21 °C
Uğur CİVELEK
Uğur CİVELEK ARKA PLAN dunyaweb@dunya.com

Ekonomi politikalarının çok tehlikeli dönüşümü!

Son birkaç ay genelinde gözlenen ABD para otoritesi kaynaklı eylem ve söylemler, geleceğe yönelik algıların dalgalı bir şekilde olumsuzlaşmaya devam etmesi olasılığının sert bir şekilde yükselmekte olduğunu düşündürüyor. Önceliğin ekonomik konulardan çok artan kırılganlıklar nedeniyle finansal konulara yoğunlaşması, para otoritelerini sorunun parçası olmaya zorlayarak hızla yıpratıyor!

Öncelikle riskten kaçınma eğilimini durdurmak ve sakinliği sağlamak için tüm olanaklarını seferber etmek zorunluluğunu yoğun bir şekilde yaşıyorlar. En ufak bir tutukluk veya tereddüdün, riskten kaçınmayı hortlatarak paniğe ve yıkıma sebep olabileceği endişesi misyon değişikliğini hızlandırıyor. Varlık balonlarının yeniden oluşmasını da hiç istemiyorlar; fakat bu yöndeki söylemler ilk korkular tetiklemeye başladığında geri adım anlamına gelebilecek taviz sinyali verme telaşına düşmekten kurtulamıyorlar.

Hemen yukarıda özetlemeye çalıştığımız tablo, sürdürülebilir olmayan eğilimler ve geleneksel olmayan politikalarda ısrar ederek, sorunların ağırlaşması pahasına günü kurtarmaya çalışmanın sürpriz olmayan sonucudur. Para otoritelerinin, orta vadeli ekonomik eğilimlere hassasiyeti kabul edilemeyecek seviyelere gerilemiştir. Ağırlaşmış sorunlara çözüm üretilebilmesi için, ağrı kesici kullanarak siyasilere zaman kazandırma kapasitesi önemsiz sayılabilecek seviyelere gerilemiştir. Düzenleme ve denetlemesi gereken ödemeler sisteminin sorunları tarafından yönetilir hale gelmek, merkez bankacılığının iflası anlamındadır.

Genel görünüm, ekonomi politikalarına ilişkin esnekliklerin tümü ile tükendiği yönündedir. Gelir ve servet dağılımdaki aşırılık sınırlarını zorlayan bozulma, makroekonomik görünümü dalgalı bir şekilde olumsuzlaşmaya zorlamaktadır. Para ve maliye politikası hesapsızca gevşeme ve ekonomik sorunların ağırlaşmasına destek vermek durumundadır! Siyasilerin, durumu terse çevirmek adına seçenekleri azalmıştır; bu şekilde devam edilemeyeceği kesinleşmiştir. Bu yıl yaşamakta olduğumuz salgın, tüm süreci hızlandırmıştır.

Teşhis ve tedavi konusunda küresel uzlaşının olmayışı, tüm olumsuzluklara hazır olunmasını gerektiren bir durumdur. Ekonomi konusundaki olumsuzluklar ve buna bağlı istikrarsızlıkların, ticaret savaşlarını besleyecek ve jeopolitik gerginlikleri ivmelendirebilecek potansiyeli giderek artmaktadır. Ekonomilerin daralması, işsizliğin artması ve özellikle zorunlu ihtiyaç maddeleri konusundaki enflasyon baskılarının güçlenerek daha tehlikeli olması olasıdır. Sorunlu kredi hacmi hızlı bir yükseliş yaşamaya adaydır, rekabet koşullarındaki bozulmalar kırılganlıkları yeni rekorlara taşıyabilir. Mevcut düzeni uzlaşarak çökertmenin ve ihtiyaca uygun yenisini yapmanın maliyetine katlanılamayacağı algısı, bu olumsuzlukları besleyen itici güç oluyor.

Ekonomideki değiştirilemeyen eğilimlere rağmen riskten kaçınma eğilimini durdurmaya çalışmak, para otoritelerini geri dönüşü olmayan bir yola sokuyor. Tüm olumsuzlukların finansörü olmaya zorluyor! Bu kısır sürecin hızlanacağını bilenler, arkalarına bakmadan risklerini azaltmaya çalışıyor. Bu süreci olabildiğince uzatmak isteyenler ise, aldatılacak yeni adaylar arayarak gelir ve servet dağılımındaki bozulmayı hızlandırmak dışında zaman kazandırıcı seçenek üretemiyor!

Birilerinin geri dönmemek üzere sattığı riskler, aldatılacak yeni bir kesim tarafından güzel para kazanacakları umudu ile taşınsın ve bu sayede para otoritesinin yükündeki artış zamana yaygın bir biçimde fazla tedirginlik yaratmadan gerçekleşsin!

Ülkemizdeki tamamlayıcı emeklilik ve kıdem tazminatına ilişkin tartışmaların, aktarmaya çalıştığımız süreçten bağımsız olduğunu düşünmeyin! Birileri üreticiler ile emekçileri kullanılabilecek, kurban yerine konabilecek kesimler olarak görüyor; finansal eğilimleri bir süre daha yönlendirebilmenin mezesi yapmaya çalışıyor! 2018 sonbaharındaki kısır tartışmalar hortlatılıyor. İçeride çok fırsat varmış algısı yaratabilmek için üreten kesimler kurban yerine konuyor ve bir anlamda binilen dallar kesiliyor! Gelir ve servet dağılımını daha da bozarak ülkemizin bekasına hizmet edilemeyeceği konusu görmezden geliniyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap