Gelire 50 milyar lira ekledik, ‘ekonomik eşitlik’ bekliyoruz

Vahap MUNYAR
Vahap MUNYAR İŞ DÜNYASINDA DİYALOG vahap.munyar@dunya.com

VERGİ Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Ahmet Halis Başli’den davet geldi:

-          Sizlerle sohbet etmek üzere organize ettiğimiz buluşmaya bekliyoruz.

Ahmet Halis Başli’nin daveti üzerine buluşma mekanına gittim, Genel Sayman Yusuf Cihad Demet, Genel Sekreter Talha Demirtaş, Denetim Kurulu Üyesi Nuri Tokgöz, vergi müfettişleri Fatih Mustafa Olcay ve Murat Güllü’den oluşan ekiple sohbet ettik.

Ahmet Halis Başli, söze mesleğin tanımından girdi:

-          Vergi Müfettişliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında doğrudan Bakan’a bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde vergi incelemesi, teftiş, soruşturma ve denetim yetkilerine haiz görev ifa eden bir meslektir.

Genel Sekreter Talha Demirtaş araya girdi:

-          Mesleğe giriş, KPSS’den başlamak üzere zorlu sınav süreçlerinden geçilerek, temel eğitimler alınarak, vergi müfettiş yardımcılığı sonrası mümkün olabiliyor. Atama Cumhurbaşkanı onayı ile gerçekleşiyor. Ülkemizde 7 bin 500 vergi müfettişi görev yapıyor.

Genel Sayman Yusuf Cihad Demet, vergi incelemelerinin ülkemize katkısı üzerinde durdu:

-          Vergi müfettişleri, kayıtdışı ekonomi olarak ifade edilen, beyanlara yansıtılmayan yahut sahte belgelerle kaçakçılık yapılarak Hazinemizi zarara uğratan suç şebekeleri, büyük mükellef grupları ve fiktif ticari muamelelerin denetimini yapıyor.

Demirtaş ekledi:

-          Bankacılık, sigortacılık, akaryakıt, inşaat gibi sektörel bazda yürütülen vergi incelemeleri ve mükelleflerin vergi iadesi taleplerinin denetimi, sonuca bağlanması da yine bizim görev alanımız içine giriyor.

Başkan Başli, 2017-2021 dönemi  inceleme sonuçlarını paylaştı:

·       2017: 44 bin 182 mükellef incelendi. 23.1 milyar lira matrah farkı bulundu. Tarhı istenen vergi tutarı 5.9 milyar lira oldu. 14.4 milyar lira ceza kesilmesi önerildi.

·       2018: 44 bin 376 mükellef incelendi. 37.7 milyar lira matrah farkı bulundu. Tarhı istenen vergi tutarı 8.7 milyar lira çıktı. 19.9 milyar lira ceza kesilmesi önerildi.

·       2019: 40 bin 763 mükellef incelendi. 44.8 milyar lira matrah farkı bulundu. Tarhı istenen vergi tutarı 10.4 milyar lira oldu. 23.5 milyar lira ceza kesilmesi önerildi.

·       2020: 47 bin 597 mükellef incelendi. 138.3 milyar lira matrah farkı bulundu. Tarhı istenen vergi tutarı 24.9 milyar lira çıktı. 40.3 milyar lira ceza kesilmesi önerildi.

·       2021: 54 bin 65 mükellef incelendi. 66.2 milyar lira matrah farkı bulundu. Tarhı istenen vergi tutarı 24.2 milyar lira oldu. 50.8 milyar lira ceza kesilmesi önerildi.

Fatih Mustafa Olcay araya girdi:

-          Gördüğünüz gibi devletimize gelir yaratan denetimler, incelemeler yapıyoruz. Sadece 2021’de önerdiğimiz toplam ceza tutarı 50.8 milyar lira. 5 yılda ortaya çıkardığımız matrah farkı toplam 310.1 milyar lira, tarhını istediğimiz vergi tutarı da 74.1 milyar lira.

Yusuf Cihad Demet, şu noktanın altını çizdi:

-          Hazinemizin gelir denetimi, vergi kayıp ve kaçağı ile ülke genelinde vergi incelemeleri yürüten vergi müfettişleri, kamunun gider ve harcama denetimini yürüten Sayıştay Denetçilerinin özlük hakları ve maaş olarak gerisindedir.

Geçmişi anımsattı:

-          Sayıştay Denetçileri, yakın tarihlere kadar vergi inceleme elemanlarının çok gerisinde maaş ve özlük haklarına sahipti. Meslekleri hakim/savcı statüsüne taşındı, tüm özlük hakları ve ek göstergeleri de yargı mensuplarına eşitlendi.

Vergi müfettişlerinin maaş düzeyini sorduk, Başkan Başli yanıtladı:

-          Birinci derecedeki bir meslektaşımız 21 bin lira dolayında maaş alabiliyor.

Fatih Mustafa Olcay, beklentileriyle ilgili şu mesajı verdi:

-          Devletimizin gelir kısmının denetimini yürüten Vergi Müfettişliği ile devletimizin gider/harcama denetimini yürüten Sayıştay Denetçiliği mesleği arasında “ekonomik eşitlik” istiyoruz.

Ahmet Halis Başli, Vergi Müfettişleri Derneği’nin 5 bin üyesinin olduğunu vurgulayıp, şu noktaya dikkat çekti:

-          Son dönemlerde 500 dolayında vergi müfettişi istifa edip özel sektöre geçti. Devletimizin, özel yetiştirdiği vergi müfettişlerini istifaya sürükleyen maddi yetersizlik sorununa çözüm bulmasında fayda görüyoruz.

Vergi müfettişlerinin maaşını kısa sürede ikiye katlayacak adım atılır mı?

Maaşlar artmazsa, istifa eden vergi müfettişi sayısı artar mı?

 Vergi İhtisas Mahkemesi’nde hakimlik yapalım

VERGİ Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Ahmet Halis Başli ve sohbete katılan ekibi, Vergi İhtisas Mahkemeleri’ne dikkat çekti:

-          Vergi müfettişlerine, Vergi İhtisas Mahkemeleri’nde hakim olarak görev alabilme kapısının açılması lazım. Vergi ile ilgili davalarda bizim gibi konunun uzmanı kamu görevlilerine ihtiyaç var.

Fatih Mustafa Olcay, ekledi:

-          Biz vergi müfettişlerine sınavla “vergi ihtisas mahkemesi hakimi” olma yolu rahatlıkla açılabilir. Bu konuyu ilgililerin değerlendirmesinde fayda var.

50 bin lira maaşla özel sektöre geçmek mümkün olabiliyor

VERGİ Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Ahmet Halis Başli, sohbete katılan arkadaşlarıyla birlikte meslektaşlarının istifalarını ve gerekçelerini analiz etti:

·       Devletimizin en az 5 yıl emek vererek, yoğun eğitimler, sınavlar sonucu üst düzey kamu görevlisi olarak yetiştirdiği vergi müfettişleri, “Yeminli mali müşavir, vergi inceleme danışmanı, CEO/CFO, mali işler direktörü” unvanlarıyla 2-3 kat maaşla özel sektöre geçiyor.

·       Bu durum devletimizin yetişmiş nitelikli denetim elemanlarını özel sektöre kaptırmasına ve vergi denetim gücünün kan kaybetmesine neden oluyor.

Fatih Mustafa Olcay, özel sektördeki maaşlardan örnek verdi:

-          Vergi müfettişi arkadaşlarımız özel sektörde 50 bin lira maaşla çok rahat bir şekilde görev alabiliyor. Kiraların uçtuğu bir dönemde devlette 14-21 bin lira arasında bir maaşla vergi müfettişliği görevini yürütmekte zorlanıyoruz.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar