Forum İstanbul 14’üncü toplantısı 27-28 Nisan’da

Tevfik GÜNGÖR
Tevfik GÜNGÖR OLAYLARIN İÇİNDEN gungoruras@superonline.com

Şeref Özgencil'in yönetiminde 25 yıldır düzenli olarak yayımlanan Finans Dünyası dergisinin çatısı altında bir araya gelen iktisatçıların oluşturduğu, başkanlığını Yavuz Canevi'nin, başkan yardımcılığını Şeref Özgencil'in yaptığı ”Forum İstanbul Grubu”, her yıl nisan ayı sonunda mayıs ayı başında iki gün süreli toplantılar düzenliyor. 

2023 yılına kadar sürecek yıllık toplantılarda Türkiye'nin sorunlarına çözüm aranıyor. Daha güçlü bir Türkiye için yerli ve yabancı uzmanlar görüş ve önerilerini ortaya koyuyor. 
Forum İstanbul’un 14’üncü toplantısı 27-28 Nisan tarihlerinde İstanbul’da yapılıyor. 

Toplantının bu yılki konu başlığı “Kritik Eşik: Açılım ve Dönüşüm Zamanı.” Bu yılki toplantıların Stratejik Partnerleri Akbank, Doğuş Grubu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi. DenizBank, Garanti Bankası, Şekerbank, Odeabank, TEB ve Gülsan İnşaat Grubu da toplantıları ana sponsor olarak destekliyor.

Toplantıların düzenlenmesinin entelektüel boyutu var, zaman boyutu var, parasal boyutu var. Yıl boyunca çok sayıda forum üyesi bu toplantılar için çalışıyor. Çok sayıda uzman toplantılarda ortaya konulacak çalışmaları, görüşleri hazırlıyor. Çok sayıda uzman toplantı sırasında tartışmalara katılarak görüş ve öneri veriyor. 

Yarının Kurulması: Hedef 2023 ana başlığı altında başlayan programın arayışı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023 yılında Türkiye'yi sadece bulunduğu coğrafyada değil, dünyada önde gelen bir güçlü devlet olmasını sağlayacak politikaların belirlenmesi. 

Forum İstanbul'u oluşturanların 2023 yılına dönük olarak belirledikleri üç "iddialı hedef" var: 

1-İstikrar içinde sürdürülebilir insan boyutlu büyüme: 

Büyümenin ve bireysel mutluluğun önünü kesen yüksek enflasyon ve yüksek reel faiz tuzağından ciddi ve kalıcı mali sektör reformu (kamu maliyesi dahil) yaparak, istikrar içinde sürdürülebilir insan boyutlu büyümeyi sağlayacak makroekonomik yapısalları iyileştirmek ve böylece 21. yüzyılın saygın ve saydam bir toplumu ve başarılı bir küresel oyuncusu olmak. 

2-Hukuksal ve idari altyapının çağdaşlaştırılması: 

Yüksek maliyetli ve sağlıksız teşvik sistemlerini ortadan kaldırarak verimliliği, kalite ve marka kavramını ön plana çıkarmak, haksız rekabet ortamına son verecek ve özel yatırımları motive edecek kurumsal yapının ve mevzuat altyapısının kalitesini artırmak. Bireysel gelişmenin güvencesi olan şeff afl ığın, hesap verilebilirliğin, kurumsallaşmanın, demokratikleşmenin ve özetle yönetim kalitesinin bu vizyonun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamak ve somutlaştırmak. 

3-Fırsat eşitliğini yaşamın unsuru haline getirmek: 

Büyümenin, refahın, fedakârlıkların ve fırsatların topluma adil olarak dağıtılmasını garanti edecek altyapının oluşturulması, gelir bölüşümünde adaletin sağlanması. 

Forum İstanbul şemsiyesi altında toplananlar, Avrupa Birliği adaylığını, toplumu sosyal ve siyasal olgunluğa taşıyacak ve ekonomik olarak motive ederek hedefe koşturacak bir "çıpa" olarak görüyor. 

Bu yıl Forum İstanbul’da; G-20 ve Türkiye’nin Başkanlığı, B-20, Orta Gelir Tuzağı, Büyümenin Finansmanı, Sürdürülebilir Kentleşme, İhracat, Dijital Dönüşüm, Kadın ve Liderlik konularını yabancı ve yerli uzmanlar tartışacak. Başbakan Yardımcısı Babacan ve Maliye Bakanı Şimşek de konuşmacılar arasında.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
40 yılda ne değişti? 03 Ağustos 2018
Vizyon sahibi olmak 30 Temmuz 2018