Dünyada ve Türkiye’de her 10 yazılımcıdan sadece 1’i kadın

DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

GE Havacılık Türkiye Teknoloji Merkezi Genel Müdürü Dr. Aybike Molbay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Havacılık Mühendisi olarak mezun olduktan sonra, Toulouse’da Airbus aerodinamik tasarım ofisinde tasarım mühendisi olarak çalıştı. Fransa’da kaldığı süre boyunca Airbus bursu ile “Motor Tesisatı Aerodinamiğinin Sayısal Analizi” alanında doktorasını aldı. Daha sonra, Türkiye’ye dönerek GE Aviation’da çalışmaya başladı. Uzun bir süre program liderliği ve satış pozisyonlarında bulunduktan sonra Türkiye Teknoloji Merkezinin Genel Müdürlüğü görevine geldi. Bir diğer görevi ise GE Aviation’ın ortağı olduğu TEI uçak motor firmasının yönetim kurulu üyeliği.          

Dr. Aybike Molbay, “Kariyerim boyunca, birçoğumuz gibi, erkek egemen bir sektörde çalıştım. Çok şanslıyım ki kadın olmam nedeniyle kariyerimde bir engelle karşılaşmadım ancak kadınların bu yolda karşılaştıkları zorlukları ben de yakından gördüm. Bu zorlukları kolaylaştırmak, adaletsizliklerin önüne geçmek için atılan adımları önemsiyor ve destekliyorum” diyor. Dr. Molbay ile özellikle de erkek egemen sektörlerde kadın istihdamının artması yönünde neler yapılabileceğine dair konuştuk:

Kadınların yeni teknolojik beceriler edinmesi aciliyet kazanıyor

“Çalışan ve kendine güvenen kadınların, ülke ve aile ekonomisine çok daha etkin katkıda bulunduğunu, kendi kararlarını verip kendi hayatlarını daha iyi yönlendirebildiğini biliyoruz. Ancak bu konuda dünya ortalamasının çok gerisindeyiz. Rakamlara bakacak olursak Türkiye'de istihdam oranı kadınlarda yüzde 28,7 iken erkeklerde yüzde 63,1. Bu oran Avrupa ülkelerinde yaklaşık yüzde 50 civarında. OECD verilerine göre, Türkiye’de kadınların istihdama katılma oranı üye ülkeler içerisinde en sonda yer alıyor. Türkiye’de yönetici pozisyonundaki kadın çalışanların oranı yüzde 19,3. Dünya geneline bakarsak, 2021'de, üst düzey yönetim rollerindeki kadınların oranı, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek oran olan yüzde 31'e yükseldi. Gelişme göstermemiz gereken alanların başında, öncelikle bizim gibi şirketlerin kadınlara sunduğu imkanlar ve haklar geliyor. Eğitim seviyesi yükselen kadınların hak ettiği daha yüksek mevkilerde daha çok varlık göstermesi, her sektör için teşvik edici ve ilham verici olacak. Diğer yandan, çalışan ve çalışma hayatına hazırlanan kadınların çağın gerektirdiği dijital yetenekler kazanması da çok önemli. Dijital dönüşüme beraber, dünyada 160 milyon çalışan kadının 2030 yılına kadar yeni yetenekler edinip iş değiştirmek zorunda kalacağı tahmin ediliyor. Pandemi, ekonomik krizler, şirket küçülmesi ya da farklı olumsuz koşullardan en çok kadın çalışanların etkilendiğini düşünürsek, kadınların özellikle yeni teknolojik beceriler edinmesi aciliyet kazanıyor.”                  

STEM çalışanlarının sadece yüzde 25’i kadın “Kadınların teknolojik alanlarda erkeklerden geri kalmasının hiçbir geçerli nedeni olmamalı. Yine de küresel ölçekte STEM çalışanlarının sadece yüzde 25’i kadın olduğunu görüyoruz. Dünyada ve Türkiye’de her 10 yazılımcıdan yalnızca 1 tanesi kadın. Oysa kadınlar, teknoloji ağırlıklı sektörlere de kendilerine has katma değerler sunuyor. Bunların arasında iş yaşamının da gerektirdiği duygusal zekâ, hoşgörülü, daha anlayışlı ve kapsayıcı ekip yönetme anlayışı, dikkatli ve daha detaylı planlama, çok yönlü bakış açısı ve yaratıcılıkla sundukları alternatif fikirleri sayabiliriz.”

GE’ye kadın katılımını artırmak için etkili uygulamalar geliştiriyoruz

“Tüm dünyadaki GE operasyonlarında kadın çalışan oranı yüzde 22,3. Liderlik pozisyonlarımızda ise bu oran yüzde 27,2. GE Türkiye’de kadın çalışan oranımız yüzde 21,5’ken GE Aviation’da bu oran yüzde 25 seviyesinde. GE’ye kadın katılımını artırmak ve çalışan kadınları güçlendirmek için etkili uygulamalar geliştiriyoruz. Kadın çalışanlarımızın oranını artırmayı ve bunun yanında çalışırken kadınların adil şartlara sahip olması için uyguladığımız programlarımız var. Örneğin İK çalışmalarımız kapsamında, aday havuzumuzda yeterli sayıda kadın çalışan olmasına mutlaka özen gösteriyoruz. Esnek haklar sunan “MyChoice” platformu üzerinden kreş desteği sağlıyoruz. Doğum iznine çıkan çalışanlarımızı eşit şekilde performans değerlendirmesine dâhil ediyoruz. Bunlara ek olarak, Kadın Çalışan Ağımız altında, finans, liderlik, sunum becerileri ve kariyer gelişimi gibi birçok eğitim ve mentorluk programı yürütüyoruz.”

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar