Gümrüklerde yaşanan 4 sorun çözüldü

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Gümrük idarelerinde yaşanan bazı sorunlara Ticaret Bakanlığı çözümler getirmiş bulunuyor.

Şu alanlarda muhtelif sorunlar yaşanıyordu;

  1. Transit beyannamelerine ilişkin eksiklik/fazlalık takibatları,
  2. TIR ithalat kayıtları,
  1. NCTS teslim kayıtları
  2. HT kodlu aktarma bildiriminden oluşturulan teslim kayıtlarının iptali,
  3. Transit süre aşımlarında uygulanan idari para cezası,

Çözümler ise şu şekilde oluşturulmuş bulunuyor;

- Transit beyannamelerine ilişkin eksiklik/fazlalık takibatları:

Özet beyan giriş gümrük idaresine verilmekte olup transit rejimi kapsamında varış (iç ya da sınır) gümrük idaresine sevk edilen eşya için 2012/2 sayılı Genelge uyarınca özet beyan eksiklik/fazlalık takibatı uygulaması söz konusu değildir. Bu çerçevede özet beyan eksiklik/fazlalık tespiti ve takibatının giriş gümrük idaresince yapılması gerekmekte olup transit rejimi kapsamında taşınan eşya için varış gümrük idaresince yapılan muayene sonucunda eşyada beyana aykırılık çıkması halinde,

Gümrük Yönetmeliği’nin 239 ila 242 inci maddelerinde ulusal ve ortak transit rejimi ayrımı yapılarak düzenlenen hükümler çerçevesinde ve TIR Karnesi kapsamındaki eksiklik ve fazlalık takibatları için ise Gümrük Genel Tebliği’nin (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) 34’üncü maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılması gerekiyor.

- TIR ithalat kayıtları, NCTS teslim kayıtları ve HT kodlu aktarma bildiriminden oluşturulan teslim kayıtlarının iptali:

Sistemde otomatik olarak oluşturulan ve yükümlü hatasından kaynaklanmayan söz konusu kayıtların iptalinde; Gümrük Yönetmeliği’nin (82) numaralı ekinin 3’üncü maddesinde yer alan "Özet beyan iptali (yükümlünün hatasından kaynaklanması hali)." durumunda uygulanan Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki usulsüzlük cezasının uygulanmaması gerekiyor.

- Transit süre aşımlarında uygulanan idari para cezası:

Transit süresi aşımlarında; Gümrük Yönetmeliği’nin (82) numaralı ekinin 43’üncü maddesinde yer alan "Varış bildiriminin, taşıma aracının eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine ulaşmasından sonraki altı saatten daha sonra verilmesi." hükmü uyarınca Gümrük Kanunu’nun 241’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında usulsüzlük cezası değil, transit sürelerinin ne kadar aşıldığına bağlı olarak aynı Gümrük Kanunu’nun  241/3/e, 4/d, 5/a veya 6/c maddeleri uyarınca idari para cezası uygulanması gerekiyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar