Gider tasarrufları ile kârlılığı koruyalım

Dr. Bertan KAYA
Dr. Bertan KAYA YENİ DÜNYADA YÖNETİM bertan.kaya@dunya.com

Seçim sonuçları ne olursa olsun, ekonomimiz ve iş dünyamızın önünde zorlu bir dönem bekliyor. Mevcut ekonomi modelinin ortaya çıkardığı yüksek cari açık ve bütçe açığı, ki biz bunlara ikiz açık diyoruz, önemli bir kırılganlık ortaya çıkartıyor.

Makro ekonomideki riskler, şirketlere yansıyabilir

 İşin makro ekonomi tarafında çok yazan çizen var. Ben biraz mikro üzerinde yani şirketler seviyesinde konuya bakmak istiyorum. Bu durumun şirketler için üç stratejik risk taşıdığını öngörüyorum: 1- İç talepte düşüş ile karakterize bir küçülme, 2- Kurlarda yukarı yönlü hareketlenme nedeniyle KKM yükünün bütçe açığı olarak finanse edilmeye çalışılması ile piyasa faizleri üzerinde basıncın artması ile finansman sorunlarının derinleşmesi, 3- Enflasyon ve kur etkileri nedeniyle gider ve maliyetlerde artışlar. Birinci ve üçüncü riskler büyüme ve karlılığı, ikinci risk ise doğrudan finansal sürdürülebilirliği etkiliyor.

Bunlar elbette riskler, illa gerçekleşir diyemeyiz, belki de doğru politika tercihleri ile ortadan kaldırılırlar. Ancak bir gerçek var ki, şirketlerin en olumsuz senaryoya hazır olmaları gerekiyor. En olumsuz senaryolardan bir tanesi de bu. O halde ne yapacağız? Gider tasarrufları ve verimliliğe odaklanacağız. Evet devir biraz içe dönüp, içeriyi toparlama devri!

Bazı tasarruf önerileri

Öncelikle teknolojiyi iyi kullanmaya bakacağız. Teknoloji, birçok iş sürecini hızlandırır ve daha az insan gücü gerektirir. Manuel yapılan işlemleri ve personel maliyetlerini düşürebilecek otomasyonlar giderleri azaltır. Yine birçok rutin ve tekrar eden iş sürecini otomatikleştirerek, teknoloji yardımıyla verimli bir şekilde yönetilebilirsiniz. Bu, insan hatası riskini azaltır ve iş süreçlerinin daha hızlı ve daha verimli hale gelmesini sağlar. Bu noktada pek çok yapay zeka aracı, robotik süreç otomasyonu, no code süreç otomasyonu araçları, veri analitiği, IoT teknolojisi var. Enerji maliyetleri, birçok işletmenin bütçesinde önemli bir paya sahiptir. Enerjiyi daha verimli kullanmak için bir dizi strateji uygulanabilir. Örneğin, enerji tasarruflu ampuller kullanmak, elektronik ekipmanları kullanılmadığında tamamen kapatmak ve enerji verimli cihazlar satın almak, enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir. Ayrıca sürdürülebilirliği de işin içine katarsak, uygun alana sahip olunması halinde GES projeleri de şirketlere uzun vadede ciddi avantajlar sağlayacaktır.

Tedarik zinciri yönetimi de kısa vadede size kazandıracak tasarrufları sağlayabileceğiniz diğer bir alandır. Tedarikçilerle iyi ilişkiler kurmak, toplu alımlar yapmak ve stok yönetimini optimize etmek, mal ve hizmet maliyetlerinizi düşürebilir. Ayrıca yurt dışı yerine yerli tedarikçiler bulmak, onları geliştirmek, uzun vadeli anlaşmalar yapmak da kazandırabilir. Hatta bu dönemde zorda olan bazı hammadde veya kritik malzeme tedarikçilerini veya fason üreticilerinizi dahi satın alabilir, dikey entegrasyona gidebilirsiniz.

Uzaktan çalışma ve esnek çalışma saatleri de işletmelerin ofis alanı, elektrik ve diğer giderleri üzerinde tasarruf sağlar. Aynı zamanda çalışan memnuniyetini ve verimliliğini artırabilir. Bu model, gerektiğinde ofis alanlarının küçültülmesine olanak sağlar, bu da mülkiyet ve bakım maliyetlerinde tasarruf anlamına gelir.

Bazı işlevlerde dış kaynak kullanımı, maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Özellikle işletmenin çekirdek yetenekleri dışındaki işlevler için dış kaynak kullanmak, genellikle daha etkili ve daha az maliyetlidir. Örneğin, muhasebe, insan kaynakları veya IT hizmetleri gibi işlevler için dış kaynak kullanabilir ve giderlerinizi azaltabilirsiniz. Elbette daha çok konu var ancak bu konuda kafa yormanızı ve konuyla ilgili 1,5 senelik bir plan oluşturmanızı öneriyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar