Görünüm iyileşiyor

H. Bader ARSLAN
H. Bader ARSLAN

Geçen hafta tüketici güveninin son 2,5 yılın en yüksek düzeyine çıktığını gördük. Bu güzel bir gelişme. Aslında güzel olan tek şey güvenin yükselmiş olması değil. Dört alt endeksten üçü (hanenin maddi durumu, hanenin gelecek 12 ay maddi durum beklentisi ve gelecek 12 ay genel ekonomik durum beklentisi) yükselirken, dördüncü alt endeksin (gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim malı satın alma düşüncesinin) gerilemiş olması da altı çizilmesi gereken bir gelişme. COVID-19 döneminde ilk üç alt endekste gerileme ol masına rağmen, dayanıklı tüketim malı satın alma eğilimi anlamlı bir gerileme göstermemiş, hatta yükselmişti.

Dayanıklı tüketim malı satın alma eğilimindeki düşüş, 2020’nin ikinci yarısında sert şekilde yükselen ve son aylarda gerileyen kredi büyüme hızının, tüketimi yavaşlattığının bir göstergesi. Hem enflasyon, hem cari açık hem de borçlanma eğilimi perspektifinden pozitif bir resim. Genel ekonomik denge açısından önümüzdeki birkaç ay boyunca bu eğilimin devam etmesi iyi olacaktır.

Cuma gecesi Fitch, Türkiye’nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü negatiften durağana çevirdi. Kasım’dan bu yana ekonomi politikalarındaki değişikliklerin, riskleri azaltmaya başladığı, sermaye girişlerini yeniden başlattığı vurgulandı. Yakında diğer kredi derecelendirme şirketlerinden de benzer hatta daha büyük adımlar atıldığını görebiliriz.

Haftanın önemli verilerinden biri, bu sabah açıklanacak olan reel sektör, hizmet, ticaret ve inşaat sektörleri güven endeksleri. Kur ve finansal stresteki gerileme ile son aylarda iyimserlik düzeyinde artış olduğunu görüyoruz. Bunun sektörlere de yansımasını bekleriz. İnşaat sektörü güven endeksinde, satışlardaki gerileme nedeniyle bir düşüş var. Bunun önümüzdeki aylarda da devamını görebiliriz.

Hizmet sektörleri COVID-19 nedeniyle diğer sektörlere göre çok daha zayıf bir görünüme sahip. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklama paralelinde gelecek aydan itibaren sosyal kısıtların hafiflemesi ile güven düzeyinde kademeli bir artış görebiliriz. Reel sektör (sanayi) güven endeksi uzun süredir iyi bir performans gösteriyor. Yakın zamanda herhangi bir bozulma riski görünmüyor. 2021’de ihracat artış beklentisi sanayi üretimindeki ivmeyi güçlü tutacaktır.

Pazartesi sabah 11:00’de ocak ayı turist sayısı açıklanacak. Türkiye gelen ziyaretçi sayısı 2020’de yüzde 69 azalmıştı. 2021’de Ocak ve Şubat verilerinde sert gerilemenin devamını göreceğiz. Marttan itibaren önce baz etkisi ile, izleyen aylarda reel anlamda iyileşmenin de katkısıyla turist sayısında artış bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020’de 15,8 milyon olan turist sayısının, 2021’de 31 milyona ulaşmasını bekliyor.

YURT İÇİ

Pazartesi 10:00 Şubat ayı sektörel güven endeksleri
Pazartesi 10:00 Şubat ayı Reel sektör güveni
Pazartesi 10:00 Şubat ayı kapasite kullanım oranı
Pazartesi 11:00 Ocak ayı turizm verileri
Perşembe 10:00 Şubat ayı ekonomik güven endeksi

YURT DIŞI

Pazartesi 12:00 Almanya Şubat ayı ifo endeksi
Salı 13:00 Euro Bölgesi Ocak enflasyonu
Salı 18:00 ABD Şubat ayı CB tüketici güveni
Perşembe 10:00 Almanya Mart ayı tüketici güveni
Perşembe 16:30 ABD Ocak ayı dayanıklı tüketim malı siparişleri

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Ne kadar mutluyuz? 15 Şubat 2021