Değerli konut vergisi konusunda dava açmayın, açtıysanız da davadan vazgeçin!

Zeki GÜNDÜZ
Zeki GÜNDÜZ VERGİ PORTALI Zeki.Gunduz@tr.pwc.com

Değerli DÜNYA okurları, Değerli Konut Vergisi ile ilgili olarak verilen ve Meclis’te kabul edilen maddelerin içeriğine her mecrada genişçe yer verildiği için tekrar üzerinde durmayacağım. Aşağıda hukuki süreçle ilgili bize gelen sorular ve bu sorulara verdiğimiz cevaplara yer verilecektir.

Henüz “Torba Kanun” içinde yer alan bu düzenlemelerin kanunlaşma süreci devam ediyor. Kanun Meclis’ten çıkıp, Cumhurbaşkanlığı’nca da onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlandığında yürürlüğe girecek.

1. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nden (TKGM) itirazlarınıza cevap yazısı gelirse ne yapılacak?

Açık ve net tavsiyem: “Bir şey yapmayın”. Kanunun yürürlüğe girmesini bekleyin. Kanun bu şekliyle yürürlüğe girdiğinde TKGM’nin yaptığı değerlemelerin Değerli Konut Vergisi açısından bir anlam ve önemi olmayacak.

2. Cevap yazısı gelmezse ne yapılacak?

Birinci soruya verdiğimiz cevap bu soru için de geçerli

3. Davanın konusuz kalması ve feragat

Açılmış bir davanın konusuz kalması, ya davacının feragatı ya da davalının davayı kabulü veya dava konusu işlemi geri almasıyla olur. Hukuk uygunluk denetimi olan yargısal denetimin işlemin kurulduğu tarih bakımında gerçekleşmesi ile ilgili bir kısım tartışma yapmak mümkündür. Bununla birlikte, gerek usul ekonomisi gerekse taraf menfaati açısından uyuşmazlıkların sürdürülmesinde herhangi bir kamu yararı olmadığı açıktır. Eğer koşulları var ise idarenin daha sonra gerçekleştireceği işlemlere karşı dava yoluna gitme hakkı her halükarda mevcuttur.

Uzun lafın kısası biz, TKGM’nin belirlediği değerlere karşı açılmış olan davadan feragat edilmesini, bu konuyu uzatmanın hukuki bir yarar sağlamayacağını, bir zarar da (yargılama giderler ve vekalet ücreti kısmı hariç ) getirmeyeceğini düşünüyoruz.

4. Dava açmaz veya davayı geri çekersem işlem kesinleşir mi?

Kanun bu şekliyle yürürlüğe girdiğinde TKGM’nin yaptığı değerleme işleminin Değerli Konut Vergisi açısından bir anlam ve önemi kalmayacağından, zaten sizin dışınızda, 7194 sayılı Kanun çıkmadan yapılmış bu değerleme işlemiyle ilgili bir şey yapmaya gerek olmadığı düşüncesindeyiz.

5. Davadan feragat halinde yargılama gideri

İdari Yargılama Usulü Kanununun 31. maddesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanununa atıf yapmak suretiyle, davacıya davadan feragat ederek davayı sona erdirme imkânı tanınmıştır. Kanun’unun 31. maddesinin göndermede bulunduğu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 307. maddesinde; feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmış; 309. maddesinde feragatın hüküm ifade etmesinin, karşı tarafın ve mahkemenin muvafakatine bağlı olmadığı ve feragatın kayıtsız ve şartsız olması gerektiği ifade edilmiş; 311. maddesinde feragatın kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğuracağı; 312. maddesinde feragat beyanında bulunan tarafın, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edileceği kurala bağlanmıştır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar