Gümrük müşavirleri seçimini yaptı

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Trakya’dan Kocaeli’ne kadar bir bölgede faaliyet gösteren Gümrük Müşavirleri ve yardımcılarının üye olduğu İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) seçimli olağan genel kurulunu geçtiğimiz cumartesi günü yaptı. Dört grup yarıştı. Mevcut Başkan Serdar KESKİN’in listesi yine seçildi. Başarılar diliyorum.

Yaklaşık 3.000 Gümrük Müşaviri-Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ve 6.000 Müşavir yardımcısının üye olduğu dernek genel kurulunda özellikle 500 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmini yöneten müşavirlerin sorunlarına dikkat çekildi. Özellikle, vekaletname sistemine dayalı olarak dolaylı temsil suretiyle çalışılmasının neden olduğu müteselsil sorumluluk konusundan çokça şikayet edildi haklı olarak. Pandemi döneminde sağlıkçılardan sonra en çok fedakarlık yaparak ülke ekonomisinin işlemesine yardımcı olan bu meslek grubunun hakkını teslim etmek gerekiyor.

Bu kadar büyüklükteki dış ticaret işlemlerini yürüten meslek mensuplarının büyüklük rakamının yüzde biri ikisi civarındaki bir rakamı içinde bazı sorunların yaşanması yüzde doksansekiz büyüklüğün sorunsuz gerçekleşmesi takdire şayan bir durum olarak ortaya çıkıyor.

Keza, sınavlara girişte üç kere ile sınırlamanın beş kereye çıkarılması ve altı ay önceden sınav tarihinin belirtilmiş olması ve de üniversite kanalıyla sınavların yapılacak olması halinde İstanbul’da bir üniversite ile anlaşılması genel kurulda önerildi.

Asgari ücretler son yılda artmış olsa bile geçmiş on yılın hala altında bir tarifenin olmasından rahatsızlıklar dile getirildi. Kazanç-külfet ve sorumluluk dengesinin bulunmadığı anlatıldı.

En büyük talep de ODA-BİRLİK konusunda geldi. 100 bini bulan çalışan sayısıyla ve 500 milyar dolarlık işlem hacmini yürüten bu meslek grubunun oda olmasındaki engellerin neler olduğu ve nasıl aşılabileceği konusunda hararetli tartışmalar yaşandı. Son derece haklı yaklaşımlar ortaya çıktı.

Gümrük Müşavirleri Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve çalıştırılan diğer personel sayılarını dikkate aldığımızda aileleri ile birlikte on binlerce kişiden oluşan bir kitleden bahsetmek mümkündür. Nicelik ve nitelik açısından yetkin bir meslek icra ediliyor ve istihdam ile vergilere katkı çok önemli boyutlara ulaşıyor. NEDEN ODA OLAMASINLAR

Önemli dış ticaret şirketlerine gümrük işlemlerinde çeşitli kolaylıklar sağlayan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası alınması ve yıllık kontrol işlemlerinde konu ile ilgisi olmayan kimselerin rol oynamalarının mantıksız-haksız ve zararlı olduğu dillendirildi.

Daha önceleri de belirttiğim gibi, müşavirlerin örgütlenmeleri de bir acayip. Bir kısmı Gümrük Kanunu’ndan kaynaklı dernekler bir kısmı bunun dışında dernekler şeklinde bir örgütlenme var. Doğal olarak bu derneklerin etkinlikleri merkezi otorite ile işbirlikleri sınırlı çerçevede kalmaktadır. Oysa çok iyi çalışmalara da imza atmış bulunuyorlar ama çalışmalar yeterince değer bulamıyor. Dağınıklık etkinliği yıpratıyor. Çözülmeyecek sorunlar değil sorunları. Doğru dürüst bir örgütlenme modeli ile rahat bir çalışma ortamı sağlanabilir bu meslek mensuplarına. 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar