Geniş format baskının rolü daha da artacak

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Rıza BAŞOĞLU - Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı

Hepimizin bildiği gibi, 2019 yılının ikinci çeyreğinden sonra ağırlaşan ekonomik şartlar derinleşmiş, yıl sonuna doğru piyasalarda motivasyon sinyallerini hissetmeye başlamışken, bu seferde COVID-19 virüsü ile Mart 2020’den itibaren pandemi sürecine girilmiştir. Son iki yılın, ikinci çeyreklerinde başlayan ekonomik daralma ile pandemi, sadece iş hayatını değil, sosyal yaşamı, endişe ve kaygı düzeyini ve davranış biçimlerini de kısa sürede değiştirmiştir.

Tüm bunlara rağmen, insanoğlunun yaşama içgüdüsü, olumsuzluklar altında dahi çıkış yolları araması, bu yönde çaba sarf etme düşüncesi kaybolmamıştır. Bu doğrultuda, insan davranış biçimi ile şekillenen yapılarda, bir taraftan krizden çıkış yolları aranırken, diğer yandan yarınlarda oluşacak fırsatlar ve ekonominin tüm parametreleri ile teknolojik gelişimin evreleri değerlendirilerek, yeni yapılanma modelleri üzerinde çalışmalar yapma fırsatı bulmuştur.

İş yapış biçimlerimiz değişiyor, yeni modeller üzerinde çalışılması gerekiyor

Özellikle pandemi süreci, iş akışlarını ve bugüne kadar gerçekleştirilen çalışma yöntemlerini sorgulatması adına önemlidir. Yaşanan süreç, tüm alışkanlıklarımızı ve iş yapma biçimlerimizi önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu geçici değildir. Artık, yeni modeller üzerinde çalışılması gerekiyor. Bu dönem, dijital pazarlamanın önemini ve etkisini net olarak ortaya koymuştur. Şirketlerin organizasyon yapılarında, dijital pazarlama kavramına önem vermeleri, yarınlar için büyük önem taşımaktadır. Dijital platformlar, müşterilerimize ulaşmanın da aracı olmuştur. Tanıtım ve hizmet, bu yolla verilmiştir. Fuar organizasyonları, pandeminin ülkemizde ilk zirve yaptığı tarihlere rastlaması nedeniyle, önce sağlık diyerek, büyük bir sorumluluk ve özveri ile tarihleri bir yıl sonraya ertelemiştir ve doğru bir karar verilmiştir. Fuarların hastalıkların yayılma sebebi olarak gösterilmesi halinde, büyük imaj kayıpları yaşanabilirdi. 2021 yılının ikinci çeyreğinde, hastalığın bulaş etkisi kontrol altına alınırsa, 2021 yılında fuarlar etkisini  koruyacaktır.

Tek noktadan tedarikin riskleri ağır bedeller ile öğrenildi, Türkiye üretimin yeni üssü olabilir

Pandemi ile yaşanan tedarik zincirindeki kırılma, üretimden servis sağlayıcıya, satıştan son kullanıcıya kadar farklı etkiler yaratmıştır. Ülkemiz açısından da yeni fırsatlar ortaya çıkmıştır. Tüm dünyanın üretim üssü haline gelen Çin, pandemi nedeniyle kapanması sonucu, birçok gelişmiş ülke, üretim hafızasını kaybetmiş olduğunu fark etmiştir. Lojistikten ürün teminine kadar ciddi problemler yaşamıştır. Yani tek noktadan tedariğin riskleri ağır bedeller ile öğrenilmiştir. Bundan sonrası üretim kalitesi yüksek, kapasitesi Çin’e göre daha sınırlı olan, ülkeler (başta Türkiye) üretimin yeni kurucuları olabilir. Çelikten porselene, tekstilden mobilyaya, kimyasal ürünlerden ambalaj ve esnek ambalaja kadar büyük fırsatlar bulunmaktadır. Bunun doğal sonucu, tüm sektörlerde olduğu gibi dijital baskı sektörü açısından da büyüme fırsatı zenginleşmektedir.

Geniş format baskının rolü artıyor

Geniş format, ürün zenginliği, yeni pazarların kapısını açmaktadır. 2018 yılına kadar küçük ivmeler ile (%3 gibi) yıllık büyüme kaydeden pazar, solvent pazarında küçülme yaşamaktadır. Latex ve UV pazarında ise, yüksek büyüme potansiyeli mevcuttur. Tekstil ve ambalaj üretiminde, geniş format baskının rolü daha da artacaktır. Tüm hizmetleri, aynı çatı altında sunabilme ve bunun teknolojik alt yapısına ulaşma, büyümeyi eş zamanlı hale de getirebilir. Teknolojik yenilenmenin sektörlerdeki ayrışmayı ortadan kaldırdığını görüyoruz. Dünya ekonomilerinde, COVID-19 etkisinin yarattığı daralma doğal olarak ekonominin tüm paydaşlarını olumsuz etkilemiştir. Üretim çeşitliliğinin doğal sonucu olarak, bir bölüm de kapasite kullanımı artarken (ilaç, gıda, temizlik vb.), bir bölümde küçülme daha etkili hissedilmiştir. (inşaat, mimari ögeler içeren ambalajlar ve basılı dergi, gazete vb.) . Özellikle, etiket baskı pazarı, iddialı büyüme değerlerine ulaşmıştır. Başka bir parametre ile açıklamak gerekirse; 2020 yılı ilk çeyreğinin 2.5 milyon tonluk plastik mamul üretiminin, bir milyon tonluk kısmını ambalaj malzemeleri oluştururken, lokomotif sektör olan inşaat grubunda plastik inşaat malzemeleri 600 bin tonda kalmıştır. Hepimizin, pandemi ile ortaya çıkan durumu ve sonrasını iyi yönetebilmemiz için organizasyon modellerimizi, işletme içi kullanılan teknolojik çözümleri ve kalite / verimlilik değerlerini ciddi olarak gözden geçirmesinin şart olduğuna inanmaktayım. Dünya ekonomisinde ortaya çıkan koşulların ülke lehine çevrilmesi için, maliyet- fayda ilişkisini her aşamada önemsemeliyiz.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar