Gümrük müşavirlerinin sesini neden duymuyorlar?

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, gümrük müşavirlerinin dış ticaretteki önemini herkes biliyor ama sorunlarına kulak veren oluyor mu? En azından memlekete baktığımızda her meslek bir oda kurabiliyor ama Müşavirlere bu hak bir türlü tanınmıyor. Gelen geçen tüm bakanlara konu anlatılıyor ama bir türlü olmuyor. Şimdiki Bakan Sayın Mehmet Muş inşallah daha anlayışlı davranır.

Şu “kapanma” günlerinde muafiyetler istisnalar sayılıyor çeşitli genelgelerde ama gümrük müşavirlerinin adı yine anılmıyor. Allah aşkına gümrükler-lojistikçiler çalışıyor ve dış ticaret işleri durmuyorsa bunların işlemlerini kim yapacak… Tabi ki, gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yapacak. Ki bunların Türkiye’nin her köşesinde işlemleri yapma yetkilerinin bulunduğunu da İçişleri Bakanlığı biliyor. NACE’leri de 52-53

Örneğin; İstanbul-Kocaeli-Tekirdağ arasında her gün gidip gelen müşaviler/yardımcıları/stajyerler Seyahat İzin Belgeleri mi alacaklar? Bu mantıklı mı?

Düzenlemeler yapılırken bunlar neden akla gelmiyor. Kamu görevlileri ve sporculara ya da toplu taşıma araçları ile seyahat ederlere Seyahat İzin Belgesi sorulmuyor da lojistik veya gümrük işleri yapacak olan müşavirlerden bu belge neden isteniyor.

Ticaret Bakanı’nın bizzat İçişleri Bakanı ile bu konuda da iletişiminin bulunması gerekmez mi? Belki de iletişim yaşanmıştır. Yaşanacak sorunları gören Gümrük Müşavirlikleri Dernekleri harekete geçmiş bulunuyor.

Derneklerin yazılı taleplerine baktığımızda “...Koronavirüs (COVID¬-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın düzenlemeleri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak tam kapanma uygulamasına geçirilmiştir. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dönemde; -Gümrük müşaviri ve yardımcıları, tüm illerde izin belgelerini ibraz ederek, -Stajyerler ve gümrük müşavirliği ofis çalışanları ise çalıştığını gösteren belgeyi ibraz ederek, kısıtlama olan günlerde işlerine gidip gelme ve özellikle zamana karşı yarışılan ve ülkemiz açısından çok önemli olan İhracat işlemlerinin yapılabilmesi için gece gündüz ve hafta sonları da dahil olmak üzere tüm meslektaşlarımız can siper çalışmışlardır. Ancak sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde bazı meslektaşlarımızın belge ibrazı ve izin alma noktasında çeşitli zorluklar ve prosedürlerle karşılaştığı ve işlerinde aksamalar yaşadıkları tarafımıza iletilmiştir. İçişleri Bakanlığımızca kısıtlamalar konusunda çıkarılan 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelge’de Ek: Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler listesi 3. maddesinde belirtilen, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler arasında gümrükler ve buralarda çalışanlar ifadesi yer almaktadır. Bildiğiniz gibi Gümrük İdarelerinde yapılacak iş ve işlemler, gümrük müşavir ve yardımcıları, stajyerler ve gümrük müşavirliği ofis çalışanları tarafından hazırlanan ve gümrüklere sunulan bilgi ve belgeler aracılığıyla yapılmaktadır. Özetle dış ticaret işlemlerinin gümrük müşavirliği mesleği aracılığıyla yapıldığı değerlendirildiğinde, gümrük müşavirleri, yardımcıları ve çalışanları ofislerine ve Gümrük idarelerine gidemedikleri takdirde gümrüklerin açık olması hiç bir anlam ifade etmeyeceği ve özellikle ihracat işlemlerinin ve dış ticaretin yapılamayacağı malumlarınızdır. Bu kapsamda, dış ticaretimizin ve özellikle ihracatımızın ve dış ticaretin aksamaması ve gümrük idarelerinde yapılacak işlemlerin devam etmesinin sağlanması amacıyla, Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler listesi başlığı altında, gümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardımcıları, stajyerler, gümrük müşavirliği ofis çalışanlarını da kapsayacak şekilde ve İçişleri Bakanlığı’nca 81 ilimizin valilik makamına (Emniyet ve Jandarma Birimleri de dahil) bildirimde bulunulmasının sağlanması hususunda düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Mesleğimiz hakkında gümrük mevzuatı çerçevesinde düzenleme yapma yetkisine haiz olan makamlarınız aracılığıyla konunun İçişleri Bakanlığı’na iletilmesinin uygun ve zaruri ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir…” deniliyor. Bu taleplerin de derhal İçişleri Bakanlığı”na Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nce intikal ettirildiği anlaşılıyor.

Allah aşkına, bu sorunların yaşanacağını düzenleme yaparken İçişleri bakanlığı bilmiyor mu?

Lütfen, dış ticareti ilgilendiren düzenlemeler yapılırken gümrük idarelerinin görüşlerini diğer bakanlıklar (Tarım-Sağlık-İçişleri-Maliye vb) dikkate alsınlar. Aksi takdirde sorunlar çıkıyor. Ülke ekonomisi kaybediyor.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar