6 °C
Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Eximbank’tan yeni adımlar yeni imkanlar

Eximbank Genel Müdürü Hayrettin Kaplan, dünyada birçok ülkenin zor ve riskli büyümek istediğini, bu pazarlarda ihracatçılara Eximbanklar aracılığıyla imkanlar sağlandığını belirtiyor. Türk Eximbank’ının da dünya Eximbanklarını yakından izleyerek, yeni ürünleri gündemine alarak ihracatçılarımıza sunduklarını açıklıyor. 

Finans Servisi Yönetmenimiz Ece Ceyhun’a verdiği söyleşide, Hayrettin Kaplan, “Türkiye gibi toprağın altından petrol çıkmayan, iç tasarrufu oldukça düşük kalan ülkeler için ihracatın olmazsa olmaz olduğunun” altını çizerek, Eximbank kredilerinin önemli olduğunu, buna bağlı olarak kendilerinin dünyadaki trendleri yakından izleyerek, yeni ürünlerle ihracatçıyı daha çok destekleyen, desteklere erişimi kolaylaştıran bir politika izlediklerini anlatıyor. 

2012'de bankada değişim için düğmeye bastıklarını belirten Kaplan, “2013 değişimin sahada uygulandığı yıl oldu. 2014 ise rekorlar yılı oldu. Çünkü aktifimiz üç yılda üçe katlandı 14.5 milyar dolara ulaştı” bilgisini veriyor. 2015'te kredilerde 22 milyar dolar, sigortada ise 13 milyar dolarlık kaynak kullandırarak 35 milyar dolarlık bir hedefleri olduğunu açıklıyor. 

Eximbank Genel Müdürü Hayrettin Kaplan’ın açıklamalarından edindiğim bilgi, Japonya ve Avrupa’dan elde ettikleri fonlarla, ihracatçılara iki alanda önemli destek sunuyorlar. Bunlardan biri Afrika pazarında altyapı yatırım destekleri. Etiyopya’da yapılan 1.1 milyar dolarlık demiryolu inşaatında tarihinin en yüksek kredisini 300 milyon dolarlık krediyi kullandırmışlar. Avrupalı bankalarında katıldığı projede, Türkiye’den 600 milyon dolarlık mal ihracatı yapılmasını bekliyorlar. Ayrıca, Gana’da 165 milyon dolarlık içme suyu projesinin 135 milyon dolarlık bölümünü karşılama kararı almışlar. Girişimleriyle Senegal, Gana, Kongo, Surinam ve Belerus’ta proje finansmanında aktif oyuncu olmuşlar. 

Eximbank, bugünlerde yurtdışında marka satın alacak firmalarımız için önemli bir ihracat kredisini gündeme almış. Avrupa’da uzun yıllarda oluşmuş önemli pazar payları olan bazı firmaların zorda olduğunu, satışa çıktıklarını belirten Kaplan, “Bu konuda ne yapabiliriz diye çalıştık. Uluslararası bir kuruluştan 30 yıl vadeli kredimiz vardı. Kredilerin geri dönüşüyle kaynak serbest kaldı. Böylece düşük faizli bir kredi imkanı elde ettik. Daha önce sunduğumuz fiyatı yüksek bulunduğu için işlemeyen bir marka kredimiz vardı. Şimdi bu yeni imkanla yaklaşımımızı değiştirdik. Ülke ve sektör gözetmeksizin uygun şartlarla 10 yıl vadeli ‘Marka satın alma’ kredisi vereceğiz. Bu konuda biriken kaynak henüz 150 milyon dolar. 10 yıl vadeli bu krediyi verirken, her alımı ayrı ayrı değerlendireceğiz. İkna olursak destekleyeceğiz” diyor. 

Eximbank Genel Müdürü Kaplan’ın açıklamalarına karşın, ihracatçıların Eximbank’ın ülke garantisi olmayan ülkeler için destek vermediğini belirterek, bazı şikayetlerde bulunmaları da sürüyor. 
Eximbank’ın “Marka Alım” kredilerinin iyi kullanılması halinde zordaki birçok Avrupalı firmanın üretim alanları, markaları ve pazar paylarıyla satın alınarak, ülkemize iş dünyasına büyük imkan yaratacağına inanıyorum.