Ekonomik sorunlara çok yönlü çözüm bulmak...

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

İş insanları bu dönemde en çok, belirsizlikten ve önlerini görememekten şikayet ediyor. OECD ve Dünya Bankası gibi kurumlarda görev yapan Türkiye’den yetişme insanların görüşlerinden bu dönemde faydalanılması gerektiğini belirtiyorlar.

İş insanları en çok, “içinde bulunduğumuz ortamın neden olduğu belirsizlik üzerinde” duruyor. Önlerini görememekten şikayet ediyorlar. Ezcümle “Kimi ülkeler kurumlara doğrudan para yardımı yapıyorlar. Bizde de birbiri ardından paketler açıklanıyor ama çoğu, işletmeleri düşük faizli borçlandırma ağırlıklı. Firmalar yeni kredilerle yeni borç yükü altına girmek istemiyorlar. Üretimlerini sürdürebilecekleri ortamın yaratılmasını bekliyorlar” diyorlar.

Peki bu nasıl sağlanabilir?

Değerlendirme şu:

-Öncelikle kamunun hiç vakit kaybetmeden sektör temsilcileri ile toplantılar yaparak bu dönemde sorunlarının neler olduğu açıklıkla saptanmalı. Siyasi muhalefetin yönelttiği eleştiriler ve öneriler de ele alınmalıdır. Ekonomik ve Sosyal Konsey kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla toplanmalıdır. Bu dönemde kamu yönetimi ancak özel sektörle birlikte ve dışardan aldığı önerilerle çözüm üretirse doğru bir yönteme ulaşabilir.

‘’OECD ve Dünya Bankası gibi kurumlarda görev yapan Türkiye’den yetişme insanlardan görüş almak gerekir mi?‘’ sorusuna iş dünyası şöyle diyor:

“Kesinlikle gerekir! Hatta eski kriz dönemlerinde 1994-2001 kriz dönemlerinde krizden çıkış önerileri üzerine çalışmış siyasilerden de yararlanmak gerekir. Ama önce kamu yönetiminin içinde bulunulan durumun ağırlığını görüp, kabul edip, çok yönlü ortak çözüm arayışına razı olması lazımdır.”

Bu görüşleri dinlerken masama bir not geldi: DİSK, çalışma dünyasında yasal bir hüküm olduğu halde son zamanlarda “es” geçilen Üçlü Danışma Kurulu’nun acilen toplanmasını talep ediyordu. Demek ki, işbirliği ve karşılıklı görüşlerden yararlanarak ekonomik sorunları çözmek yeni dönemin acil konusu oluyor.

DÜNYA olarak bunun takipçisi olacağız.

BUGÜNÜN NOTU:
Antalya Ticaret Borsası 100 yaşına girmiş. Oda’yı, üyelerini ve hep farklılık yaratmasıyla tanıdığım ATB Başkanı Ali Çandır‘ı DÜNYA gazetesi adına kutluyorum

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar