Geribeslemede 3S

Hakan OKAY
Hakan OKAY Helikopter Bakışı hakanokay@hakanokay.com

Kurum içi etkin iletişim, işlerin daha iyi yapılmasını, etkinliğin ve verimliliğin artmasını sağlar. Bu nedenle işletmeler, kurum içinde iletişimi güçlendirecek bir takım girişimlerde bulunurlar. İş dünyasında olan herkes, iletişimin ne kadar önemli olduğunu bilir, çünkü işleri yaparken işletme içinde, hangi birimde olursa olsun, diğer insanlarla çalışıyoruz ve onların bilgi ve deneyimlerine ihtiyaç duymaktayız.

İletişim sadece bir problem ya da bir kriz oluştuğunda değil, her an gereklidir. Özellikle problem olmadığı dönemlerde, kurum içi  iletişimi güçlendirmek, bir kriz veya olumsuzluk ortaya çıktığında, söz konusu sorunu çok daha etkin bir şekilde çözümlemeye yardımcı olacaktır.

Kurum içi iletişimi güçlendirmek için, en temel unsur, çalışanların bir arada olmaları, aralarında önceden belirlenmiş veya gerektiği anda, hızlıca görüşebildikleri ortamı sağlamaktır.

Pandemi döneminden önce, işletmelere normal mesailerini yapmak üzere giden her seviyedeki (Mavi, gri, beyaz ve pembe yakalı) çalışanlar, birbirlerini görmek, toplantı yapmak veya kurum içi iletişim kanallarını kullanarak kolayca iletişime geçebiliyorlardı. Böylelikle daha etkin ve verimli sonuçlar üretilibiliyordu. Ancak, yaklaşık 15 aydır evden veya uzaktan çalışan personelin, bu sürede normal üretim hattında çalışanlarla iletişimi istem dışı olarak  azalmış veya nispeten de kopmuştur. Her ne kadar, artık normal çalışma düzenine ger dönmeye başlasak da, uzun süren uzaktan çalışma dönemi, bazı çalışanlarda bazı davranış değişikliklerine neden olmuştur. Hangimiz “Normal mesailere geri dönüyoruz, nasıl tekrar alışacağız?” demedik ki… Bu süreci yine etkili iletişimle atlatmak durumundayız. İşte, iletişimin ne kadar önemli ve değerli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Etkin iletişimin önemli unsurları olan mesajların doğru verilmesi, doğru algılanması, gürültülerin azaltılması, kişilik yapıları gibi konuların yanında, en önemli konulardan biri de “Geribesleme”dir.

Zamanında ve doğru yapılan bir geribesleme, yani bilgi akışı, iletilen mesajların doğru algılanıp algılanmadığını ortaya çıkarır ve böylelikle üretimde veya üretim sonrası yapılacak her faaliyetin doğru veya eksiksiz yapılmasına yardımcı olur. İletişim tek taraflı olmaz, karşılıklı olur ve etkinliği artar. Eğer geribesleme süreci planlı ve sürekli olursa, işletmeye bir düzen getirir, çalışanların yaptıkları işleri düzeltmelerini ve daha iyi yapmalarını sağlar. İşlerde hataların azalmasına ve verimliliğin artmasını sağlar.

Geribesleme aynı zamanda bir takım çalışmasının temel şartıdır. Takım veya ekip içinde uyumun sağlanmasına katkı yapar, anlaşmazlıkları ve yanlış algıları ortadan kaldırır. Elde edilen sonuçların, hedeflenen sonuçlarla örtüşüp, örtüşmediği ortaya çıkar, bir nevi oto-kontroldür. İşletmede pro-aktif davranmayı ve bu düşünce yapısının oluşmasını sağlar. Doğru ve zamanda yapılan bir geribesleme, çalışanlarda işlerin ve davranışların pekiştirmesine katkı yapar. Tüm bunlara ek olarak “Geribesleme” çok önemli bir motivasyon aracıdır.

Etkin “Geribesleme” için;

  • Bireye yardımcı olmak amaçlanmalıdır,
  • Belirli ve ayrıntılı olmalıdır,
  • Zamanında yapılmalıdır,
  • Konuya odaklı olmalıdır,
  • Kişilikten çok, davranışı ifade etmelidir,
  • Gözlem, deneyim ve bilgiye dayanmalıdır,

 

Tüm bunlar yapıldığında “Geribesleme”, kişileri olumlu tutuma yöneltir.

O halde tüm bunları özetleyecek olursak, “Geribesleme”yi 3S ile ifade edebiliriz:

Share - Paylaş

Solution - Çözüm

Support – Destek

İletişimde “Geribesleme”nin yanında “İleriye besleme” kavramından da söz etmekte yarar vardır. İleriye besleme, göndericinin verdiği mesajın, alıcıyı etkilemesi, işin nereye varacağının hissettirilmesi, işin veya iletişimin nasıl gelişeceğini ima edilmesini ifade eder.

Kaynakça: Koçel, T., İşletme Yöneticiliği, 18.Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, 2020.

 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Kariyer Maratonu 16 Ağustos 2021
Anafor etkisi 09 Ağustos 2021