Dünya’nın 2020 Yılı Z Raporu

Prof. Dr. Güler ARAS
Prof. Dr. Güler ARAS Momentum dr.guler.aras@gmail.com

2020 yılı tüm dünya için istisnai bir yıl oldu kuşkusuz. COVID-19 pandemisi ile farklı iş modellerine, daha önce deneyimlemediğimiz yaşam düzenine, kısaca yeni normale adapte olmak zorunda kaldık. İş modellerinin gözden geçirilerek yeni odakların belirlendiği, hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine tanık olduk.

Küresel risk ortamındaki değişimi acı bir şekilde deneyimlediğimiz pandemide, birçok kurum sadece kriz yönetimine odaklanmış olsa da daha sürdürülebilir bir gelecek için atılan pek çok kurumsal adımın yanı sıra önemli işbirlikleri ile ivme kazanan gelişmelerden cesaret aldık. Küresel sorunlara çözüm bulmak amacıyla atılan önemli adımlar, gelecek için umut ışığımız oldu.

2020'de daha sürdürülebilir bir geleceğin inşasında öne çıkan yapı taşları

Paris İklim Anlaşması, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Avrupa Birliği Yeşil Mütabakatı çerçevesinde, 2050 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdünde bulunan ülke sayısı 2020'de 73'e ulaşırken, 16 trilyon dolardan fazla varlığı temsil eden 70'in üzerinde küresel yatırımcı, İklim Değişikliğine Yönelik Kurumsal Yatırımcı Grubu'nu (IIGCC) kurdu. Varlık sahipleri ile varlık yöneticilerinin 2050 yılına kadar 'net sıfır yatırımcı' olmalarını amaçlayan bu girişim, bir dizi eylem, ölçüm ve metodoloji sunan bir çerçeve tasarladı.

2020'nin üçüncü çeyreğinde, 155 milyar dolarlık rekor düzeyde sürdürülebilir finansman sağlanarak, yılın ilk üç çeyreği sonunda bu rakamın 357,5 milyar dolara ulaşmasıyla 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 96 oranında artış yaşandı. Bu büyümenin en önemli kahramanı olan sosyal tahvillerin hacmi 2020'nin ilk dokuz ayında sekiz kat artışla 85 milyar dolara yükseldi. 2020'de kurumsal raporlamanın geleceği en çok konuşulan konularda üst sıralarda yer aldı. Avrupa Komisyonu Finansal Olmayan Raporlama Direktifinin (NFRD) revizyonundan, Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Organizasyonu'nun (IOSCO) sürdürülebilirlik standartlarının uyumlaştırılmasını hızlandırma niyetini açıklaması ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)'in insan sermayesi açıklamalarını geliştirmek üzere kurallarında yapmış olduğu değişikliğe kadar pek çok önemli gelişme yaşandı. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) Vakfı, sürdürülebilirlik konularını da içerecek şekilde yetkisinin genişletilmesi konusunda dayanışmayı kabul etmesinin ardından Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), IFRS Vakfı'nın himayesi altında Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ile eş seviyede bir Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) oluşturulması çağrısında bulundu. IBC, WEF'in dördüncü yıllık Sürdürülebilir Kalkınma Etki Zirvesi'nde "Paydaş Kapitalizmini Ölçmek: Ortak Ölçütlere ve Sürdürülebilir Değer Yaratımının Tutarlı Raporlamasına Doğru” başlıklı raporunda Paydaş Kapitalizm Metrikleri'ni açıkladı. Kurumsal şeffaflığı ilerletmek ve sürdürülebilir bir gelecek için küresel öneme sahip standart belirleyici ve çerçeve sağlayıcı beş kurum - CDP, CDSB, GRI, IIRC ve SASB bir araya gelerek daha tutarlı, kapsamlı bir kurumsal raporlama sistemine doğru ilerlemek üzere ortak vizyonlarını açıklarken, IIRC ve SASB daha kapsamlı ve tutarlı bir kurumsal raporlama sistemi için güçlerini birleştirerek "Value Reporting Foundation - Değer Raporlaması Vakfı”nı oluşturma niyetlerini duyurdular.

“İşbirliği", 2021’de de odağımız olmalı

Hükümetler, düzenleyici ve denetleyici otoriteler, standart belirleyiciler ve çerçeve sağlayıcılar arasında artan işbirliğinin devamının ve bu çabaların somut çıktılarının 2021 yılında da sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmasını diliyorum. Zorlu ama bir o kadar önemli gelişmelerin yaşandığı bir yılı geride bırakırken, 2021'in hem insanlığın, hem de kurumların sağlığı açısından güzel bir yıl olmasını dilerim.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar