19 °C
Mahmut SABAH
Mahmut SABAH KAYSERİ'den kayseri@dunya.com

Erciyes Teknopark hep çıta yükseltiyor

Erciyes Teknopark, teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen Ar-Ge projeleri ile bu projelerin uygulanması sonrası ortaya çıkan teknoloji ürünlerinin tanıtıldığı, Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nden bir kez daha birincilik ödülüyle ayrıldı. “ 5-9 Yaş Aralığında Gelişmekte Olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri “kategorisinde üçüncü kez birincilik ödülüne layık görülen Erciyes Teknopark, bununla da yetinmedi, Türkiye'deki tüm teknoparkların sıralandığı kategoride beşinciliğini koruma başarısı da gösterdi.

Erciyes Teknopark,“Teknoparklar bir ülkenin en değerli insan kaynağı olan girişimci, yaratıcı genç beyinlerin ve deneyimli sermaye sahiplerinin bir araya gelerek buluş yaptıkları, ileri teknoloji üreten ortamlardır.” görüşünden yola çıkılarak, Erciyes Üniversitesi'nin öncülüğünde hayata geçirilmiş bir kuruluş... Hedefi, içinde bulunduğu kenti, 'bilim ve teknoloji'nin merkezi yapmak. Sinai üretimde kıyasıya rekabetin yaşandığı günümüzde eğitilmiş işgücünün önemi giderek artıyor.

İşletmeler bu gereksinimi öncelikleri arasına alma çabasına düşerek, kendi imkanları ile bireysel şgücünü geliştirmek için Ar-Ge'ye yönelmenin yollarını arıyor. Kamu da boş durmuyor şu aralar...

Eğitim ve öğretim kurumlarında yeni düzenlemelerle donanımlı, teknolojik bilgi düzeyi yüksek, elemanlar yetiştirmeye odaklı programların önü açılıyor.

Aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de yer aldığı on devlet üniversitesi, teknoloji içerikli bilimsel araştırmaya ağırlık verecek yüksek lisans öğrenimine odaklı proğramlara yoğunlaşmaya başladı.

Keza, Nuh Naci Yazgan ve Abdullah Gül Üniversiteleri teknoloji öncelikli bilimsel öğrenimi ön plana taşıma gayreti içinde. Üniversite-sanayi işbirliği oluşumu, artık daha somut proje önerileri koyuyor ortaya... Asıl hedefi bilgi teknolojisine 'hakim' bireylerin yetişmesini sağlamak olan Erciyes Teknopark ile kalifiye teknik eleman gereksinimine çare arayan Kayseri OSB'nin Mesleki Teknik Eğitim Merkezi de öyle...

Kayseri gerek iş gücü, gerekse altyapı açısından zengin bir potansiyele sahip. Üç OSB'si, bir serbest bölgesi var. İrili ufaklı binden fazla firma bu bölgelerde üretim yapıyor. Yani üreten, ürettiğini satan, ihracatını son 30 yılda 25 milyon dolardan 2 milyar dolara çıkaran bir Kayseri gerçeği var ortada...

Mevcut avantajlara Ar-Ge Reform Paketi ile Ar-Ge merkezlerine sağlanan muafiyet ve desteklerin artması da eklenince, kentte moraller düzelmeye, umutlar gelecek vadetmeye başladı yeniden...

İş çevreleri, katma değer getirisi yüksek ürün için Ar - Ge merkezli üretimlere odaklandı. Birkaç yıl öncesine kadar, Ar-Ge kavramı ile yıldızı pek barışmayan kentte, ilk adım Erciyes Teknopark işbirliği ile Kayseri Şeker Fabrikası tarafından atıldı. Kayseri Şeker'i, sonra bir aile şirketi olan Hasçelik Grubu izledi. Ardından Aspilsan, Boytaş Mobilya, Merkez Çelik, Küçükler Tekstil ve Güven Makine Mühendislik ile Başyazıcıoğlu Tekstil geldi sırasıyla...

Kapılarını 2005 yılında açan Erciyes Teknopark'ın işlevi, bilimsel teknolojiye ışık tutmak ve de katma değer getirisi yüksek üretimin önünü açmak... Teknopark yüze yakın sanayi kuruluşu ile işbirliği içinde. Faaliyet halindeki Ar-Ge firma sayısı ise 207. Kurulduğu günden bu yana 366 firmaya ev sahipliği yapmış.

Kentteki teknoloji ağırlıklı üretime odaklı her gayrete, Erciyes Üniversitesi'nin yanı sıra, Nuh Naci Yazgan ve Abdullah Gül Üniversiteleri, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalışma Grubu, ticaret ve sanayi odaları destek veriyor.

Gerek toplantı, gerekse içeriği amaca yönelik tüm temas ortamlarında üniversitelerin sanayide gelişim ve değişim sürecine vereceği katkılar ele alınıyor; iş dünyasının ihtiyaçları keşfedilmeye çalışılıyor. Umarım iyi niyetli bu uğraşlar boşa gitmez.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap