Etkinliklerde sürdürülebilirlik yönetimi

Filiz KARAOSMANOĞLU
Filiz KARAOSMANOĞLU SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM filiz@itu.edu.tr


Farklı amaçlarla çok sayıda etkinlik türü ile kuruluşlar hedef topluluklarına ulaşmaktadır. Kongre, sempozyum, konferans, zirve, çalıştay, toplantı, fuar, tanıtım, sergi, gösteri gibi etkinlikler için öncesinde, gerçekleştirilirken ve ardından teknoloji kullanılıp, çeşitli tedarikler yapılarak kaynaklar ile emek harcanmaktadır. Bu nedenle her bir etkinliğin güzelim yerküremizin iklim değişimine direncine etkisi vardır. Diğer deyişle, etkinlikte üretimtüketim- hizmet bir aradadır. Bu üçlü sürdürülebilir yönetilmelidir.

Sürdürülebilirlik kavramı etkinlikte iki yerde karşımıza çıkar."Etkinliğin Sürdürülebilir Yönetimi" ve "Etkinlik Sahibinin Sürdürülebilir Kurumsal İletişimi". Bu başlıklar, 21-23 Şubat tarihlerinde İstanbul'da yapılan "5. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Sektörü Fuarı" kapsamında, Uluslararası Kurumsal Etkinlik Organizatörleri Birleşik Ağı (UNICEO) konferanslarında masaya yatırıldı. UNICEO kurumsal etkinliklerini planlamak ve düzenlemeden sorumlu önde gelen şirketlerdeki iletişim, pazarlama üst düzey karar vericilerini bir araya getiren kâr amacı gütmeyen tek küresel ortaklık olup, üyeler etkinliklerini iyileştirmek, sürekli değişen çevreye uyum sağlayarak ağlarını genişletmek, kariyerlerini yeniden canlandırmak, mevcut ve gelecekteki zorlukları, görevlerindeki uygulamalarıdeğişiklikleri paylaşmak ve yansıtmak üzere bir araya gelmekte, yeni-yenilikçi çözümler görüşülmektedir. UNICEO Türkiye Başkanı Ragıp Ertuğrul'un yönetimindeki konferanslarda, Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman “Yeni Nesil Pazarlama Stratejilerinde Etkinliklerin Önemi” başlıklı konuşmasında pazarlama anlayışında etkinliklerin önemini vurgularken, etkinliklerde teknoloji kullanımı ve yaratıcı çözümlere vurgu yaptı. "Kıdemli Kurumlar için UNICEO Eğitim Programı" adlı oturumda Kale Grubu Şirketleri Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Bölüm Başkanı Rana Birden, “Etkinlikler Yolu ile Sürdürülebilir İletişimde Yeni Anlayışlar”, ESOT Kongre Direktörü Debora Piovesan “Pazarlama Karmasındaki Kurumsal Etkinlikler” başlıklarını sunarken, İTÜ Doktora Sonrası Bilim İnsanı/Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Genel Sekreteri Dr. Güner Ekşi “Etkinlik Sürdürülebilirlik Yönetimi” adlı davetli konuşmayı yaptı. Dr. G. Ekşi sürdürülebilir kalkınma tanımına ve toplum olarak ürettiğimiztükettiğimiz tüm ürün ve hizmetlerin üretimtüketim ilişkilerinin sürdürülebilir bir perspektifte ele alınmasının önemini vurgulayarak başladığı konuşmasında SÜT-D faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Etkinliklerde olumsuz etkilerin de yaratıldığı ve düzenlenen etkinliği sürdürülebilir kılmanın, yani etkinliğin çevresel, sosyal, ekonomik açıdan olumsuz etkilerini en aza indirmenin, bu konuda sorumlu yaklaşım benimsemenin etkinlik düzenleyicisinin yönetim sorumluluğunda olduğu üzerinde duran Dr. Ekşi, yürürlükte olan ISO 20121 Standardı (Etkinlik Sürdürülebilirliği Yönetim Sistemleri-Şartlar ve Kılavuzluk) hakkında bilgi vererek, standardın önemini bildirdi. Ardından Türkiye'deki ilk ve tek, dünyadaki sayılı örneklerden biri olarak ISO 20121 sertifikasına sahip olan SÜT-D’nin bir başarı örneği olarak “İstanbul Karbon Zirvesi” etkinliği çerçevesinde Rina Türkiye ile gerçekleştirilen ISO 20121 deneyimi hakkında ayrıntıları belirten Dr. Ekşi, SÜT-D sürdürülebilirlik yaklaşımı üzerinde durarak, SÜT-D sürdürülebilir etkinlik yönetim sistemi temel süreçleri ve etkileşimlerini ortaya koydu. SÜT-D sürdürülebilir etkinlik önceliklerini açıklayan Dr. Ekşi, bu yaklaşım ve çalışmalar neticesinde, etkinliklerde özellikle karbon ve su ayak izlerini azaltmak ve en iyi atık yönetimini başarmak için yapılması ve yapılmaması gerekenleri bir yönetim sistemi çerçevesinde öğrenme fırsatı yakalandığı hususunu özellikle vurgulayarak, SÜT-D'nin sürdürülebilirlik yönetimi iyi uygulaması örneğini toplumun dikkatine sunmaktan onur duyduğunu belirtti.

SÜT-D çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 26 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek, odak konusu iklim finansmanı ve kuruluşların karbon yönetimi başarıları olacak V. İstanbul Karbon Zirvesi'ne bekleriz.
---
İTÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr.Filiz Karaosmanoğlu tarafından kaleme alınan Sürdürülebilir Yaşam köşesi, SÜ T-D işbirliği ile hazırlanmıştır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Mavi ve kadın 24 Eylül 2019
Yaşamı Solu 11 Haziran 2019
Sade yaşam 12 Şubat 2019