Değerli Konut Vergisi davalarını bekletin!!!

Zeki GÜNDÜZ
Zeki GÜNDÜZ VERGİ PORTALI Zeki.Gunduz@tr.pwc.com

Değerli DÜNYA okurları, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 05.02.2020’de sitesinde aşağıda paylaşacağım duyuruyu yayınladı.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNE TABİ MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZLARA İLİŞKİN İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İLE İLGİLİ DUYURU

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen 43. madde kapsamında değeri 5 milyon TL ve üzeri “Değerli Konut Vergisi”ne tabi mesken nitelikli taşınmazlara ilişkin kurumumuzca gerçekleştirilen çalışmalara yönelik ilgililerince yapılan itirazların kurumumuz bünyesinde oluşturulan komisyonlar marifetiyle inceleme ve değerlendirme süreçleri tamamlanmış olup, elde edilen sonuçların 04/02/2020 tarihi itibarıyla ilgililerine tebligatına başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Görüldüğü üzere TKGM kendisine yapılan itirazları değerlendirme sürecini tamamladığını, vardığı sonuçları da 04.02.2020 tarihi itibarıyla mükelleflere göndermeye başladığını beyan etmektedir.

Hal böyle olunca TKGM’nin vereceği cevapları tebliğ aldıktan sonra dava açılmasının daha faydalı olacağı sonucuna varıyoruz. Dava açma süreci bu cevapların tebliğ alınmasını takiben başlayacaktır.

Bu duyuru yapılmadan önce, cevapların verilip verilmeyeceği, ne zaman verileceğinin bilinememesi sebepleriyle, bir hak kaybına uğramamak, usul ve süre sorunu yaşamamak, özel zımni red düzenlemesi vb. teknik konular nedenleriyle dava açmaya hazırlanırken, şimdi beklemenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Cevap verileceğinin kesin olması sebebiyle bir hak kaybına uğranmayacaktır.

Daha önce dava açmış olanlar ne olacak?

İtiraz sonrası 15 gün bekleyip, bu sürede bir cevap gelmemiş olmasını özel zımni red süresi addedip dava açmış olanlar bir hak kaybına uğramayacaktır.

a) İtirazlar tamamen reddedilmişse
Gelen cevap açılmış dava dosyasına sunulmalıdır. Sunulan bu cevabın davayı etkilemeyeceğini düşünüyoruz.

b) İtirazlar kısmen kabul edilmişse
Gelen cevap açılmış dava dosyasına sunulacak, davanın tutarı idarenin kabul ettiği tutar kadar tadil edilmiş olacaktır. Bir hak kaybına uğranmadan mevcut davaya devam edilecektir.

c) İtirazımız tamamen kabul edilmişse
Sadece bu durumda açılmış olan dava boşa açılmış olacaktır. Ancak, bu durumda da mahkeme masrafları dışında bir kaybımız olmayacaktır.

Bu ay Değerli Konut Vergisi beyanı verilecek mi?

TKGM’den değerleme tebligatı alıp buna itiraz eden, 15 günlük itiraz süresi 2020’ye sarkan mükellefler ki çok büyük bir mükellef grubu bu kümede, bu yıl beyanname vermekle yükümlü değil.

Beyanda bulunma zorunda olan küçük grubun beyan yükümlülüğü de çok büyük bir ihtimalle bir düzenleme yapılana değin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 3 ay erteleme yetkisi çerçevesinde ertelenecektir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar