E-ticarette taahhüt kapatma

Şefik ERGÖNÜL
Şefik ERGÖNÜL İHRACAT SOHBETLERİ sefik@utided.org

E-ticaret sitelerinin sayıları hızla artıyor ve hatta yabancı sermayenin dikkatini çekerek ciddi fiyatlarla el değiştiren e-ticaret sitelerini hepimiz biliyoruz. Bu piyasanın ciroları da dikkati çeken miktarlarda yüksek seviyelere gelip her geçen gün de kendi rekorlarını kırarak büyüyor.
Piyasa o kadar dikkati çekiyor ki dolandırıcılar bile bu piyasada hızla yerlerini aldı, yeni ve modern (?) yöntemlerle burada da icra-i sanat eyliyorlar.

E-ticaret, ihracat dünyamızda da gittikçe daha büyük bir yer tutmaya başlıyor.

Her geçen gün e-ticarete katılan firma sayısı artıyor.

Devlet de e-ticaretin artışını sağlamak ve bunun ihracata katkısı artırmak amacıyla ciddi düzenlemeler yaparak e-ticaretin önünü açmaya yönelik tedbirler alıyor.

Mikro ihracat adıyla, 300 kg ve 15 bin euro limitine kadar olan bedelli ihracatçıların Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) ile yurt dışı edilmelerine izin verilmiştir. Bu da küçük miktarlarda ve bedellerde olan ihracatların standart gümrükleme işlemlerine tabi olmadan ve masraflarının en aza indirgenerek yapılabilmesini sağlamaya yöneliktir.

Gel gelelim son günlerde, e-Ticaret yapan bazı ihracatçılarımızın şikâyetleri ile karşılaştım.
İhracatçılarımız, küresel piyasalarda rekabet edebilmek amacıyla, dahilde işlem izin belgesi (DİİB) ile ithalat yapıyor ve sonra da bu belgeye ilişkin taahhüdünü yaptığı ihracat ile kapatıyor.
Öte yandan bir kısım ihracatçımız da gerek kredi ve gerekse başka ihracat taahhütlü teşvikler kullanarak bunları da yaptığı ihracat ile kapatıyorlar.

Ancak…

E-ticaret yoluyla yapılan ihracatlar, ihracat taahhütlerinin kapatılmasına sayılmadığı için birçok ihracatçımız mağdur olmuş ve bu mağduriyetlerin de ilerleyen günlerde çok daha yüksek rakamlara erişebileceği konusunda hiç şüphe yok.

Bu konuda neden böyle davranılıyor diye araştırdığımızda önümüze gelen bir belgedeki açıklamalar bir hayli ilginç.

Açıklamalarda, ETGB’de her kalemin bir beyanı oluşturduğu ve aynı ETGB’lerde birden çok sayıda kalem ile beyan gerçekleştirilebildiği ancak ETGB’lerde Dahilde İşleme İzin Belgesi’nde (DİİB) kayıtlı satır kodu veya Dahilde İşleme İzni’ne (Dİİ) ilişkin beyanname sayısı, imalatçı bilgisi, yan sanayici bilgisi gibi bilgileri içerecek veri alanının bulunmadığı ileri sürülmekte.
Ayrıca, ETGB’lerin detaylı beyan gibi değil, taşıma senedi gibi oluşturulduğu belirtilmekte.
Bankaların da ihracat kredi taahhüdünü kapatmak isteyen firmaların, ancak getirdiği basılı GÇB’ler üzerine, mükerrer kullanımın engellenmesini teminen bu beyannamenin kredi taahhüdüne sayıldığına ilişkin şerh düşüldüğü vurgulanmakta.

ETGB’lerin gümrük sorgulamalarının yapılamadığı, bankaya kopya sunulamadığında mükerrer kullanımlarının nasıl önleneceği, sözü edilen şerh düşümünün nasıl yapılacağının belli olmadığı belirtilmekte.

Geri gelen eşyanın ETGB çıkışlı olması durumunda, uygulama açısından sorun çıkabileceği vurgulanmaktadır.

Gerekçeler doğru ve haklı olabilir amma bu belge 2017 tarihli ve sorunlar hala devam ediyor.
İhracatın önündeki taşlar kaldırılsın diyorsak bunu bir an önce ele almalıyız diyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
RCEP 24 Kasım 2020
İhracatın sorunu 17 Kasım 2020
Veri ve bilgi 27 Ekim 2020
Hatay 20 Ekim 2020
Sözleşmenin gücü 13 Ekim 2020
E-Ticaret, e-ihracat 22 Eylül 2020