9 °C
Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Gümrükte e-İhale sistemi değişti açıklamalara dikkat!

e-İhale sisteminde ekim ayında yapılan değişikliklerin uygulamada sorunsuz uygulanması için Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü e-İhale işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklamış bulunuyor.

Eşya ihalelerinde şunlara dikkat edileceği belirtiliyor;

Tasfiyelik hale gelen eşya mümkün olduğunca birbiriyle benzer eşyalardan oluşan gruplara ayrılmalıdır (Örn. cep telefonu, adaptör, powerbank, cep telefonu aksesuarı). Eşya cinsi itibarıyla benzeşmeyen eşyaların aynı gruplarda satışa sunulmamasına dikkat edilmelidir.

Eşya fotoğrafları net, eşyayı tam ve doğru bir şekilde temsil edecek/gösterecek şekilde olmalıdır.

Eşya örnekleri fotoğraflanırken eşyaya zarar vermeyecek şekilde ambalajlarından çıkarılarak net bir şekilde eşyanın görünmesinin sağlanmasına ve fotoğraflarda eşyanın bulunduğu yerden kaynaklanan gereksiz ve ilave görüntülerin yer almamasına, bu çerçevede arka planlarda kişi, el, başka tür eşya, döküntü vb. görüntülerin yer almamasına dikkat edilmelidir.

İhale başlıklarında eşya tanımına yer verilmelidir. Özellikle “Muhtelif Eşya” tanımı mümkün olduğunca kullanılmamalıdır. Birden fazla eşya cinsi barındıran gruplarda değer veya miktar olarak ağırlıklı eşyalar önce yazılmalıdır. Tanımlarda miktar ifadeleri (adet, kilo vb.) kullanılmamalı, miktar bilgileri ayrıntılı olarak açıklama alanına yazılmalıdır.

Eşya fotoğrafları ile ihale başlıkları uyumlu olmalıdır. Başlıklarda yer alan eşya ile ihalenin ilk fotoğrafı aynı olmalıdır. Bu fotoğrafın listelerde yer alan fotoğrafla aynı olabilmesi için son eklenen fotoğrafın da ilk fotoğraf ile aynı olmasına dikkat edilmelidir (Örneğin; ihale başlığı “cep telefonu, adaptör, powerbank, cep telefonu aksesuarı” ise, ilk fotoğraf cep telefonuna ait olmalı, fotoğraf sıralaması başlıktaki sırada olmalıdır.).

İhalelerin sisteme girişi, www.eihale.gov.tr web adresi üzerinden yapılmalıdır.

Araç ihalelerinde şunlara dikkat edileceği belirtiliyor; Aracın fotoğraf ve videoları çekilme-den önce, araçların temiz bir iç/dış görünüme sahip olması sağlanmalıdır. Video çekimlerin-de; araç üzerinde plakanın sökülmüş olması, videonun arka planında görünebilecek araçların plakasının kapatılması, aracın mümkünse çalışır vaziyette görüntüsünün de alınması gerekmektedir.

Araç ihalelerindeki fotoğraflar, düzgün olmalı ve aracın farklı cepheleriyle detaylarını net şekilde göstermelidir. Aracın bulunduğu yerden kaynaklanan gereksiz görüntülerin fotoğraflarda yer almamasına özen gösterilmelidir (arka planlarda kişi, el, başka tür eşya, döküntü vb görüntülerin yer almamasına dikkat edilmelidir).

İhale ilanında yer alan ihale bilgileri, eksper raporları, video ve fotoğraflar arasında çelişki olmamalıdır. Özellikle video girişlerinde yer alan araç bilgileri, eksper raporları ve ihale bilgileriyle mutlaka karşılaştırılmalıdır.

Sisteme konulmadan önce araç videoları baştan sona kadar mutlaka dikkatle izlenmeli ve kontrol edilmelidir. Videolarda karşılaşılan sorunlar, ivedilikle Genel Müdürlüğe bildirilmelidir.
Gerek idareler ve gerekse ihaleye girecekler için oldukça yararlı bilgilere ulaşılması sağlanmış bulunuyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap