Değişen risk ortamı kurumsal raporlamayı dönüştürüyor mu?

Prof. Dr. Güler ARAS
Prof. Dr. Güler ARAS Momentum dr.guler.aras@gmail.com

Pandemi krizi ile birlikte 2020’de istisnai bir deneyim yaşıyoruz. Bu kriz ile birlikte çok şey öğrendiğimiz açık ama öğrendiklerimizden yola çıkarak geleceğimizi nelerin, nasıl etkileyeceğini gerçekten biliyor muyuz? Sorumlu bir birey, yönetici ya da politika yapıcı olarak gerekli değişim ve dönüşüm için harekete geçmeye istekli miyiz; yoksa sadece sorunları tartışmaya devam etmeyi mi tercih edeceğiz? Bu konuları tartışmanın yanı sıra artık daha çok geleceğe yönelik çözümleri ve iyi uygulamaları duymayı bekliyoruz.

Raporlama çerçevesi yeniden şekilleniyor

Geçtiğimiz günlerde Türkiye bu anlamda örnek gelişmelerden birisine ev sahipliği yaptı. Yürütme Kurulu Başkanı olduğum Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA), Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesinin Revizyonu için görüş vermek üzere Bölgesel Odak Grup toplantısına ev sahibi oldu. Gelişen ve değişen paydaş beklentilerine ve piyasalara yanıt verecek, finansal istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın daha geniş hedeflerine ulaşmayı amaçlayan bir raporlama yapısının tasarımı sürecinde Türkiye önemli bir sorumluluk aldı. Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi işbirliği ile gerçekleştirilen toplantı, tüm dünyadan konunun önde gelen isimlerini ve uzmanlarını bir araya getirdi. Düzenleyiciler, yatırımcılar, şirketler, standart belirleyiciler, meslek örgütleri, akademi ve STK’lardan oluşan grup ile kurumsal raporlamanın gelişiminde bir sonraki adımın ne olması gerektiği konusunu tartıştık.

Kurumsal raporların uyumlaştırılması mümkün ama kolay değil

Toplantının açılış konuşmasını yapan, kurumsal yönetim ve entegre raporlamanın duayeni Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Mervyn King, “coronomics” olarak adlandırdığı içerisinde bulunduğumuz küresel pandemi krizi döneminde entegre düşüncenin ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın çok kritik hale geldiğini vurgularken, IIRC’nin önceki dönem CEO’su Paul Druckman konuşmasında tüm paydaşlarla şeffaf bilgi paylaşımının en önemli aracı olan kurumsal raporların bir çerçeve içerisinde uyumlaştırılmasının mümkün olduğunu ancak kolay olmadığını belirtti.

Küresel fikir birliği oluşturmaya yönelik önemli adımlar Finansal ve finansal olmayan raporların entegrasyonunu sağlayacak bir küresel standartlar sistemi uzun süredir konuşulan bir konu olmakla birlikte, son günlerde konu ile ilgili gündem oldukça sıcak ve standart ve çerçeve belirleyiciler arasında çok önemli görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler ve karşılıklı yapılan açıklamalar, COVID-19 ile birlikte dünyanın risk profilinin nasıl değiştiğini bir kez daha ortaya koyarken, sınırlı kaynakların etkin kullanımı, insanın önemi, kurumların tüm paydaları için değer yaratmayı ve topluma katkının önemini daha çok fark ettirdi.

Geleceğe dokunma gücü

Kurumsal raporlamanın baştan aşağı gözden geçirilmesini sağlayan bu süreçte, raporlama sistemi için küresel fikir birliği oluşturmaya yönelik atılacak adımları merakla bekliyoruz. Zira ortaya çıkacak sonuç bundan sonra dünyada kurumların daha etkin ve nitelikli bilgi paylaşımlarında temel alacakları çerçeveyi oluşturacak. Bu önemli süreçte Türkiye üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirerek geleceğe dokunabilme gücünü ve etkisini ortaya koydu.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar