Dijital devrim

Muhterem İLGÜNER
Muhterem İLGÜNER MARKA ŞEHİR; Gün Bugün!

2020, 2021 yılı dünya turizminde büyük kayıplar yaşandı, yaşanıyor. 2019 yılında 83,5 milyon turist ağırlayan İspanya 2020 yılında sadece 20 milyon turist ağırlamış; kayıp %76. 2021 yılı da umut edildiği gibi gitmiyor. Umutlar aşılanmanın başarılı olması, salgının kontrol altına alınması iken durum beklenildiği gibi gelişmiyor. Turistik destinasyonlar bir yandan hasar tespiti yaparken diğer yandan gelecek günlerde bu kayıpları nasıl telafi edeceklerini düşünüyordur her halde. Bizi bilmiyorum ancak İspanyollar bu sıkıntılı günlerden ders çıkarmışa benziyor. Örneğin “INVATTUR Institute-Valencian Institute of Tourism Technologies”, Valensiya Turizm Teknolojileri Enstitüsü, bu alanda örnek alınacak çalışmalar yapıyor. INVATTUR, teknolojiye dayalı turizm projeleri konusunda önerilerde bulunuyor ve bu alanda girişimleri destekliyor. Valensiya bölgesinin rekabetsel gücünü arttırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için ‘AR’aştırma + ‘GE’liştirme + ‘UY’gulama projelerinin gelişmesini, ilerlemesini hedefliyor. Turizm alanında bilgi üretmek ve bunu paylaşmak, turizm yönetimine inovasyon kültürünü aşılamak, veri tabanı oluşturmak ve karar süreçlerini sağlıklı kılmak için çaba gösteriyor. INVATTUR, turizm teknolojileri denince amaç ziyaretçinin geçirdiği zamanın kalitesini yüceltmek, görmeye değer yerleri tanıtmak, her an her yerde bilgiye erişmesini sağlamak, ilgi alanları için konum paylaşmak olmalıdır öngörüsüyle çalışmalarını sürdürüyor.

Gelecekte günlerde bu alanda geride kalmamak için şehirlerin, destinasyonların çevrimiçi (online) mevcudiyetlerini arttırmaları, geliştirmeleri gerekecektir. Çünkü rekabet artık geleneksel, alışılagelmiş alanlarda değil dijital platformlarda sürecektir. Muhtemel ziyaretçi üzerinde farkındalık sağlamak, önemsemesini başarmak ve tercihine yön vermek için çabalar dijital kanallar, imkanlar üzerinden gösterilecektir. Mobil ve giyilebilir dijital araçların yaygınlaşması ile ziyaretçinin destinasyon deneyimini kendi zenginleştirdiği görülmüştür. Ziyaret süresince yaptığı paylaşımlar, eğer olumlu ise, altın değerindedir. Dijital platformlar ziyaretçinin karar süreçlerine yardımcı olmalı, ziyaret süresinin kalitesine katkıda bulunmalı ve deneyimlerini paylaşmasını teşvik etmelidir.

Gelişmeler bununla da sınırlı kalmıyor. 2019 yılında kurulan “Avrupa Akıllı Turizm İnsiyatifi” seyahat ve konaklama-ağırlama ürün, hizmet, alan ve deneyimlerine erişmeyi, yararlanmayı bilişim tabanlı araç ve uygulamalar ile kolaylaştıran destinasyonları yüreklendiriyor. Böyle yerlerin sağlıklı sosyal ve kültürel bir çevre oluşturduğunu, şehrin sosyal sermayesi ile insan sermayesinden örnek şekilde yararlandığını belirtiyor. Bu durumun girişimciliği özendirdiğini vurguluyor. İnsiyatif; sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, dijitalleşme, kültürel miras / yaratıcılık alanlarında akıllı turizm araçlarının, ölçümlerinin şehirlerde kullanılmasını teşvik ediyor.

Niçin bizde benzer enstitüler kurulmaz? “Antalya Turizm Teknolojileri Enstitüsü”? “Muğla Akıllı Turizm İnsiyatifi”? Rekabet bu şekle dönüşüyorsa niçin biz harekete geçmiyoruz? “Akılı Turizm” doktora tezlerinin dışına ne zaman çıkacak ve hayat bulacak? Konu “dijital” olunca tek yanlı, durağan web siteleri yapıp bunları basın toplantısı ile duyurmaktan ne zaman vaz geçeceğiz? Web sitelerinin performansını ölçen Alexa, SimilarWeb gibi platformlara ne zaman göz atıp durumumuzu göreceğiz? Ders çıkaracağız? Turizmin promosyonu için toplanan paralar hangi alanlarda kullanılacak? Başarılı projeler sunan şehirler desteklenecek mi? Aklımda onlarca deli soru…

Haftanın Şehri: KARLSRUHE, ALMANYA

KARLSRUHE Almanya’nın güney batısında yer alan 311,000 nüfuslu bir şehir. Almanya’nın en eski teknik üniversitesinin ve Avrupa’nın en büyük bilişim kümesinin yer aldığı şehir uzun bir süredir dijitalleşmenin ve inovasyonun merkezi durumunda.

“Kültürel Miras ve Yaratıcılık” alanında 2020 yılı Avrupa Akıllı Turizm ödülünün sahibi olan Karlsruhe “digital@KA” uygulaması ile ziyaretçilerin kültürel programlarla ilgili deneyimlerinin kolaylaştırmaktadır. Ayrıca “NaturRADtour” uygulaması ile ziyaretçiler Almanya’nın en dost bisiklet şehrini keşfe davet edilmektedir. 50’den fazla müze, tiyatro ve sanat galerisinin yer aldığı şehir inovatif dijital uygulamaları ile dikkat çekmektedir. Daha fazla bilgi için: https://karlsruhe.digital/en/smart-city-karlsruhe/

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Zamana yenik düşmemek 10 Ağustos 2022
Markanın şehirleşmesi 03 Ağustos 2022
İki elin sesi var 27 Temmuz 2022
Muhteşem dörtlü 06 Temmuz 2022
Kaçıncı oluruz? 22 Haziran 2022
Ucuza gitmek 15 Haziran 2022
Gecekondulaşma 08 Haziran 2022
Şehir bağlılığı 01 Haziran 2022