Dijital dönüşümün iş dünyasındaki önemi

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Haldun PAK -Rasyotek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı

Dijital çağ olarak adlandırılan 21. yüzyıl, adına yakışır teknolojik gelişmelerle iş süreçlerini kolaylaştıran çözümler sağlamaktadır. Üretimden lojistik sektörüne, perakendecilikten sağlık sektörüne kadar her alanda dijital dönüşümün olumlu etkileri yoğun şekilde hissedilmektedir. İş yapış şekillerini otomatikleştiren, insan kaynaklı hataları minimuma indiren bu dönüşüm; küreselleşme yolunda önemli adımlar atılmasına da öncülük etmektedir.

Teknolojik gelişmelerin maliyet tasarrufuna etkisi

İşverenler için büyük önem taşıyan kalemlerden biri maliyet tasarrufudur. Bu anlamda teknolojik gelişmelerin iş hayatına sağladığı pek çok avantaj olduğu atlanamayacak bir gerçektir. Depo ve stok kontrollerini mümkün kılan dijital otomasyonlar, kaliteli ve hızlı üretime imkân veren gelişmeler, ürün ya da hizmet sahibi ile tüketici arasındaki mesafeleri dezavantaj olmaktan çıkaran dijital yenilikler; her yönüyle maliyet tasarrufu sağlamakta ve iş yapış şekillerini olumlu yönde etkilemektedir. İşletmelerin maliyet tasarrufu elde etmeleri, reklam giderleri için de kaynak sağlamakta; marka bilinirliği, gücü ve iş hacminin büyümesi de bu döngü ile doğru orantılı olarak ilerlemektedir.

Yoğun rekabet ortamında dijital dönüşümden faydalanma

Günümüz dünyasında gerek pazarlama gerekse satış faaliyetleri oldukça büyük bir değişim içindedir. Dünyanın her yerinden istedikleri ürün ve hizmete ulaşma olanağına sahip müşteriler, seçenek anlamında da oldukça zengindir. Bu yönüyle işletmelerin, hangi sektörde olursa olsun, müşteriyi tatmin etme ve müşteriyle duygusal bağ kurma anlamında yenilikçi çözümler üretmeleri, dijital dönüşümden faydalanarak pazarlama ve satış faaliyetlerini geliştirmeleri; müşterilerin satın alma kararlarını kendi lehlerine çevirebilmeleri önemlidir.

Veri işlemeyi sağlayan makine çevirisi, verileri aranabilir hale getiren optik karakter tanıma özellikleri ve verimliliği artıran teknolojik gelişmelerden faydalanan işletmeler, sürdürülebilir başarılar anlamında da rakiplerine karşı üstünlük sağlamaktadır.

Müşteri memnuniyetini sağlamada dijital dönüşümün payı

Dijital dönüşüm ile iç içe olan işletmelerin veriye ve veri güvenliğine verdiği önem dikkate alındığında müşteriler için güven ortamı sağlayabildikleri de görülmektedir. Yapay zekâ destekli otomasyonlar, müşterilere destek hizmet sunan uygulamalar müşteri deneyiminde fark yaratırken işletmeleri de daha güçlü hâle getirmektedir.

Özellikle pandemi döneminde teknolojik süreçlere tam anlamıyla adapte olabilmiş işletmelerin hayatı ne denli kolaylaştırdıkları herkesçe deneyimlenmiştir. Resmî kurumlarla gerçekleştirilen iş süreçlerinin bile, neredeyse tamamen, dijital uygulamalarla yürütülebildiği günümüzde özel sektörün bu dönüşümden uzak kalması söz konusu olamaz.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar