FATF’nın uyarısı ve yeni tedbirler

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, bankacılık sistemi dışında gerçekleşen ve yolcu beraberinde ülkemize getirilen veya ülkemizden çıkarılan nakit Türk Parası, yabancı paralar ve bunlarla ödemeyi sağlayan; bono, poliçe ve çekler ile seyahat çekleri, posta çekleri, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik kuruluşlarca verilen ödeme emri vb. belgelerin giriş ve çıkışına ilişkin usul ve esaslar

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta düzenlenmiş bulunuyor.

Nakit kontrollerinin ve kambiyo mevzuatı hükümlerinin sağlıklı şekilde uygulanabilmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması ile yapılan işlemlerin kontrol edilebilmesini için nakit beyan/açıklama işlemlerinin aylık olarak Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirilmesi gerekiyor.

Aylık olarak iletilen nakit kontrol istatistiklerinde karşılaşılan sorunların çözümü ve gümrüklü sahalarda nakit kontrollerinin sağlıklı yapılması ile yolcu giriş çıkış noktalarında yapılan nakit kontrollerinde etkinlin arttırılabilmesini için beyan işlemi yapılan tüm idarelerde rastgele kontrol yöntemiyle nakit kontrolü yapılması talimatı idarelere verilmiş bulunuyor. Bu itibarla, beyan işlemi yapılan tüm idarelerde, özellikle çıkış kontrol noktalarında risk analizleri çerçevesinde yolcuların açıklamaya davet edilerek gereken tüm tedbirlerin alınmasını anılan genel müdürlük emretmiş bulunuyor.

Bunların yanısıra, Genel Müdür Murat Yaman imzasıyla idarelere iletilen yazıda ise; 1991 yılından beri ülkemizin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF), karapara aklama, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele çerçevesinde tavsiye ve kısa vadeli hedeflerden oluşan uluslararası standartları çerçevesinde belirli periyodlarda ülkelerin bu standartlar karşısındaki durumlarını karşılıklı değerlendirme raporları ile gözden geçirildiğine dikkat çekilerek, ülkemize ilişkin FATF’ın IV. Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu 2019’da yayımlanrığı ve anılan raporda özellikle gümrüklerde nakit kontrolleri sayılarının az olmasının eleştiri konusu yapıldığı belirtiliyor.

Bunedenle, nakit kontrolleriyle ilgili bugüne kadar verilen talimatlara uygun şekilde işlem yapılması, özellikle yurda giriş ve çıkış yönünde risk analizi çerçevesinde yolcuların nakit açıklamaya davet edilerek beraberindeki nakdin tespitinin gerçekleştirilmesi ve "Nakit Açıklama Tutanağı" düzenlenmesi, kambiyo mevzuat hükümlerine azami dikkat ve özen gösterilerek uygulanması için gümrük kapılarında görevli tüm personelin uyarılması isteniyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar