Doğu Anadolu’da kuraklığın yarattığı hayvancılık krizi

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Doğu Anadolu’da yaşanan kuraklığı ele alan manşet haberimiz hayvancılıkta krize doğru gidildiğini, bölgedeki besicilere dayanarak ortaya koyuyor. Yakın zamanda hayvansal bir gıda sıkıntısının kapıyı çalmaması için bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor.

DÜNYA muhabirleri İlhan Duman ve Hilâl Sönmez’in titiz araştırma haberinden Doğu Anadolu’da yaşanan kuraklığın hayvancılığı yok oluş noktasına getirdiği bilgisini alıyoruz.             

Kars, Ağrı, Erzurum, Aşkale ve Kayseri hayvancılık meslek odası yöneticilerinin bilgisine dayandırılan haberden hayvan yetiştiricilerinin kuraklık sonrası, artan yem ve saman fiyatları karşısında yaşamsal sorunlar yaşadıklarını görüyoruz.           

2020 yılında Türkiye’nin büyükbaş hayvan varlığı 18 milyon, küçükbaş hayvan varlığı ise 54 milyondu. Daha önceki yıllarda yapılan araştırma sonuçları, küçükbaş hayvan varlığının yüzde 84’ünün, büyükbaş hayvan varlığının ise yüzde 16’sının bu bölgede olduğu bilgisini veriyor. Bu değerlerde çok büyük değişikler olmadığını düşünerek, yaşanan kuraklığın ülkemiz açısından çok önemli olduğu sonucuna varıyorum. Ele almamız gereken bir başka veri de çayır ve mera alanları… Türkiye’nin toplam 14.6 milyon hektar çayır mera alanının 5.5 milyon hektarı olan yüzde 37’si Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunuyor. Bu iki veri Doğu Anadolu’nun hayvancılık açısından önemini açıklıkla ortaya koyuyor.           

Türkiye’de özellikle yetişme çağındaki çocukların beslenmesinde hayvansal protein çok önemli. Hem fiziksel, hem de zihinsel gelişmelerinde önemli etkisi var. Doğu’daki kuraklık etkisiyle kırmızı et fiyatları sürekli olarak artıyor. Bu tablo Doğu Anadolu’da yaşanan kuraklık nedeniyle hayvancılık sorununu yeniden ele almamızı zorunlu kılıyor. Konuyu ele alırken Doğu Anadolu’ya özel önem vermemiz gerekiyor. Bunun ilk ayağı kredi borcu ertelemesinden geçiyor. Görünen, tarımsal borç aff ı kararı hayvancılığı kapsamadığı için mağduriyet sürüyor. İkinci ayaksa, TMO‘nun saman ithali yoluna giderek bunun bölgede dağıtımını gerektiriyor. Üçüncü ayak, Çiftçi Kayıt Sistemi içinde yer almayan hayvancılık sektörünün de uygulamalardan yararlandırılması olacak. Doğu Anadolu’da kuraklıkla gelen hayvancılık krizi haberi bende bu düşünceleri oluşturdu. Bir hayvansal gıda krizinin kapıyı çalmaması için harekete geçmemiz gerekiyor.

GÜNÜN NOTU:

BM’nin IPCC raporuna göre; Türkiye’nin de içinde yer aldığı 500 milyon nüfuslu Akdeniz havzasında sıcak hava dalgaları ve yangınların artacağı öngörülüyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar