindeki bazı düzenleme beklentileri, dahilde işleme rejimindeki düzenlemeler, cerrahi maske başta olmak üzere tıbbi koruma amaçlı ürünlerdeki hibe şartlarına dair düzenlemeler gibi başlıklar yer aldı. İthalatta ise, elektronik ortamda düzenlenen A.TR ve Menşe belgelerinin kağıt aslı aranmaması talebinden, muayene risk kriterlerine, gümrük vergilerinin tahsil usulünden ürün güvenliği ve denetimindeki yaşanan aksaklıklara, gümrük idarelerine yapılacak itiraz ve uzlaşma başvurularından, ilave gümrük vergileri ve gözetim vergisi uygulamalarına kadar daha pek çok başlığa değinildi. Uzlaşma başvurularındaki düzenlemeler, YYS’de karşılıklı tanımaların genişlemesi gereği yine konularımız arasında yer aldı. Tedarik Zinciri ve Lojistikte ise, e-ihracat düzenlemeleri, lojistik maliyete etki eden unsurlar, TSE ve CE süreçlerinin yarattığı etkiler, tek pencere sistemindeki aksaklıklar, ATS cihazlarının temin sürelerinin yarattığı olumsuz etkiler, taşıma kooperatiflerindeki tekelleşme ve yanı sıra laboratuvar tekelleşmeleri gibi pek çok konunun raporda yer aldığını söyleyebilirim.

Yanı sıra son dönemde gümrük idarelerince Gümrük Kanunu’nun 234 ve 241. maddelerine göre düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararlarının, firma ile birlikte dolaylı temsilciye de, yani Gümrük Müşavirine de müteselsil sorumluluktan düzenlenmesi uygulamasının mahkeme kararı olmadan düzenlenmemesi gerektiği yönündeki görüşümüzü de kendileri ile paylaştık.

Dış Ticaret profesyonellerinin Türkiye’nin dış ticaretinin gelişmesine yönelik ortak çalışmalar yürütmek ve işleyişe yön verme hedefi ile kurulan DIŞYÖNDER’de akademisyen, bürokrat ve hatta öğrenciler dahi yer alabilmekte. Amacımız Türkiye’nin dış ticarette çok daha etkin bir ülke olma mücadelesine hiçbir siyasi görüş gözetmeksizin destek verebilmek. Biz bir sektör sivil toplum örgütü değiliz; işte bu durum, devletimiz açısından büyük bir avantaj. Yıllarca süre gelecek bir sivil toplum örgütü olmayı, siyasi iradeden bağımsız olarak ilgili bakanlıklarımızın sahanın reaksiyonunu aradıklarında müracaat edecekleri bir yapı olmayı, en önemlisi de uzman dış ticaretçiler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Neden geniş geniş anlattım; hem dış ticaretin gelişmesinde herkes bizi daha yakından bilsin, hem de farklı sektörlere de örnek teşkil edebilmek için. Sorunun parçası olmak kolay, önemli olan çözümün parçası olabilmek.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İhracat AŞ. 22 Ekim 2021
Bir iki üç çip 08 Ekim 2021
Ortaya karışık program 10 Eylül 2021
Haydi büyüyelim 03 Eylül 2021