Gebze OSB modeli dünyaya uyarlanıyor

Sabiha TOPRAK
Sabiha TOPRAK KOCAELİ'den sabiha.toprak@dunya.com

Ülkelerin başarı hikayelerini yazan en önemli unsurlardan biri organize sanayi bölgeleridir. OSB’ler, faaliyet gösterdikleri bölgenin ve ülkenin ekonomik yapısına şekil verdikleri gibi, sosyal yaşantısına da önemli ölçüde katkı sağlıyor. Düzenli sanayileşmede, yatırımların ve istihdamın artırılmasında, bünyesinde bulunan firmaların yurtdışı ile güçlü ilişkiler kurmasında önemli görevler üstlenen ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğinde başrolü oynayan OSB’ler, dünyaya açılan kapıları her geçen gün artırıyor, ülkenin uluslararası rekabetteki yerini sağlamlaştırıyor.

Türkiye’deki OSB’lerin dünyaya örnek olduğu kaçınılmaz bir gerçek. İşte bu OSB’lerden biri de, Kocaeli’de faaliyet gösteren, Türkiye’deki OSB modelinin oluşturulmasına öncülük eden ve Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım’ın liderliğinde, katma değerli projeleriyle fark yaratan Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB). Bölge, kendi modelini uluslararası pazarlarda yaygınlaştırmak amacıyla, dünyada birçok ülkeyle, organize sanayi bölgesi kurmak ve işletmesini yönetmek anlamında işbirliği gerçekleştiriyor. GOSB’a benzer OSB’ler kurmak isteyen ülkeler için de önemli ve doğru bir tercih konumunda olduğunu düşünüyorum.

Yurtdışında kurulacak olan OSB’lerin, Türkiye’deki OSB’lere benzer bir şekilde inşa edilmesini sağlamak için büyük adımlar atarak, birçok ülkeyle anlaşma sağlıyor. Görüşme sağlanan ülkelerde yer seçimi, proje ve ihale işlemlerini GOSB yapıyor, maliyeti ise OSB’lerin kurulacağı ülkeler karşılıyor. Yani yatırım yapılacak ülkelerin altyapı ve üstyapılarıyla ilgili finansman bulmaları gerek. GOSB’un konuşlandığı ülkelerde elde ettiği gelirin ise, yüzde 75’i devletin olurken, yüzde 25’i de kendisinin olacak, bu noktada da ülkeye büyük bir katma değer sağlanacak.

GOSB şuana kadar, yurtdışı yatırımları projesi için Kazakistan, Özbekistan, Tataristan, Sırbistan- Belgrad, Bulgaristan, Amerika- Şikago ve Umman gibi ülkelerde önemli adımlar attı. İlk olarak Tataristan’la işbirliğine giderek yurtdışına açılmış, sonrasındaysa deneyimlerini Moldova’ya taşıma kararı almıştı. Kazakistan’a bağlı Aktobe Bölgesi’ne de OSB kurulması 2019 yılında resmileşmişti. Projenin finans ayağı için ise Kazakistan’ın Nur-Sultan kentinde faaliyet gösteren Astana International Financial Centre ile anlaşılmıştı.

GOSB geçtiğimiz aylarda da, Umman Sultanlığı’nda organize sanayi bölgesi kurulması adına işbirliği anlaşması imzalayarak Ortadoğu’ya açıldığının müjdesini verdi. Bu anlaşmaya göre, GOSB tarafından, Hint Okyanusu kıyısında otonom yönetim sistemine sahip, tamamen özerk ve yaklaşık 10 milyon metrekarelik bir sanayi bölgesi oluşturulacak. Burada kurulacak sanayi bölgesinin, Türk ve yabancı yatırımcıların yatırım iştahını artıracağı, ülkenin hali hazırda bulunan ticaret anlaşmalarını kullanarak, farklı pazarlara da açılmalarını sağlayacağı kanısındayım.

Şuan yüzde yüz doluluğa ulaşan ve Türkiye ihracatının önemli bir kısmını karşılayan GOSB, bu adımıyla üretim reform paketinde OSB’lerin yurtdışında organize sanayi bölgesi kurması ve işletilmesi hakkında kanun çıkarılmasında rol oynayarak, tüm OSB’ler için de önemli bir yol açtı. GOSB’un bu modeli daha fazla ülkeye taşıyacağını ve bu ülkelerden yıllık 100 milyon doların üzerinde gelir getireceğini ümit ediyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar