Ehliyet ve liyakat şart

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Murat Akkaya - MSB Askeri Fabrikalar Eski Genel Müdürü

Halen ülkemiz uluslararası anlaşmalar ve dengeler kapsamında fiilen Afganistan'dan Bosna'ya kadar asker bulunduruyor. Libya, Kuzey Irak, Kuzey Suriye, Doğu Akdeniz, Azerbaycan gibi çok farklı değişik coğrafyada doğrudan veya dolaylı olarak ihtilafların veya problemlerin tarafıyız. Hangi aşamada diplomatik gelişmelerin sıcak çatışmaya dönüşebileceğine ilişkin belirsizlikler had safhada. Türkiye’nin içinde bulunduğu çoklu alan ve bu ihtiyacı karşılayacak kadro, ehliyet ve liyakat bütünlüğünü ve devamlılığını özellikle vurgulamak istiyorum.

Kısmen veya tamamen taraf halinde olduğumuz çoklu ve birbirinden uzak coğrafyalardaki risk katsayısı giderek artmakta. İçinden geçtiğimiz dönemin en büyük riski gecikmedir. Zira bu tablodaki tüm ertelemelerin, milli bütçeye telafisi mümkün olmayan, kalıcı ve katmanlı ağır maliyetler olarak dönmesi kaçınılmazdır. Bu konulardaki gecikme, erteleme ve ötelemenin mali ve moral tesirleri bir yana, zannımızca asli handikap konunun stratejik bir zafiyet olarak gündemi ve sahayı yönetme ihtimalidir.

Yukarıda tanımlamaya çalıştığımız zemin ve iklim her türlü siyasi, itikadi ve sübjektif istihdamı reddeder. Bu bağlamda milli ve yerli savunma sanayi tüm mülahazaların üstünde kamusal ve özel teşebbüsün en iyi seviyede organize olduğu bir kazanım olarak temel hedef; yerli ve ileri teknolojili üretim felsefesinde nitelikli kadrolardır.

Özellikle harp sanayi ve güvenlik politikalarına ilişkin istihdamda olması gereken sadakat ile liyakatı yarıştırmak değil, liyakatı olmazsa olmaz bir prensip olarak kabul idealdir. Ehliyet ve liyakatın temel referans olduğu bir döneme veya sürece ihtiyacımızın en yüksek seviyede olduğu dönemlerin behemahal içindeyiz. Esasen ehliyet ve liyakatin devlet katındaki karşılığı ortak akıl ve takdir ile yapılan istihdam modelidir. Dünyada sürekli değişen dengeler, teknolojik atılım yapan ve bunu sürdürülebilir kılan küresel oyuncuları söz sahibi yapacaktır. Askeri ve ekonomik alanda küresel güç olabilmek ve bunu sürdürülebilir kılmak için her seviyedeki kadroda ehliyet ve liyakatın gözetilmesi şarttır.

Cumhuriyetin 100. yılına ramak kala iç ve dış güvenlik tercih ve anlayışı ülkemizin tüm değer ve kazanımlarına müstesna bir katkı sağlayacaktır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
2020’nin ardından 28 Kasım 2020