“Ekonomi ’de ve Ekoloji ’de denge; işin sırrı bu dengede”

Sabiha TOPRAK
Sabiha TOPRAK KOCAELİ'den sabiha.toprak@dunya.com

Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül Töreni’ne adı verilen ve henüz çevre stratejilerin konuşulmadığı 70’li yıllarda, çevre sorunlarının çözümü için yoğun çalışmaları olan Kocaeli Sanayi Odası Kurucusu merhum Şahabettin Bilgisu, “Ekonomi ’de ve Ekoloji ’de denge; işin sırrı bu dengede” sözünü sanki bugünümüz için söylemiş. Son dönemlerde hem kamu hem de özel alanda çevre bilincinin olgunlaşmaya başlamasıyla birlikte sanayiciler; doğanın korunması, iklim değişikliğine olan etkilerin azaltılması ve sürdürülebilir üretim için yeni “çevre stratejileri” geliştiriyor. Günümüzde rekabet gücünü yaratan asıl önemli etken, kaynakları üretken biçimde kullanabilmek, üretirken yok etmemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak. İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün artarak hissedildiği dünyamızda ciddi ve hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Etkileri sarsıcı olan iklim değişikliğine yönelik politikalar çok daha hızlı bir şekilde gündemi meşgul etmeye başladı. AB’nin Paris İklim Anlaşması hedeflerine uyumunu içeren Yeşil Mutabakat, 2050 yılına kadar Avrupa’yı iklim nötr ilk kıta haline getirmeyi amaçlıyor. AB pazarındaki bu değişime ayak uydurabilmemiz, giderek artan rekabet ile baş edebilmemiz için AB’nin yeşil ve dijital dönüşümünü kapsayan bu yeni politikasına uyum sağlamamız, ülkemiz açısından da elzem hale geliyor. Türkiye eğer uyum sağlamazsa 4 milyar dolara yakın bir etkilenme söz konusu olacak. Hazırlıklı olursak fırsat, hazırlıklı olmazsak riskler ile karşılaşacağız.

Kocaeli Sanayi Odası, bu bilinçle hareket eden sanayicilerin teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi amacıyla 1995 yılından bu yana “Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” organizasyonunu düzenliyor. Türkiye’de yerel yönetimler, kamu ve özel sektörün çevresel altyapı yatırım miktarının her yıl artarak devam ettiğini ve çevre konusundaki hassasiyetlerin arttığını biliyoruz. KSO’nun çevreye olan duyarlılığın bir göstergesi olduğunu düşündüğümüz bu organizasyon ile her yıl firmalara ödül veriliyor. KSO, sadece ödül töreniyle değil, sanayicilere verdiği seminerler ve eğitimler ile de çevre konusundaki farkındalığı artırıyor. Baca izlemeleri, hava ölçümleri, hava kalitesi iyileştirme çalışmaları, gri su kullanımı projeleri ve 3 yıldır rekor katılım ile başarılı bir şekilde organize edilen Proses Emniyeti Sempozyumu ile çevre duyarlılığını artıran KSO, yeşil mutabakat kapsamında ise ilgili komisyonlarda yerini alıyor.

Bu yıl 28’incisi düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül Töreni’nde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Marmara Denizi’nin oksijen seviyesinin kritik noktalara kadar gerilediğine dikkat çekerek, “Marmara Denizi'ni kaybetme riskimiz maalesef var. Yapmamız gereken ise çok açık; evsel atık sularının tamamının arıtılarak gitmesi.  Kocaeli olarak gururla söylüyoruz; ön arıtmayla hiçbir suyu denize vermiyoruz” dedi.

Kocaeli’nde görüldüğü üzere çevre konusunda hassasiyetler gün geçtikçe artıyor. Valilik, büyükşehir, üniversiteler ve sanayi odası gerçekleştirdiği işbirlikleriyle çevre yatırımlarına büyük katkı sağlıyor. Çevre kirliliğinin nedeninin tamamen sanayici olmadığını bilmemiz gerektiğini ve ülkede çevre konusundaki tüm hassasiyetleri daha fazla eğitimler vererek vatandaşların bilinçlendirilmesi sağlanmalı diye düşünüyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar