Gümrük davaları yol haritasında değişiklik

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, Gümrük davaları ile ilgili olarak yapılacak işlemlerde izlenecek yol haritasını daha önce bir yazımda belirtmiştim. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bakan Ruhsar Pekcan’ın oluru ile söz konu yol haritasında değişiklik yapmış bulunuyor.

Dava ve İcra Takipleri ile Bunlara Bağlı İş ve İşlemlerde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Genelge’nin "İdari yargı kararları" başlıklı maddesi değiştirilmiş bulunuyor. Yeni durum şöyle işleyecektir;

Vergi davalarında;

Kararda faiz tarihi ile faiz oranı belirlenmiş ise bu tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz hesaplanarak asıl alacak ile birlikte ödenmesi gerekiyor. Keza, Ek tahakkuk veya ihtirazı kayıtla yapılan gümrük beyanı hakkında yükümlü lehine karar verildiği hallerde tahsilatın yapıldığı tarihten kararın davacıya tebliğ edildiği tarihe kadar ki süre için yasal faizin ödenmesi öngörülüyor.

Ayrıca, banka hesap numarasının idareye bildirildiği tarih ile ödeme tarihi arasındaki süreye 6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin de ödenmesi gerekiyor. Ancak mahkeme kararının davacıya tebliği ile banka hesap numarasının idareye bildirildiği tarih arasında geçecek süre için faiz hesaplanmayacağı da belirtiliyor.

Tazminat davalarında;

Kararda asıl alacak ile birlikte faize de hükmedilmiş ve faiz tarihi ile faiz oranı belirlenmiş ise bu tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz hesaplanarak asıl alacak ile birlikte ödenmesi isteniyor. Kararda faiz ile ilgili bir hüküm yoksa banka hesap numarasının idareye bildirildiği tarihe kadar geçecek süre için faizin ödenmeyeceği ve banka hesap numarasının idareye bildirildiği tarih ile ödeme tarihi arasındaki süreye 6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesine göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanacak faizin ödeneceği ifade ediliyor.

Bunların dışında belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren idari davalarda;

Kararda asıl alacak ile birlikte faize de hükmedilmiş ve faiz tarihi ile faiz oranı belirlenmiş ise bu tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz hesaplanarak asıl alacak ile birlikte ödenmesi gerekiyor. Keza; kararda faiz ile ilgili bir hüküm yoksa banka hesap numarasının idareye bildirildiği tarihten itibaren 30 gün içinde borç ödendiği takdirde faizin ödenmeyeceği belirtiliyor.

İdari yargıda açılan tüm davalarda hükmedilen vekalet ücretleri ve yargılama giderleri ödemelerinde; banka hesap numarasının idareye bildirildiği tarihten itibaren 30 gün içinde ödendiği takdirde faizin ödenmeyeceği ve bu süre içinde ödeme yapılamaması ve talep edilmesi halinde, asıl alacak için hükmedilen faiz tarihi ve faiz oranına bağlı kalınmaksızın karar tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için yasal faiz oranında hesaplanacak faizin ödeneceği belirtiliyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar