Gümrük müşavirleri olanlardan memnun mu?

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, Gümrük Müşavirleri Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve çalıştırılan diğer personel sayılarını dikkate aldığımızda aileleri ile birlikte onbinlerce kişiden oluşan bir kitleden bahsetmek mümkündür. Nicelik ve nitelik açısından yetkin bir meslek icra ediliyor ve istihdam ile vergilere katkı çok önemli boyutlara ulaşıyor.

Dış ticaretin yüzde doksanı bu meslek grubu üzerinden icra ediliyor. En azından gümrük işlemlerinin tüm süreçlerinde söz sahibidirler ve bir o kadar da sorumlulukları bulunuyor. Kısacası ciddiyetle yaklaşılması gereken meslek mensupları söz konusudur.

Geçen yıl asgari ücretlerinde çok cüzi bir artış yapıldı. Çok zor bir yıl yaşadılar. Çalışanlara tatminkar bir ücret verilemedi. Bu yıl yüzde otuz altılık artış bir nebze olsun ferahlama sağlayabilir. Ancak enflasyon oranı ve çalışan ücretlerine yapılacak zamlar, kıdem tazminatlarının yükselmesi, hizmet sektöründe vergiden indirilecek kalemlerin sınırlı olması memnuniyeti en alt seviyelere düşürmüş bulunuyor.

Yeni yapılan bir düzenleme ile de Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri’nin (YGM) çalışma yaşı sınırı 70 e çıkarıldı. Olumlu bir gelişme tabi. Ancak serbest meslek sahibi kişilerde yaş sınırı ne derece doğru tartışılır doğrusu. Ki 13 yıldır rüştünü ispat etmiş olan bu mesleğin takdir yetkilerinden ziyade sağlam temellere dayanması mensupların arzusudur. Sistemin YMM’ler gibi temelli bir çözüme kavuşturulması yerinde olur.

Önemli dış ticaret şirketlerine gümrük işlemlerinde çeşitli kolaylıklar sağlayan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası alınması ve yıllık kontrol işlemlerinde sadece YGM’ler ve muhasebe eğitimi almış Gümrük Müşavirlerinin yetkilendirilmesi sınırının konulması yararlı olur. Keza; akaryakıt antrepoları YGM denetimine verilmesi de öyle…

Müşavirlerin örgütlenmeleri de bir acayip. Bir kısmı Gümrük Kanunu’ndan kaynaklı dernekler bir kısmı bunun dışında dernekler şeklinde bir örgütlenme var. Doğal olarak bu derneklerin etkinlikleri merkezi otorite ile işbirlikleri sınırlı çerçevede kalmaktadır. Oysa çok iyi çalışmalara da imza atmış bulunuyorlar ama çalışmalar yeterince değer bulamıyor. Dağınıklık etkinliği yıpratıyor.

Sayın Ticaret Bakan Mehmet Muş sanırım konuya olumlu yaklaşım içinde. İkna olurda oda şeklinde örgütlenmeleri mümkün olursa bir amaç gerçekleşmiş olur. Gümrük bürokratlarının da olumlu yaklaştıklarını düşünüyorum. Birlik şeklinde bir fikir de gündemde. Esasında yeniden bir keşfe gerek yok. YMM’ler gibi bir model var önümüzde.

Müşavirlerin ve YGM’lerin ve de yardımcıların memnuniyeti ülkemizin dış ticaretinin hızlanmasına hizmet eder. Bu ana mantık yapılacak çalışmalarda önem taşıyor. Benden hatırlatması..!

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar