Gümrük bürokratlarının sözünün dinlenmesi gerekiyor

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, Gümrük Kanunu itiraz veya uzlaşma müessesesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunmuş yükümlülerin Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’dan faydalanmak üzere Gümrük Müdürlüğü’ne müracaat etmesi halinde; yükümlünün uzlaşma/itiraz başvurusundan feragat ettiğine dair bir dilekçe aranıp aranmayacağı konusu gümrük idarelerinde sorun oldu.

Keza; böyle bir gereklilik yok ise, uzlaşma/itiraz değerlendirme sürecinin yapılandırma talebi sonuçlandırılıncaya kadar askıya alınarak, yapılandırmanın olumsuz sonuçlanması halinde değerlendirmeye devam edilip edilmeyeceği tereddütleri oluştu.

Gümrükler Genel Müdürlüğü konuyu şu şekilde çözdü;

Yükümlülerin kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir üst makama, üst makama yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebileceği, uzlaşma talebinin, henüz itiraz başvurusu yapılmamış veya itiraz edilmiş olmakla birlikte itirazı henüz sonuçlandırılmamış gümrük vergileri ve idari para cezaları için, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılacağı, uzlaşma talebinde bulunulması hâlinde, itiraz veya dava açma süresinin duracağı, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hâlinde sürenin kaldığı yerden işlemeye başlayacağı hatırlatmasını yapmış bulunuyor.

Yapılandırmadan yararlanmak için yükümlünün dava açmaması, açılmış davalardan vazgeçmesi ve kanun yollarına başvurmaması koşulu aranmakla birlikte, yapılandırma talebinin değerlendirilmesi için uzlaşma veya itiraz başvurusundan feragat etmesine ilişkin bir hüküm bulunmadığından yapılandırma başvurusu sonuçlanıncaya kadar uzlaşma veya itiraza ilişkin işlemlerin bekletilmesi ve yapılandırma talebinin reddi halinde uzlaşma/itiraz talebinin değerlendirilmesine devam edilmesi istenmiş bulunuyor.

Gümrükler Genel Müdürlüğü geçici bir çözüm bulmuş. Aslında yapılandırma düzenlemesi yapılırken gümrük mevzuatı detaylarının yeterince göz önünde bulundurulmadığı anlaşılıyor.

Her zaman söylediğim gibi bütün bakanlıkların yaptıkları düzenlemelerin gümrük mevzuatı ile temas eden yönlerinin bulunduğu gerçeğini ne yazık ki gümrük dışındaki bürokratlar bir türlü kavrayamıyor. Koordinasyon ve liyakatın önemi her geçen gün artıyor. Özellikle dış ticaret söz konusu olunca mutlaka gümrük mevzuatı dikkate alınmalıdır. Yoksa sahada sorunlar oluşur ve ülkemizin ticaretine zarar verilir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar