Ekonomi aktörleriyle etkili diyalog değer kazandırır

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM seref.oguz@dunya.com

Ekonominin dümenindesiniz… Kendinizce değer verdiğiniz ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geliyorsunuz. Onlara 4 saat boyunca sunu yapıyor, “politika faizini devreden çıkardık” diyor ve ilave ediyorsunuz; “bu bir başarı değil mi?” diye soruyorsunuz.

İlginç bir soru; sahi bu bir başarı mı? Hele ki oraya çağırdıklarınız ekonomist ve akademisyen olduğu halde onlara, “seçim kampanyasında kahve ziyareti sohbet katılımcıları” muamelesi yapmak, nasıl bir fayda oluşturacaktır?

Umulur ki katılımcılar, faiz, döviz, kur, finans, enflasyon gibi kavramları ilk kez sizden işitiyor değiller. Piyasa aktörlerinin aklıyla alay etmek, zekâlarını hafife almak acaba nasıl bir toplumsal fayda üretmiştir ve bakanlık olarak ne gibi istikşafi değer oluşturulmuştur?

ÖNEMSİZLEŞTİRME, UYGULAMADA FARKLI ADIM

Toplantıya katılan ekonomistlerin dikkat çektiği ana konu enflasyonla mücadele noktasında. Fiyat istikrarının bahsedildiği toplantıda araç olarak faizin hiç gündeme gelmemesi hatta politika faizini önemsizleştirdik demesi olmuş. İkinci önemli konu ise kur korumalı mevduatta 6 ay kabul edilecek.

Şirketler için Kur Korumalı Mevduata geçiş halinde sağlanacak Kurumlar Vergisi istisnasında minimum vadenin 6 ay olarak başlayacağını belirtmiş bakan. Yasal düzenlemede 3 ay olan vade bu şekilde uygulanmayacak; “ama 6 ayı kabul edeceğiz.”

Üçüncü önemli konu; enflasyonun 2022 sonuna kadar %30’un altına inmeme potansiyeli olduğunu söyleyip yüksek enflasyonun kabul edilmesi… Dördüncü önemli konu; “Ekibimiz 20 milyar $ döviz bozulabileceğini öngörüyor, ben ise, 10 milyar $ bozum gerçekleşmesini bekliyorum" demesi…

İKİ SORU İKİ CEVAP

Ekonomi yönetimi neden ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelir?

Ekonomi yönetimi birinci ağızdan ekonomi politikasını ve hedeflerini anlatmak, bu konuda ortak birliktelik sağlamak amacı ile yapılır. Olması gereken, aktörleri dinlemek ve sorularına cevap vermek, hedeflere katkı sağlamak… Olmaması gereken; ürün lansmanı gibi sunum yapmak…

Ekonomi yönetimi, ekonomist ve akademisyenleri hedefler doğrultusunda inandıramazsa ne yaşanır?

Ekonomistler ve akademisyenler toplumda farklı kesimleri görüş, düşünce ve danışmanlıkları ile besler. Bu konuda yapılacak olan bilgilendirmelerin eksik kalması, yeterli görülmemesi; onların besledikleri kaynakların güvensiz adımlar atmasına neden olur birliktelik sağlanmaz.

NOT

EKONOMİDE ZAYIF İLETİŞİM STRATEJİ Mİ?

Ekonomide “zayıf ve hatalı iletişim”, bilinçli bir strateji olarak seçilebilir mi? Ekonominin kurumsal aktörlerini zayıflatarak yetkisizleştirdiğinizde, burada gerçekleşen tüm adımlar sadece birer prosedürdür. Bu bir strateji olabilir. Olur da… İşe yarar mı?

Ekonomide yeni dönemin adı “Seçim Ekonomisi”... Seçim ekonomisinin tek hedefi vardır; seçilebilmek. Bu dönemde var olan her ekonomik veri; süslenir. Müjdeler, yeni gelir kaynakları, yeni olanaklar sunulur. Adeta sanal bir bolluk havası yaşanır. Ev anahtarları, araba anahtarları vaatleri verilir. Huzur, bolluk, bereket vaat edilir. Mevcut sıkıntıların geçeceği belirtilir. Ancak ne yapılırsa yapılsın; halk hayat kalitesine ve hayat pahalılığına bakar.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Batık şirketi kurtarmak 14 Mayıs 2022