19 °C
DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

Dow, döngüsel hammadde üretiminde liderlik hedefliyor

Dow Türkiye ve Orta Asya Cumhuriyetleri Başkanı Durmuş Topçu, "Hedefimiz atık plastiği hammaddeye dönüştürerek, doğadaki atık sorununun önüne geçmek ve önümüzdeki 5 sene içinde döngüsel hammadde üretiminde lider olmak” diyor.

“Düşük karbon ekonomisi Avrupa Birliği’nin iklim değişimi ve sürdürülebilirlik konularında gelecek haritasını oluşturan Yeşil Mutabakat (Green Deal) ile şekillenmeye devam edecek. Avrupa Birliği ile ticaret yapan ülkelerin de bu doğrultuda politikalar geliştirmeleri ve taahhütlerine bağlı kalmaları gerecek” diyen Dow Türkiye ve Orta Asya Cumhuriyetleri Başkanı Durmuş Topçu, “Hedefimiz atık plastiği hammaddeye dönüştürerek, doğadaki atık sorununun önüne geçmek ve önümüzdeki 5 sene içinde döngüsel hammadde üretiminde lider olmak” yorumunu yapıyor.

İlk kez 1995 yılında sürdürülebilirlik hedeflerini belirleyen Dow, bu yıl Haziran ayında ise 2030-2050 dönemini kapsayan yeni sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladı. Şirket; 2030’a kadar yıllık net karbon emisyonunu 5 milyon ton azaltmayı; 2050’ye kadar karbon nötr olmayı; 2030’a kadar doğrudan tedbirler ve iş birlikleriyle 1 milyon ton plastiğin toplanmasını, yeniden kullanımını veya geri dönüşümünü sağlamayı; 2035’e kadar ambalaj uygulamalarına yönelik ürünlerinin tamamının yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir olmasını hedefliyor.

Dünya genelinde 31 ülkedeki 109 üretim tesisi, Türkiye’de de 4 tesisi ile kimya sanayinde hizmet veren Dow, küresel ölçüde tükettiği enerjinin yüzde 13’ünü yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor.

Yeni ürün ve üretim teknolojilerine 765 milyon dolarlık

Ar-Ge yatırımı “İnsana ve doğaya faydalı olanın işimize de faydalı olduğuna inanıyoruz” yorumunu yapan Topçu, 2019 yılında yeni ürün geliştirmek ve yeni üretim teknolojileri için 765 milyon dolarlık Ar-Ge yatırımı yaptıklarını ifade ediyor. Topçu şu bilgileri veriyor: “Polietilen işkolumuzda Hollandalı Fuenix şirketi ile atık plastiği hammaddeye dönüştürerek doğadaki atık sorununun önüne geçmeyi hedefliyoruz. Finlandiyalı UPM şirketi ile birlikte, kağıt üretimindeki proses atığından biyonafta üretip, bu sayede sürdürülebilir doğal bir kaynağı kendi üretimimizde ana hammadde olarak kullanmaya başlıyoruz. Geri dönüştürülmüş plastiğin asfalt yol gibi farklı uygulamalarda kullanılmasına olanak tanıyoruz. Çatı ve cephe panellerinde daha ince kalınlıkta ve daha hafif paneller kullanarak hem enerji verimliliğine hem ülkemizin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlıyoruz. Ülkemizdeki yüksek teknoloji yatırımlarımıza en iyi örnek olarak verebileceğimiz karbon elyaf ile yenilenebilir enerji, otomotiv ve inşaat güçlendirme gibi birçok endüstride enerji verimliliğine ve katma değerli ürün üretimine katkıda bulunuyoruz.”

Türkiye, çok çeşitli sanayi yapısı ile bölgenin liderlerinden

"25 yıllık görev sürem boyunca Avrupa'nın batısından, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan'a kadar birçok ülkede çalışma imkanım oldu. Türkiye gerek stratejik konumu ve gerekse çok çeşitli sanayi yapısı ile bölgenin lider ülkelerinden birisi" diyen Durmuş Topçu, Türkiye'nin özelliklerini şöyle sıralıyor:

✓ "En önemli özelliğimiz değişime çok hızlı adapte olabilmemiz. Ülke olarak ihracatımızın yaklaşık yüzde 50'sini Avrupa Birliği ülkelerine yaptığımız dikkate alınırsa, sanayicilerimizin yüksek kaliteli, yenilikçi ve aynı zamanda yeterli ve hızlı hammadde ihtiyacı ön plana çıkıyor.

✓ Önemli pazarlara erişim, yetkin işgücü, sanayi çeşitliliği, ihracatın yanı sıra iç pazar büyüklüğü ve sanayicilerimizin krizlerde bile son derece esnek ve hızlı geri dönüşleri ülkemizin diğer güçlü yanlarına işaret ediyor.

✓ Ülkemiz sanayisi oldukça çeşitli ürünlerin üretildiği, bu ürünlerin değer zincirinin büyük çoğunluğuna sahip. Ülkemizde stratejik ve katma değerli sektörlerin etkin teşvik mekanizmaları ile desteklenmesi de sanayimizin çeşitlenmesi ve gelişmesi açısından kritik öneme sahip.

✓ Karbon elyaf üretimimizde olduğu gibi yüksek teknoloji içeren ve katma değerli ürünler konusunda yabancı yatırımların devamı, ülkemizin büyüme ve refah artışına önemli katkılar yapacaktır."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap