Geri verme kuralları yeniden belirlendi

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, Gümrükler Genel Müdürlüğü işadamı derneklerine ve gümrük müşavirleri derneklerine bir duyuru yaparak geriverme işlemlerinde izlenecek usulleri belirlemiş bulunuyor.

Nisan ayında yapılan yönetmelik değişikliği esas alınarak bu duyuru yapıldı. Aslında, herhangi bir ithalat işleminde fazla alındığı veya yanlışlıkla/hatalı olarak alındığı anlaşılan vergilerin Gümrük Kanunu’na göre 3 yıl içinde geri isteme hakkı şirketlere verilmiş bulunuyor. Ancak, kanunun bu hükmünü bazı şartlara bağlayan yönetmelik maddesi ise sure sınırlandırılmış bulunuyor. Bu çelişki nedeniyle vergi mahkemelerine açılan davaların büyük bölümü idare aleyhine sonuçlanabiliyor. Yeni yapılan düzenleme ile Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu’nun elektronik ortamda ibraz edilmesine olanak tanımakta olup söz konusu Formun 08.06.2020 tarihi itibariyle adı geçen sistem üzerinden yükümlüsünce elektronik ortamda verilmesi isteniyor.

Elektronik ortamda yapılacak başvurulara ilişkin olarak yükümlüler tarafından izlenmesi gereken adımları gösteren kullanım kılavuzları yayımlanmış bulunuyor.

08.06.2020 tarihi itibariyle, kılavuzlarda belirtilen adımlar takip edilerek,

1) Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu’nun yükümlüler tarafından Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi üzerinde oluşturularak onaya sunulması,

2) Başvurunun onaya sunulmasının ardından, Sistemde oluşturulan Başvuru Formunun çıktısının alınması,

3) Başvuru Formu, Forma eklenmesi gereken manuel belgeler ve Sistem tarafından otomatik olarak atanan “Başvuru Numarası”nı içerir bir dilekçe ile ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi, gerekiyor.

Ayrıca, 01.07.2020 tarihi itibariyle,

1) Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu’nun yükümlüler tarafından Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi üzerinde oluşturularak onaya sunulması,

2) Başvuru formuna eklenmesi gereken belgelerin, Tek Pencere Sistemi üzerinden, başvuru numarası ile ilişkilendirilerek başvuru formuna elektronik ortamda eklenmesi,

3) Elektronik ortamda oluşturulan Başvuru Formuna Sistem tarafından otomatik olarak atanan “Başvuru Numarası”nı içerir bir dilekçe ile ilgili Gümrük Müdürlüğüne müracaat edilmesi, şart koşuluyor.

İthalat işlemlerini yapan şirketlerin bu usulü hükümleri göz önünde bulundurmaları kendi yararlarına olacaktır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar