“Elektrik enerjisine ihtiyaç” ve “yenilebilir enerji”…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Elektrik üretiminden kaynaklanan sera gazı emisyonları hızla büyüyor…

Ve…

Kömür ve gaz kaynaklı enerji santralleri CO2 emisyonlarının yaklaşık yüzde 95'ini oluşturuyor… Düşük karbonlu nükleer enerji ile hidroelektrik ve diğer yenilenebilir kaynakların kullanımı ise emisyondaki artış hızını yavaşlatıyor…

Karbon ayak izi, küresel ısınma ve çevre ve hava kirliliği ile mücadele bilinci altında, fosil yakıtların kullanımından kaçınan, yenilebilir enerji kaynaklarına yönelen trend bugün artarak devam ediyor…

* * *

Örneğin Almanya…

2000 yılında yüzde 5 seviyesinde olan YE elektrik üretimi, bugün 211 TW kurulu gücü ile ürettiği 550 TWh elektriğin yüzde 46’sını ağırlıklı olarak rüzgar (62.000 MW) ve güneşten (51.000 MW) elde ediyor…

Ve…

2030’da bu oranı yüzde 65’e (Rüzgar 91.000MW, Güneş 100.000 MW) 2050’de ise yüzde 85’e ulaştırmayı hedefliyor...

Almanya’nın pandemiye rağmen, 2020’nin ilk 7 ayında 2 bin 800 MW güneş ve 800 MW rüzgar santralını devreye alması, bu alandaki kararlılığını gösteriyor…

* * *

Türkiye’de ise…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın koyduğu Milli Enerji Hedefi’nde, enerji talebinin yüzde 100 milli ve yenilebilir kaynaklardan sağlanması hedefleniyor…

Bugün 100 bin MW’ye dayanan Türkiye kurulu gücünün, 2040 yıllarda talebin karşılanabilmesi için asgari 200 bin MW ulaşması gerekiyor…

Bu ek güçün de ağırlıklı olarak güneş, rüzgar, HES, Pompaj Depolamalı HES’ler (PHES) ve nükleer ile karşılanmasının, karbon ayak izini asgariye indirmenin tek yolu olarak görülüyor…

* * *

Ayrıca…

Elektrikli araçların petrol yakıtlı araçların yerini alacak olması;

Isınmada elektriğin yaygın olarak kullanılmaya başlanması;

Elektrik arzının güvenilir ve sürekli olarak sağlanması gibi elektrik talebini artıracak yeni tüketim alanları, enerji arzı güvenliğini de tehdit edecek…

* * *

Ve ayrıca…

Türkiye yıllık yaklaşık 33 bin TEP ham petrol ithalatı yapıyor…

Bugünkü varil fiyatından yaklaşık 14 milyar dolar ödüyor…

Ve yine bugün karayollarımızda 25.3 bin TEP petrol tüketiliyor…

Bunun karşılığı 300 milyar kWh elektrik enerjisine tekabül ediyor…

Bunu yenilebilir kaynaklardan karşılayabileceğimiz biliniyor…

Yani elektrikli araç kullanımına yönelik teşviklerin, ithalat faturamızı 10 milyar dolar düşüreceği, o paranın içeride katma değeri/ekonomik canlılığı/istihdamı/vergi gelirini artıracağı da biliniyor…

* * *

Milli ve yenilebilir enerji üretimi ile elektrik fiyatların asgariye çekilmesi:

Üretici/ihracatçının en önemli maliyet kalemini etkileyeceğinden, yurtdışında rekabetçi olmamızı sağlayacak…

Sanayicinin ayrıca kül, baca gazı, sıcak su gibi atık maliyetlerini de azaltacak…

Yurtiçinde ise enflasyonun düşüşünde katalizör olacaktır…

* * *

Geçtiğimiz 20 yılda enerji kurulu gücünün ikiye katlanması, bugün elektrik enerjisi arz eksikliğinin dolayısı ile elektrik kesintilerinin önünü kapadı...

Önümüzdeki yirmi yılda da aynı performansı göstermemiz gerekiyor…

Bu nedenle, bir enerji santral yatırımının hayata geçirilmesinin lisans, kamulaştırma, inşaat ve tedarik süreçleri dikkate alındığında üretim kaynağına bağlı olarak 3 ila 15 yıl sürdüğünü unutmamamız gerekiyor…

NOTLAR:

AB 2030 yılında sera gazı azaltma hedefini yüzde 32’den yüzde 55’e çıkarttı.

ABD Başkanı Biden göreve gelmesinden saatler sonra Paris Anlaşması'na tekrar katıldı.

IEA Başkanı Dr. Fatih Birol, “Dünyada birçok hükümet hedefler belirliyor. Emisyonları 2050 yılında sıfıra indirme taahhütlerinde bulunuyorlar. Birçok ülke şu anda kullandığımız normal araçların satışını yasakladı ve yakında başka ülkeler de bu yasakları açıklayacak. Bir diğer nokta dünyanın en büyük araba şirketleri, stratejilerinde artık elektrikli arabaya ağırlık veriyor. Yakın bir gelecekte satılan her 2 araçtan 1’i elektrikli olacaktır.”

ABD eski Enerji Bakanı Moniz, “ABD karbonun sosyal maliyetini dikkate alarak tekrar karbon vergisini uygulamaya başladı. Lütfen emniyet kemerlerinizi takın, çünkü, elektrikli araç devrimi çok çok hızlı bir şekilde ilerleyecek.”

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Bayram… 23 Nisan 2021