Demokratik ve sivil ses…

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Safranbolu'da  6 ili kapsamına alan Batı Karadeniz Kalkınma  Birliği BAKAB'ın kuruluş toplantısı yapıldı. Kamu, yerel yönetim ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda BAKAB'ın verimli ve bölge insanının refahını artırıcı bir Kalkınma Birliği olmasının modeli tartışıldı. Modelin mutlaka doğru ve eksiksiz bölge envanteri üzerine, bölge insanının katkılarıyla ortak akıl yaratıcı, demokratik ve sivil bir yapıda olması gereğinin altı çizildi.        

Geçen Cumartesi günü Safranbolu'da ÇEKÜL Vakfının davetlisi olarak Batı Karadeniz Kalkınma Birliği BAKAB toplantısına katıldık. BAKAB, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Düzce illeri ile bölgedeki ilçeleri kapsamı içine alan kamu-yerel-özel-sivil birlikteliğini amaçlayan ve bölgenin imkanlarına dayalı kalkınma modeli geliştirmeyi amaçlayan, demokratik ve sivil işleyişli bir kalkınma birliği olarak kuruluyor.

Toplantıya katılan İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Hasan Canpolat, Karabük Valisi Nurullah Çakır Merkez valisi Kayhan Kavas, yerel yöneticiler Kayseri Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,  Gaziantep Belediye Başkanı Asıl Güzelbey ve Urfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı  dinlerken, hepsinin ortak paydasının demokratik ve sivil bir söylem olduğunu gözlemledim. Hemen hepsi, Kalkınmanın, yerel kaynakların iyi değerlendirildiği, dünyadaki gelişmelerin ve değişimin iyi kavranıp ona uygun projeler üretmeye bağlı olduğu üzerinde durdular.

Özhaseki , "Değişimleri doğru zamanda algılamalıyız. Hızla yaşanan değişime ayak uydurarak projeler üretmeliyiz. Doğru amaçla, doğru hedef koymalıyız" değerlendirmesini yaparken kalkınmanın insana dayalı, onların yapmak istediklerini netleştiren ve iç uyumla sağlanabileceğinin altını çizdi. Bu iç uyumun kamu-özel kesim-üniversiteler ve STK'ların ortak aklıyla yaratılabileceğini belirtti. Özhaseki , "Kamu yönetiminde değişimlere direnenler, böyle devam etmesini isteyenler bulunması doğaldır. Kamu yönetiminde politize olmuşlar vardır. Bu doğru bir eğilim değildir"  diyerek kamudaki olumsuzluğun altını çizdi. Yeni dönemde değişime ayak uydurabilmek için siyasilerin de bugünkü çatışmalı söylemlerini terk etmelerinin zorunluluğu üzerinde durdu.

Dr. Hasan Canpolat'ta günümüzde kalkınmanın önemli kilit kavramlarından birinin değişim ve değişimin sürekliliği olduğunu belirterek, " Tarih bize gösteriyor ki, değişime uyum göstermeyen uygarlıklar bile yok oldular" değerlendirmesini yaptı. Kalkınmanın doğru temeli ve sürekliliği için toplumun bütün paydaşlarının bir araya gelerek, demokratik ve sivil bir modelle ortak akıl üretmeleri gerektiğini ve ancak bu şekilde en verimli sonucun alınabileceğini söyledi. Değişimin dönüşüm ile birlikte ele alınmasını, hizmet sektörüne göre kaynakların iyi değerlendirilip, buna dayalı projelerle bölgesel kalkınmaya katkıda bulunulabileceğinin aklını çizdi.

Daha önce Kelkit ve Menderes havza birliklerinin kuruluşuna katkıda bulunan Çekül adına sunum yapan Faruk Göksu, kalkınmada en önemli faktörün bakış açısın olduğunu belirtip, hangi faktörlere dayalı nasıl bir plan içersinde bir projelendirilme ve yol haritası çizilirse bölgesel kalkınmada başarı elde edilebileceğini anlattı. Göksu'da başarı için bölge insanının içinde yer aldığı, bölge kaynaklarının iyi değerlendirildiği, eşitlikçi bir kalkınma modelinin gerekli olduğunu belirtti.

Bölgenin bitkisel ve endemik özelliklerinin önemli imkanlar yarattığı konuşmacılar tarafından belirtilirken, Dr. Yusuf Örnek yaptığı konuşmada Almanya'da yapılan bir araştırmanın sonuçlarının bölge köylerinin doğal yapısının turizm konusunda yeni bir imkan olarak değerlendirilebileceğini  belirtti.  Bunun için neler yapılması gerektiğini bilgisini verdi.

BAKAB kuruluş toplantısı bölgenin ciddi bir envanterinin çıkarılıp, kentler ve beldeler arasında işbirliği imkanlarının ortaya konulması ve bölgesel kalkınma projesi yapılmasıyla bölge halkının refahını artıracak sonuçlara ulaşılabileceğini ortaya koydu. Kalkınma modelinin mutlaka sivil nitelikli, diyalogla  ortak akıl yaratıcı bir uygulama üzerinde oturtulması konuşmacılarca istek olarak belirtildi.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar