25 °C
Tevfik GÜNGÖR
Tevfik GÜNGÖR OLAYLARIN İÇİNDEN gungoruras@superonline.com

“Dünya Sosyal Forumu”ndan ses çıkmaz oldu

Davos toplantıları devam ediyor. Davos toplantılarında olan biteni merakla izliyoruz. Ama Davos “Dünya Ekonomik Forumu”na alternatif olarak ortaya çıkan “Dünya Sosyal Forumu”ndan ses çıkmaz oldu.

Davos’un gündemini belirleyenler, toplantıya katılanlar, toplantılardaki konuşmalarıyla dünyaya mesaj verenler, dünyanın en varlıklı ülkelerinin en varlıklı kesimlerinin temsilcileri.

Uğur Gürses, bu yılın Davos gündemini değerlendirirken şunları yazdı: “Dünya Ekonomi Forumu’nun '2018 Küresel Riskler' raporunda yayımlanan algı anketinde, son birkaç yıldır ekonomik büyüme, enflasyon, gelir dağılımı, enerji fiyatları gibi konular, 'olası riskler' bağlamında ilk 5’te yer alamamaya başladı. İlk 5’te 'aşırı iklim olayları', 'doğal afetler', 'siber saldırılar', 'veri hırsızlığı ve sahtekarlığı' ile 'iklim değişikliğine karşı önlemlerin başarısız kalması' var."

Büyüme, gelir dağılımı, enerji fiyatları ve enflasyon gibi konular varlıklı ülkelerin varlıklı kesimlerinin sorunu değil.

Ama bu sorunlar fakir ülkelerin gelişmesini önleyen sorunlar. Fakirler ile varlıklılar arasındaki uçurumu büyülten sorunlar. Fakir ülkelerin temsilcileri, Davos gündemine giremeyen konuları tartışmaya açmak arayışında

Davos’ta toplanan “Dünya Ekonomik Forumu”na alternatif olarak ilk toplantısı 2001 yılında Porto Allegre’de yapılan “Dünya Sosyal Forumu” hareketini başlattı.

“Davos” alternatifcilerinin sloganı “Başka bir dünya mümkündür” idi.

Dünya Sosyal Forumu hareketini başlatan 1998 yılında zengin ülkelerin imzaladıkları "Çok taraflı Yatırım Anlaşması (MAI - Multilateral Agreement of Investment)" oldu.

OECD çerçevesinde gizli müzakereler sonucu oluşturulan bu anlaşmayı
"kapitalistlerin anayasası" olarak kabul eden "ezilmişler" ile "ezilmişler yandaşı entelektüeller" sokak hareketlerini başlattı. Zenginlerin bir araya geldiği uluslararası toplantılar sırasında vurdulu - kırdılı gösteriler yapıldı.

Fakat daha sonra alternatif düşüncenin, kaba güç ile değil benzer platformlardaki tartışmalarla ortaya konulmasının yararı anlaşıldı.

İlk oluşum İsviçre’nin Lozan kentinde ortaya çıktı. "Davos’u Gözleme Grubu (The Public Eye on Davos)" oluşturuldu.

Amaç, Dünya Ekonomik Forumu gündemine giren ve fakat gelişmekte olan ülkeler ile fakirlerin aleyhine oluşturulan politikalara karşı politikaların geliştirilmesi ve yanlışlar hakkında kamuoyunun uyarmasıydı..

Bu hareketi başlatanlar Dünya Ekonomik Forumu ile ayni tarihte ve fakat dünyanın bir başka köşesinde toplantılar yapılmasına karar verdiler.

İlk toplantı 2001 yılında Brezilya’nın Porto Allegre şehrinde yapıldı. Daha sonra 2004 yılında Hindistan’da Mumbai’de toplanıldı. 2006 yılından sonra düzen bozuldu.

Toplantılar ilk yıllarda ciddi ve düzenliydi. Delegeler, yoksulluk, işsizlik, azgelişmişlik, insan hakları, basın hürriyeti, ahlaki çöküş, çevre gibi bizim gibi ülkeleri ilgilendiren konuları tartışıyordu.

Toplantılar ciddiyetini kaybedince, Dünya Sosyal Forumu’na ilgi azaldı. Davos’a alternatif olma imkanı kalmadı.

Bugünlerde “Dünya Sosyal Forumu” ile ilgili, fakir ülkelerin fakirlikten nasıl kurtulacaklarıyla ilgili haberlere rastlanmıyor.

Ama Davos’da dünyaya yön veren varlıklı ülkelerin, varlıklı kesimlerinin sorunlarını, bekleyişlerini ilgi ile izliyoruz.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap