Girişimcilere çağrı, “Deneyimden Üretime Kaviyer” Projesi’ne katılın…

Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI hilmideveli@gmail.com

Değerli okurlar bugün bir projenin tanıtımını yaparak tüm girişimcilere (Bilgi ve deneyim desteğine ihtiyaç duyan Sosyal Girişimler ve Küçük İşletmeler) bu projeden yararlanmalarını öneriyorum.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda Ankara Kalkınma Ajansı’nın Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında 2020 yılında desteklemeye değer gördüğü “Deneyimden Üretime Kaviyer”, yetkinlik ve deneyimlerin toplumsal kalkınma için geri kazanılması projesidir.

Proje Liderliğini “Üretkeniz Biz Kooperatifi” gerçekleştirmekte, projenin ortakları arasında ise Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Türkiye Küçük ve Orta Boy İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) ve Ankara Sanayi Odası (ASO) yer almaktadır.

20 Ekim 2020 de açılışı yapılan ve 18 ay sürecek projenin amacı, yaşamında başarılı işler yapmakla birlikte çeşitli nedenlerle ekonomik yaşamın dışında kalan yetkin bireyleri toplum ve üretim için geri kazanmaktır.

Proje lideri, Üretkeniz Biz Kooperatifi ile TBD ve TOSYÖV yetkililerinden aldığım projeyi

Neden Böyle Bir Projeye İhtiyaç Duyuldu?

Soruma aldığım cevapla projeyi anlatmaya başlamak istiyorum..

“Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hayat Tabloları, 2017-2019 verilerine göre doğuştan beklenen yaşam süremiz 78,6 dür.

Bu rakam erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,3’dir.

İstatistikler dünya genelinde ortalama yaşam süresinin giderek arttığını göstermektedir.

Nüfusun yaşlanması pek çok sosyal sorunu tetiklemektedir.

Örneğin; a. 1962 yılında 6 çalışan bir emeklinin maaşını ödeyebilirken, 2017 yılında 2 çalışan bu bedeli karşılayabilmektedir.

Bu durum bir yandan devletleri ekonomik açıdan zorlarken, öte yandan emekliler giderek fakirleşmektedir.

Ömrün uzamasıyla birlikte, bireyler yaşamları boyunca ortalama Türkiye de 2, Amerika da 3 kez yeni kariyer yapmaktadır.

Türkiye de erken emeklilerin; küçük bir kısmı şoförlük, özel güvenlik, çocuk bakıcılığı, küçük esnaflık gibi önceki deneyimlerinden beslenmeyen daha az vasıflı işlere yönelmekte, pek çoğu da işsiz kalmaktadır.

Öte yandan teknolojide yaşanan hızlı gelişmelere uyum yeteneklerinin fazla olması ve daha ekonomik iş gücü olduğu için kurumlar, genç istihdamına öncelik vermekte, ortalama 40 yaşında pek çok kişi işsiz kalmaktadır.

 Yine istatistiklere bakıldığında Türkiye’de 2019 yılında yükseköğretim mezunu kadınların %70,6’sı çalışırken, 2020’de bu oran %65.3’e düşmüştür.

Yetkin bireyler neden işsiz kaldığını açıklayan başlıca unsurları şunlardır.

- Teknolojik değişimlerin istihdamı daraltması (Örneğin finans sektöründe ATM ve mobil bankacılık, şube ve çalışanların sayısını önemli ölçüde azaltmış[r),

- Teknolojik değişimlere uyumlanamamak (Bilişim okur-yazarlığı yaş artıkça azalmaktadır.)

- İşverenin gençleri tercih etmesi (Örneğin Türkiye’de bilişim firmalarının yaş ortalaması 29’dur.),

- Kendisinin ya da birinci derece yakınlarının sağlık sorunlarının tam zamanlı çalışmayı engellemesi,

- Eski işinde yaşadığı tükenmişlik duygusu.

Bu sorunların çözümü bireylerin yetkinliklerini kullanabilecekleri yeni alanlarda çalışabilmesi için ortamlar yaratmaktan geçmektedir

Bununla birlikte; yetkin bireylerin bilgi birikimi ve deneyimi pek çok kişi ve küçük işletme için altın değerindedir.

Küçük işletmeler eksikliğini hissettiği bilgi ve deneyime makul bedellerle erişmekte güçlük yaşamaktadır.

Deneyim desteği alan KOBİ’lerin cirolarında, pazar paylarında ve ihracatlarında artış gözlenmektedir. “Deneyimden Üretime Kaviyer” projesiyle hem yetkin bireylerin hem de KOBİ’lerin karşılıklı kazanması hedeflenmiştir.

“Deneyimden Üretime Kaviyer” projesini diğer mentorlerden ayıran ve mentorlük kelimesi yerine Girişim Rehberleri denilmesini sağlayan en önemli unsur ise; her bir mentorün sadece kendi deneyimi ve uzmanlığı ile rehberlik yapacak olması ve tüm rehberlik süreçlerinin proje kapsamında adım adım tasarlanıyor olmasıdır.

Proje’ne neler var, şu ana kadar neler yaptınız?

Proje kapsamında Rehber adayları toplam 20 günlük eğitimle rehberlik yolculuğuna giriş hazırlıklarını tamamladılar.

Bu eğitimlerde tüm yaşamlarını gözden geçirip bundan sonra yaşamlarında nasıl ilerlemek istiyorlar, rehber olmak istiyorlar mı, kendi uzmanlıklarıyla kime nasıl rehberlik yaparlar konularını üzerinden önce kendilerine sonra takım arkadaşlarına rehberlik yaparak geçirdiler.

Şimdi gelinen aşamada rehberlik desteği almak isteyen girişimcilerden başvuru toplama süreci başladı.

Son başvuru tarihiniz?

19 Nisan 2021’dir…

Devam eden süreçte, hem rehberlere hem girişimcilere ‘’Kuşaklararası İletişim’’ eğitimi vererek iletişim süreçlerini destekleyeceğiz.

Proje kapsamında her bir rehber 5 saat rehberlik hizmeti sunacak.

Toplam 50 küçük işletme ve KOBİ’ye ihtiyaçları doğrultusunda ücretsiz rehberlik hizmeti verilecektir.

Son aşama, projenin sürdürülebilirliği ile ilgilidir.

Tüm KOBİ’leri ve rehberleri bir plaformda toplamak için web yazılım hazırlıklarımız devam etmektedir.

Proje bitiminde hedefimiz, KOBİleri ve rehberleri tek bir online ortamda topladığımız Girişim Rehberleri Platformu adını verdiğimiz sanal ortamda, rehberlerimizin KOBİleri ihtiyaçları doğrultusunda erişilebilir fiyatlarla rehberlik verme devam etmesidir.

Girişimciler neden katılmalı?

Girişimciler; program kapsamında, aşağıdaki çalışmalardan Ücretsiz yararlanacak.

1- 25 ve 26 Mayıs 2021'de 20:00-22:30 saatleri arasında “Kuşaklar arası iletişim eğitimi” alacak,

2- Temmuz ve Eylül 2021'de yarım gün sürecek, iki kez Sinerji toplantısı'na katılacak,

3- Girişime özel olarak atanan Girişim Rehberleri'nden ihtiyaçları doğrultusunda her oturum bir saat olmak üzere, en az 5 oturum “Rehberlik hizmeti” alacaklar.

 Rehberlik hizmetleri Haziran-Ekim 2021 tarihleri arasında verilecektir.

Girişimciler için süreç nasıl ilerleyecek?

1- Başvurular Girişim Rehberi havuzumuzdaki rehberlerin uzmanlıkları, başvuran firmaların ihtiyaçları ve proje kapsamında belirlenen girişimci sayısına göre seçim komitesi tarafından değerlendirilerek ilan edilecektir.

2- Seçilen girişimler, ihtiyaçları doğrultusunda Girişim Rehberleri ile eşleştirilecektir.

2- Görüşme saatlerini girişim rehberlerimiz ile işletmeler karşılıklı olarak belirleyecektir.

3- Değerlendirme ve Etki Ölçüm süreçleri için girişimlerden istenecek bilgi ve belgeler girişimler tarafından sağlanacaktır.

4- Rehberlik görüşmeleri online platformlarda yapılacaktır.

Çalışmaya katılan girişimciler neler kazanacak?

1- Her yaştan rehber ile rahat çalışabilmeyi öğrenecek.

2- İşletmesinin en önemli sorunlarını çözmek için alanında 10 yıldan fazla deneyimli rehberlerle çalışacak.

3- Sinerji oturumlarında kendisine atanmayan rehberlerin önerilerinden yararlanacak.

4- İsterse Girişim Rehberleri Platformu'nun hizmetlerinden yararlanmaya devam edecektir.”

Projeye ilişkin vereceğim bilgiler özetle bunlar.

Girişimcilerimizin bu proje çağrısına katılmalarını öneriyorum.

Projenin detaylarını nereden öğrenebiliriz, nasıl başvurabiliriz diye merak edenler www.uretkeniz.biz sayfasından detaylara ulaşabilirler. Son Başvuru: 19 Nisan 2021

 https://forms.gle/U17BvhdPmP2NRfzb9 linkinden başvurabilirsiniz.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Tampondan - Tampona… 15 Temmuz 2021
TBD genel kurulundan 08 Temmuz 2021