Ekosistemi iyileştirecek bir sistem: Pozitif Tarım

DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

Dünyanın en büyük tarım işletmelerinden biri olan Pepsi-Co, Türkiye’de dolaylı olarak 40 binden fazla kişinin istihdamına katkı sağlıyor. Şirket, Pozitif Tarım hedefleri kapsamında, 2030 yılına kadar yenileyici tarım uygulamalarını, tüm tarımsal ayak izine eşdeğer olacak şekilde 28,3 milyon dönüme çıkarmayı ve böylece 3 milyon tondan fazla sera gazı salımını azaltmayı amaçlıyor.

Şirketin “Pozitif Tarım” ile nasıl bir fark yaratmayı amaçladığını PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel’den dinledim:                  

Paydaş temelli bir sürdürülebilir tarım stratejisi

“Tarım artık sürdürülebilir bir gıda sistemi açısından herkesin kendi başına alacağı kararlarla ilerleyemeyeceği kadar kritik bir alan. Ne ekilecek, hangi topraklara ekilecek, kim ekecek, nerede kullanılacak, önümüzdeki birkaç yılda o ürüne ne kadar ihtiyaç olacak, hangi teknolojiler kullanılacak gibi birçok sorunun, merkezinde sürdürülebilirliğin olduğu bir yaklaşımla cevap bulması gerekiyor. Dolayısıyla aslında artık tek tek üreticilerin bireysel hedefleriyle şekillenen uygulamalar yerine paydaş temelli bir sürdürülebilir tarım stratejisi oluşturmak gerekiyor. Bunun için öncelikle çiftçiliği daha cazip hale getirmeli, özellikle gençleri teşvik edecek ve heyecanlandıracak bir strateji geliştirmeliyiz.”

Ana girdilerin yüzde 100'ü sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilecek

“Hem milyarca insanın beslenmesi hem de iklim değişikliği ve eşitsizlikle mücadele açısından tarımın temel bir kaldıraç olarak ele alınması gerekiyor. PepsiCo, ‘Pozitif Tarım’ kapsamında, yatırımdan yeniliklere, çiftçilerle iş birliklerinden en nihayetinde karbon ayak izinin azaltılmasına kadar uzanan bir dizi hedef açıkladı. Yapacağımız çalışmalarla, yenileyici tarım uygulamalarımızı neredeyse şirketimizin tüm tarımsal ayak izine eşit olacak şekilde 28,3 milyon dönüm alana yaymayı planlıyoruz. Bu sayede aynı zamanda 3 milyon tondan fazla sera gazı salımını azaltabileceğiz. 2030 yılına kadar, sadece patates, mısır, yulaf ve portakal gibi doğrudan mahsulleri değil aynı zamanda üçüncü taraflardan temin ettiğimiz bitkisel yağlar ve tahılları da içerecek şekilde ana girdilerimizin yüzde 100'ünü sürdürülebilir bir şekilde tedarik etmeyi hedefliyoruz.”

259 binden fazla insanın geçim kaynakları iyileştirilecek

“PepsiCo global olarak Pozitif Tarım stratejisi kapsamında 2030 yılına kadar, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi de dahil olmak üzere, tarımsal tedarik zincirindeki ve topluluklarındaki 250 binden fazla insanın geçim kaynaklarını iyileştirmeyi hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için küçük toprak sahibi çiftçiler ve çiftlik işçileri, çiftçi topluluklarındaki kadınlar ve azınlık durumundaki çiftçiler dahil olmak üzere küresel değer zincirleriyle bağlantılı en savunmasız tarım topluluklarına odaklanılacak.”

Pozitif Tarım Hedefi’nin Sürdürülebilir Tarım Programı’dan farkı ne?

“PepsiCo olarak sürdürülebilir bir yaşam için “Daha iyi tarım” (Pozitif Tarım) , “Su kullanımı, atıklar ve karbon salımı azaltımı” (Pozitif Değer Zinciri) ve “Toplumsal fayda” (Pozitif Seçenekler) olmak üzere üç temel alanda çalışıyoruz. Tarım alanında bugüne kadar Sürdürülebilir Tarım Programımız (SFP) ile bir dizi sürdürülebilir ve yenileyici tarım uygulamalarını hayata geçirmek ve ölçeklendirmek için dünya çapında çiftçilerle çalıştık. Ancak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda konulan hedefler için önümüzde sadece 10 yıl kaldı. Daha sürdürülebilir, dayanıklı ve kapsayıcı bir gıda sisteminin geliştirilmesi için çok kritik bir sürece giriyoruz. Biz de bu süreçte, Sürdürülebilir Tarım Programımız (SFP) kapsamında bugüne kadar yaptıklarımızdan güç alarak tarım alanındaki liderliğimizi ortaya koymak ve bugüne kadar kaydettiğimiz başarıları ileri taşımak için iddialı bir “Pozitif Tarım” stratejisi ortaya koymaya karar verdik. Sürdürülebilir Tarım Programımızı kullanmaya devam edeceğiz ve çiftçilerle, yalnızca bize kaynak sağladıkları mahsulleri ürettikleri süre boyunca değil, tüm operasyonlarında yenileyici tarıma geçmek konusunda ortaklaşa çalışacağız. Pozitif Tarım stratejimiz ile bütünsel bir yaklaşımla ekosistemin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir bir tarım için tanımlanmış Temel Performans Göstergeleri (KPI’lar) kullanılarak katılımın ve etkinin izleneceği bir sistemi hayata geçiriyoruz. Bir başka ifade ile “Pozitif Tarım”, SFP’ye hizmet eden alt başlıklarımızdan ve aynı zamanda önümüzdeki 10 yıl için bu konuda hızlandırıcı rol üstlenen bir strateji...”

Gençler çiftçilik yapma konusunda çok istekli değil, ama…                

“Birkaç yıl önce yaptırdığımız Çiftçilik Algısı ve Motivasyon Unsurlarını Belirleme Araştırması’nın sonuçları bize gençlerin çiftçilik yapma konusunda çok istekli olmadığını gösteriyor. Ancak yine de gençler, özellikle tarımda modern teknoloji kullanımıyla; çiftçiliğin hem ekonomik olarak daha tercih edilebilir hem de daha itibarlı bir meslek olabileceğini düşünüyor. Gençler burada aslında yetişkinlere de bir mesaj veriyor. Çiftçiliği artık böyle yapmayın. Bize iyi örnekler konusunda öncülük edin ki biz de tarımı daha severek ve isteyerek yapalım diyorlar.”

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar