DPT: Bir yönetici okulu

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Devlet Planlama Teşkilatı’nın kapatılmasıyla plan ve planlama anlayışının terki, hem Türkiye bütününü görmeyi engelliyor hem de bir uzmanlık okulundan bizi yoksun kılıyor. Eski planlamacıların hepsi DPT’nin kapatılmasının yanlış olduğu konusunda birleşiyor.

DPT’nin kapatılmasının devletin iyi yetişmiş uzman tarlasından yoksun kaldığını belirttiğim yazıma bu kurumlardan yetişme ve sonrasında bakanlık yapan Kürşad Tüzmen ve Cevdet Yılmaz gibi dostlarımdan “destek’’ açıklamaları geldi. Konuyu eski DPT Müsteşarı İlhan Kesici’ye sordum. İlk tepkisi “Planlama çalışmalarımızda Türkiye’nin bütünü görülürdü. Her sektörün uzmanı vardı’’ oldu. DPT neden farklıydı? Kesici, sahadan örnekliyor:

-Başbakan bir soru sorduğunda uzmanlarımız onun cevabını hazırlardı. Tüm bakanlıklar için DPT müsteşarı o konuya hakim 1-2 uzmanı atardı. Bu kurum kamu bürokrasisinin tarlalarıydı. Cumhurbaşkanlığı’ndaki Strateji ve Bütçe Başkanlığı bu işlevi görmüyor.

“Peki ne şimdi yapmak lazım?” soruma Kesici şu yanıtı veriyor:

- Adında “devlet’’ olmayan “Stratejik Planlama Teşkilatı’’ adıyla plan yapacak bir kurum oluşturulmalı. Özel İhtisas Komisyonlarıyla Türkiye’nin bütününü kapsayan çalışmaların sonucunda plan yapılmalı… Konuyu biraz derinleştirmek istiyorum: Türkiye “plan’’ yapmak adına, 2006’dan bu yana kısa adı OVP olan Orta Vadeli Program’lar yapıyor. Süresinin 2 yıl olmasına karşın, 16 yılda 14 adet OVP yapılması, bir OVP ömrü 1.1 yılı geçmiyor. Son 3 OVP’nin “Yeni Ekonomik Program” adıyla takdim edilmesine karşılık, bu OVP’ler bir plan disiplininde temel olan amaç-araç bütünlüğünden yoksunlar.

Dr. Rauf Gönenç’in başkanlığında OECD’nin yeni “Türkiye-2021 Raporu”, her zaman olduğu gibi özenli bir değerlendirme olmuş. Raporun “OECD Tavsiyeleri ve Bunun Hayata Geçmesi” başlıklı bölümünde öne çıkan “Stratejik Reformlar, Yönetişim Kurumlarının Kalitesinin Yükseltilmesi, Eğitimde Niteliksel Sıçrama” gibi başlıkların ancak “bağımsız bir planlama’’ anlayışında çözülebileceği açık.

Eski planlamacıların hepsi DPT’nin kapatılmasının yanlış olduğu konusunda birleşiyor.

GÜNÜN NOTU:
ABD Başkanı Biden’ın bugünkü konuşmasında “ABD’de her renk ve ırkın buluşmasını sağlayacağım‘’ sözlerinin, 50 yıl önce görevi devralırken Başkan Kennedy’ce kullanılmış olması, çok düşündürücü…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar