Eski ve yenileştirilmiş makine ve teçhizata kısıtlama getirildi

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yapılan değişiklikler sonucu gümrük vergisi açısından yeni bir durum ortaya çıkmış bulunuyor.

Karara 174 maddede GTİP’leri sıralanan makine ve teçhizat listesi eklenmiştir. Bu listede yer alan makine ve teçhizat bundan böyle gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamayacaktır.

Bu listede yer alan makine ve teçhizatlar eğer yeni ise, gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın teşvik belgesi kapsamında temin edilebilecek, ancak kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat teşvik belgesi kapsamında temin edilemeyecektir.

Esasen bu kısıtlamayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü istemiş bulunuyor. Bu uygulama 29.06.2021 tarihi ve sonrasında yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerini kapsıyor.

Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’nce E-TUYS ortamında yapılan güncellemeler çerçevesinde ilgili karar değişikliği uyarınca düzenleme kapsamına giren yatırım teşvik belgeleri eki ithal listelerde yer alan makine ve teçhizatların gümrük vergisi muafiyetinden yararlanıp yararlanmayacağının ilgili listelerde belirtildiği şekilde, gümrük idarelerince uygulamanın söz konusu listelerde yer alan gümrük vergisi muafiyetinden yararlanma durumuna göre yapılması gerektiği ifade ediliyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar