Enerji sektörünü “5D” şekillendiriyor

DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri bugün tüm dünya ülkelerinin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Yarattığı karbon ayak izi açısından yaşanan sorunların en önemli aktörlerinden biri olan enerji sektörü tüm dünyada önemli bir dönüşüm süreci yaşıyor. Bu süreçte, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve temiz enerji alt yapıları gibi politikaları ön plana çıkıyor.

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, dünyada enerji sektörünü şekillendiren ve 5D olarak adlandırılan beş makro trende dikkat çekiyor ve bunları, dekarbonizasyon, dijitalleşme, desantralizasyon, demokratikleşme deregülasyon olarak sıralıyor.

“Dünyadaki trendler ışığında bu dinamiklere baktığımızda her bir kesişim alanında fırsat olduğunu söylemek mümkün” diyen Murat Pınar, EnerjiSa Enerji olarak stratejilerini ve yol haritalarını bu doğrultuda şekillendirdiklerini ifade ediyor.

Pınar’ın enerji sektöründe yaşanan gelişmeler ve yeni fırsat alanlarına yönelik yorumları şöyle:

Elektrik enerjisinde düşük karbon yatırımları 9 milyon yeni istihdam yaratacak

“Elbette dünyadaki trendlerin her ülkede farklı yansımaları olduğu gibi ülkemizde de etkili olan tetikleyici faktörler var, hepsini beraber okumak gerektiğine inanıyorum. Ülkemiz açısından konuya bakarsak hala hızlı kentleşmenin olduğu ve bu konuda batı ülkelerinin gerisinde olduğumuz için de bu ivmenin süreceğine inandığımız bir ortam söz konusu. Bununla birlikte elektrifikasyon da ülkemiz için önemli bir faktör. Bunların ötesinde verimlilik, ülkemizin özellikle de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın da strateji belgelerine girmiş önemli bir dinamik. İklim değişikliği ve çevre kirliliği belki de dünyanın küresel ölçekte ele aldığı en önemli konuların başında geliyor. Enerji sektörü bıraktığı karbon ayakizi olarak bu sorunun en büyük aktörlerinden biri konumunda. Dolayısıyla elektrik enerjisinin değer zincirinin her halkasında karbon salımını azaltmak çok önemli bir trend. Bu noktada dünyada önemli teşvikler de gündemde. Hatta bu konuda atılacak adımlarla 9 milyon yeni istihdam sağlanması öngörülüyor.”

Odak noktası teknoloji ve sürdürülebilirlik

“Enerjisa olarak 2010 yılından bugüne teknoloji alanında şebeke yatırımlarını yapıyoruz. Ancak yeni enerji dünyası dağıtık üretim, depolama, e-mobilite ve dijital müşteri çözümleri gibi unsurları önümüze çıkarıyor. Tam da bu noktada odağına teknoloji ve sürdürülebilirliği alan müşteri çözümlerimizi ‘İşimin Enerjisi’ altında topladık. Eşarj, GES, Led Aydınlatma, Sertifikalı Yeşil Enerji, Solar ve Kojen gibi doğa dostu müşteri çözümlerimizi talep eden müşterilerimiz ile paylaşıyoruz. Bu ürünlerle ilgili kısa vadede 2030, uzun vadede ise 2050’li yıllarını kendimize hedef olarak belirledik. Örneğin 2018 yılında çoğunluk hisselerini satın aldığımız Türkiye’nin lider elektrikli araç şarj istasyonları şirketi olan Eşarj ile 2030 yılında trafiğe çıkan araç sayısına bağlı olarak 2,5 milyon ton karbon azalımına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca kendi araç filomuzun da yüzde 5’inin (yaklaşık 100 araç) elektrikli ve hibrit araçlardan oluşması yönünde fizibilite çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz.”

Dijitalleşme, verimlilik ve çeviklik kazandırdı

“Dijitalleşme çağımızın belki de gelişimi en büyük ivmeye sahip olgusu. Pandemi sürecinde de gerek sektörlere gerekse de tüketicilerin davranışlarına olan etkisi çok daha fazla hissedildi. Ancak iş anlamında bakarsak bize verimlilik ve çeviklik kazandırdığı bazı noktalar da oldu. Yıllardır bilgi sistemlerimize ve dijitalleşmeye çok büyük yatırım yapan bir şirket olarak bu yatırımların büyük faydasını gördük. Genel olarak online kanalları kullanma yönünde bir eğilim oluştu. Elektrik sektöründe bu trend biraz daha geriden geliyordu. Bizim tüm kanallar içerisinde online kanalların payı yüzde 5 seviyesinin bile altındayken salgın döneminde bu oran yüzde 20’lerin üzerine çıktı. Biz de kuvvetli altyapımız sayesinde bu artan hacme yanıt verebildik. Dağıtım tarafında ise, dünyada ilk uygulama olarak hayata geçirdiğimiz Mobil SCADA sayesinde afet ve salgın durumlarında elektrik şebekesinin uzaktan izleme ve kontrolüne imkan sağladık.”

En ucuz enerji kaynağı, ENERJİ VERİMLİLİĞİ

“Enerji verimliliği bugün dünyadaki en ucuz enerji kaynağı. Büyük ölçekli yatırımlar yapmadan çok ucuza ve neredeyse sıfır karbon salımıyla büyük kazanımlar elde etmek mümkün. Biz de ülkemizde yüzbinlerce öğrencinin bilinçlendirilmesi konusunda yaptığımız sosyal sorumluluk projemiz olan Enerjimi Koruyorum ile önemli bir işe imza atıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ile koordineli olarak 2010 yılında başladığımız proje her yıl üzerine koyarak bugün 300 bin çocuğumuza yüz yüze eğitim verdiğimiz, projemize özel olarak hazırlanan tiyatromuzu sergilediğimiz, eğitici kitapları, mobil oyunu, dijital içerikleri ile 1 milyona yakın çocuğumuza ulaştığımız bir proje halini aldı. Projemiz kapsamında dijital mecralardaki yayınlarımız 5.7 milyon kişinin erişimine ulaştı. Mobil oyunumuz son iki ayda 17 bin kez indirildi.”

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar