Dijital çağın yeni getirisi Model Fabrika, Kocaeli’ye çağ atlatacak

Sabiha TOPRAK
Sabiha TOPRAK KOCAELİ'den sabiha.toprak@dunya.com

1700’lü yıllar öncesinde daha geleneksel bir dünyanın rutin yaşam biçimine uygun üretim yöntemleri ve tüketim alışkanlıkları varken, 18. yüzyıl ile birlikte genel görünüm değişmeye başladı. Sanayide basit el aletleri ve ilişkili iş kültürünün yerini, daha gelişmiş makineler, buharla işleyenler ve bu makinelere dayalı üretimi destekleyen iş yapma yöntemleri aldı.

21. yüzyılda ise teknolojinin beraberinde getirdiği daha dijital bir çağda yaşamaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bu çağ, daha kolay yakalanabilir, daha kolay takip edilebilir bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Üretmeyi öğreten, dijital dönüşüm merkezi olarak da nitelendirilen model fabrikaların yerlerini aldığı çağdayız. Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi Model Fabrika, işletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak, yaygınlaştırılmasını sağlayan bir yetkinlik merkezi olarak tanımlanıyor. Günümüz rekabet dünyasında sadece üretim süreçlerinde değil, bilgi, belge, analiz, rapor vb. araçların da hızlı erişilebilir olması gerçeğini ön planda tutarak hareket eden Model Fabrika, bilgi teknolojilerinin verimli ve yoğun kullanılmasıyla birlikte bilgilerin elektronik ortama taşınması ile ilgili süreçlerde de fayda sağlayan bir Dijital Dönüşüm Merkezi. Şirketlerden seçilen değişim liderlerinin yalın üretimden dijital dönüşüme, enerji verimliliğinden organizasyon yönetimine kadar geniş bir yelpazede direkt uygulamalı olarak eğitildiği sistemde “öğren-dönüş” modeli ile eğitilen proje liderleri öğrendiklerini şirketlerinde doğrudan uygulayarak, danışman koçların da desteğiyle verimlilik faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Model Fabrika, ilk olarak Ankara’da kurulup faaliyete geçtikten sonra İzmir, Bursa, Kayseri, Konya, Adana, Mersin ve Gaziantep’te kuruldu. Son olarak bilim, sanayi ve teknoloji şehri olan Kocaeli’ye de çağ atlatacak olan Model Fabrika’nın projesi bir yıl içerisinde verilen mücadele ile başarıyla sonuçlandı. Kocaeli’nin iş dünyası ve işletmelerine çağ atlatması hedeflenen Model Fabrika projesi geçtiğimiz günlerde onaylanmasının ardından KOBİ ve sanayiciler tarafından sevinçle karşılandı. Proje, Kocaeli iş dünyası ve işletmelerinin, sanayi devrimine entegrasyonunda adeta kilit rol üstlenecek. Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Kocaeli’nde faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odalarının da işbirlikleriyle, birlik beraberlikleriyle Kocaeli’ye kazandıracak Model Fabrika, sürekli iyileştirme, yalın üretim, dijital dönüşüm başta olmak üzere, işletmelerin mevcut yapısını revize ederek, insan, makine, ekipman, hammadde, malzeme, zaman ve enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaları ve rekabet güçlerini kısa zamanda artırmalarını sağlayacak.

Model Fabrika, Kocaeli imalat sektörü için yeni bir çağın başlangıcı anlamını taşıyor. Bunlara ek olarak, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi-sanayi işbirliğinde arzu edilen seviyelere ulaşılmasının da adeta anahtarı konumunda. Bu fabrikada aldığı eğitimi kendi üretim tesislerinde uygulayan işletmelerden, bir kuruş yatırım yapmadan sadece üretim tekniğini değiştirerek verimliliğini yüzde 100 artıranlar olacağına inanıyorum. Ayrıca fazla mesailer ise yarı yarıya azalacak, işletmeler tasarruf sağlayacak. Her daim sanayide başarıda önde giden Kocaeli için yeni bir çağın başlangıcı ve sanayicilere yeni bir umut olacağını düşünüyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar