Duydunuz mu, Türkiye’den odun sirkesi ve biyo kömür ihraç ediliyor

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, ülkemizde adı yeni yeni duyulmaya başlayan ancak uzak doğuda yüzyıllardır, halk ilacı (public medicine) yani bizdeki tabiri ile koca karı ilacı, kullanıla gelen hem kişisel kullanımda ve hem de tarım/hayvancılık alanında geniş bir yelpazede kullanılan bu ürün artık hiçbir ağaç kesimi yapılmadan tamamen bitki artıklarından ülkemizde de üretilmeye ve hatta ihraç edilmeye başlandı bile.

Mersin de faaliyet gösteren Bilen Kömür firması ülkemiz için yeni bir alan açmak için yatırım teşvik belgesi almış ve hem odun sirkesi hem de biyo kömür konusunda imalat yapmak için yatırım tesislerini kurmuş bulunuyor. Türkiye’de öncü olmak istiyorlar. Nitekim hem iç pazarda ürünlerin önemini anlatıyorlar ve dış pazarda bilinir ürünler olduğu için ihracat kanallarını açmış bulunuyorlar.

Odun sirkesi konusunda uygulama alanlarına göre ürün farklılaştırma çalışmalarından da olumlu sonuçlar alan firma temsilcileri çeşitli üniversitelerimiz ile yakın işbirliği içinde çalışarak faaliyetlerine devam ediyorlar. Kuşkusuz bilim yuvaları işin içinde yer alınca kaliteli ürün üretmek daha da kolaylaşıyor.

Firma yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde, özellikle biyo kömür konusuna vurgu yapılarak her iki ürünün ortak kullanımı ile tarım da yaşanan çoğu problemin artık üreticiler için sorun ve harcama kalemi olmaktan çıkacağının altını çiziyorlar.

Keza; bu ürünlerin tarımda önemli avantajlar sağlamasının yanında gerçekten işlenebilir tarım alanlarının genişletilmesi ve verimliliğinin artırılması sorununa de çözüm olacağı anlaşılıyor.

Zira; Biyo kömürün ve odun sirkesinin toprak rehabilitasyonu konusunda uygulanabilecek mükemmel bir çözüm olduğu ve hiçbir kimyasal içermediği tüm dünyaca kabul edildiği gerçeği biliniyor. Bu ürünlerin özellikle organik tarım işletmelerinin olmazsa olmazı olduğunu dünya âlem biliyor.

Bu yöntemlerle rehabilite edilmiş topraklarda organik madde zenginliğinin yıllar içerisinde arttığı, mikro organizmaların hızla arttığı, sağlıklı toprağın sağlıklı ürün ve sağlıklı insan olduğu gerçeğinin altı yurtdışı yayınlarda özel olarak çiziliyor.

Ülkemizde de bu konular adı geçen firmanın ve üniversitelerin çalışmalarında artık görünür olmaya başlamıştır. Örneğin, Düzce Üniversitesi’nin düzenlediği bir panelde konuşan firma yetkilisi, artık bu tür uygulamaların içerisine geniş çaplı üniversite-tarım işletmelerinin işbirliği ile daha çok girerek hızla mesafe almak gerektiğini belirtmiş bulunuyor. Bu sözün havada kalmadığı ve uygulamaya geçildiği anlaşılabiliyor.

Hem odun sirkesi ve hem de biyo kömür özellikle gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılıyor. Bu anlamda yurt dışı talebin artmış olduğu anlaşılıyor. Ülkemizde bu ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılmasının tek tek üretici çabası ile mümkün olmadığı ve bu konu da tüm ilgili tarafların dikkatinin çekilerek uygulamaların yaygınlaştırılması ve kalıcılığının sağlanması ülke ekonomisi ve tarımı için önemli bir kazanç olacaktır. Bu konuda, halihazırda üretim yapan ve İngiltere, İsviçre gibi ülkelere ihracat yapmaya başlayan firmanın (ki bu ürünler ilk defa ihraç ediliyor) bilgi birikimlerinin ve üniversitelerin katkılarının Tarım Bakanlığı’nca dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar