Design Week Türkiye 2021’den notlar…

Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI hilmideveli@gmail.com

Dünya Tasarım Örgütü (WDO) endüstriyel tasarımı, inovasyona kaynaklık eden, odağında insanın bulunduğu yenilikçi ürünler, sistemler, hizmetler ve deneyimler sunmaya katkıda bulunan “stratejik bir sorunu çözme süreci” olarak tanımlıyor.

Yüksek teknoloji kavramı; inovasyonla elde edilen mal ve hizmetleri ifade etmektedir.

OECD’ye göre; bir ürünün yüksek teknoloji olabilmesi, Ar-Ge yatırımlarının ürün imalatındaki yoğunluğuna bağlı olarak belirlenmektedir.

Yüksek teknoloji içeren ürünler, ekonomiler için yüksek katma değer sağlamakta, ürün ihracatı ise, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatı anlamına gelmekte ve bir ülkenin sürdürülebilir refah artışı için büyük önem taşımaktadır.

Yüksek teknoloji ihracatının temelinde Ar-Ge ve inovasyon yoğunluğu yer almaktadır.

 Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payı, küresel piyasalarda rekabet gücünü artırmak ve inovasyon kapasitesini sürekliliğini sağlamak için gerekli olmaktadır.

Yüksek teknoloji kapsamına giren sektörler genel olarak; “otomotiv, enerji, tekstil, telekomünikasyon, bilişim, savunma, elektronik, sağlık, geri dönüşüm ve güvenlik” sektörlerinden oluşmaktadır.

Ülkemiz ihracatında ileri teknoloji ürünlerinin payına baktığımızda Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı geçici verilere göre 2021 yılının Kasım ayında ihracat 33,4 milyar dolar, ithalat ise 26,7 milyar dolar seviyesinde görülüyor…

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,8..

 Ocak-Eylül döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,6..

 Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,0.. olarak görülmektedir.

Oran, beklentilerin çok altında olması gerçekten üzüntü veriyor.

Gerek On Birinci kalkınma Program’ında gerekse Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracatı arttırma stratejilerinde bu oranın arttırılmasına yönelik bir dizi çalışmaları görmekteyiz.

Bu bağlamda TİM “Design Week Türkiye “,ile ülkemizin tasarım kimliğinin ve bu kapsamda gelişebilecek olan ekonomik başarısının, tasarım ve endüstri entegrasyonuyla sağlanabileceği bilincini oluşturmayı en önemli konusu olarak ele alıyor; endüstri temsilcileriyle tasarımcıları bir araya getiriyor ve katma değerli ürünler üretebilmek adına bir buluşma zemini oluşturuyor.

TİM tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 17-18 Aralık’ta Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Design Week Türkiye 2021 (Türkiye Tasarım Haftası ) etkinliğini izleme olanağını buldum.

Sıra dışı bir programların ve alanlarında en iyilerin konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe katılımcıların yoğun ilgi göstermelerine tanık oldum.

Etkinlik sonrası TİM Başkanı İsmail Gülle ve Başkan vekili Kutlu Karavelioğlu ile etkinlikle ilgili konuşmamızda ortak nokta, etkinliğin ihracatımızda yüksek teknolojiye TİM olarak verdiğimiz önemi özellikle gençlerimizin yoğun ilgi göstermesiyle açılış sonrası panellere izlemeye gelen katılımcıların gösterdiği ilgiyle algılandığını görmek bizlere umutve heyecan verdi.

Başkan Gülle’nin etkinliğe ilişkin verdiği bilgiler özetle şunlardı;

“Açılışta benim ve T.C. Ticaret Bakanımız Dr. Mehmet Muş’un konuşması sonrası programa geçildi.

Design Week Türkiye 2021 etkinliğinde 12 panel ve konferans, 60’tan fazla konuşmacı, 20’yi aşkın sergi, enstalasyon ve atölye çalışmaları katılımcılarla buluştu.

 Bu yıl keynote konuşmacıları arasında World Design Organization (WDO) Başkanı Srini Srinivasan, WDO Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Garvey, Mimar ve Tasarımcı Alessandro Colombo, dünyaca ünlü tasarımcılarımız Hakan Akkaya, Aslı Filinta ve tasarım camiasının pek çok duayeni yer aldı.

Paneller bölümünde; “Ar-Ge ve Teknolojide Endüstriyel Tasarım” panelinde katma değerli ihracatla ilgili önemli konular işlendi.

 “Tasarımda Çevre ve Sürdürülebilirlik” panelinde bugün iklim kriziyle mücadele eden dünyada farkındalığı artıracak insanın doğayla uyumunda tasarımın etkisi gibi konular ele alındı. “Markalaşmada Tasarımın İzleri” ve “Stratejik Tasarımın Kurumsal Dünyadaki Yeri” panellerinde tasarımın sadece ürünlerde değil, kurumsallık ve markalaşma anlamında da çok önemli olduğu vurgusu yapıldı.

Tasarım haftasında şehir planlamasına ve mimarlığa da özel bir yer ayrıldı.

“Kentlerde Mimari Tasarımın İzleri” panelinde tasarımın, kullandığımız ürünlerin yanı sıra yaşadığımız alanların da belirleyici olduğu belirtildi.

 “Türkiye’den Dünya’ya Moda Tasarımı” panelinde modada tasarımın nabzı tutuldu.

Gastronomi ve Tasarım”,” Mücevherde Tasarım”, “Tasarımın Dünyadaki Gücü ve Etkileri” , “Dijitalde Kullanıcı Deneyimi Tasarımı” panelinde ise geniş bir perspektiften tasarımlar ele alındı.

Hizmet ihracatına ve ‘Made in Türkiye’ markasına son dönemlerde ciddi katkılar yapan oyun sektörü de bu sene tasarım haftasında derinlemesine işlendi.

Oyun Kurucular” panelinde sanal dünyanın ticarileşebilmesi için en önemli gerçek olan tasarım konusu ele alındı.

Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödülleri Ödül Töreni” kapsamında Ambalaj ve Hızlı Tüketim Ürünleri, Aydınlatma Ürünleri, Elektronik Ürünler, Ev Cihazları ve Kişisel Bakim Ürünleri, Ev Mobilyası, Ev ve Ofis Gereçleri ve Aksesuarları, Kamu Alanı Ürünleri, Ofis Mobilyası, Spor, Hobi, Oyun, Oyuncak ve Çocuk Ürünleri, Tıbbi Cihazlar ve Gereçler, Ulaşım Araçları ve Aksesuarları, Vitrifiye Ürünler ve Yapı Bileşenleri ve Yatırım Ürünleri ve İş Makineleri kategorileri olmak üzere

13 kategoride tasarımın en iyileri seçilerek 45 farklı ödül firma temsilcilerine ve tasarımcılara verildi.”

Başkan İsmail Gülle’nin verdiği bilgiler özetle bunlardı..

Yazımın başlangıç bölümünde vurguladığım gibi yüksel teknoloji ürünlerin ihracattaki payının arttırılması, ülkeler ekonomilerinin sürdürülebilir refah artışı için büyük önem taşımaktadır.

Bu bağlamda ülkemiz ihracatını artırarak yaratıcı endüstrilerin ihracatını geliştirmeyi amaçlayan bu etkinlikte TİM Başkanı İsmail Gülle olmak üzere emeği geçenleri kutluyor, bu anlayışla yapılacak çalışmalarla ülkemizin dünya pazarlarında üst sıralarda yerine alacağı inancındayım.

Barışın, sevginin var olduğu sağlıklı, huzurlu ve bol kazançlı bir yıl dilerim..

 

 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Yazılımda öneriler 17 Mart 2022