Gümrükte elektronik teminat mektubu uygulamasında sorunlar

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları,  elektronik teminat mektuplarına ilişkin “Elektronik Teminat Mektubu Uygulama Kılavuzu” önceden yayımlanmış idi. e-Teminat mektuplarına ilişkin tüm işlemlerin ilgili memur ve idare amiri tarafından olmak üzere "işlem onayı" ve "işlem kabulü" şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirileceği ve işlem kabulünden sonra tahakkukun sonlandırılmasını sağlayacak şekilde düzenleme yapıldığı belirtilmişti.

Ancak; henüz işlemleri tamamlanmamış e-teminat mektupları ile ilgili olarak gümrük idareleri tarafından bankalara veya ilgili diğer kurumlara yönlendirmeler yapıldığı ve gecikmelere sebebiyet verildiği anlaşılıyor.

Aslında, gümrük idaresince kabul edilen bir teminat mektubunun iadesi veya tazmini söz konusu olduğunda "Gümrük İşlem Bilgileri" alanında ‘İşlem Yap’ seçeneğinin seçilmesi ile birlikte yapılacak işlemler sıralanmış bulunuyor.

Uygun seçeneğin seçilmesi, açıklama alanının doldurulması, teminat tutarının ‘Tutar’ alanına yazılması sonrasında ilgili memur tarafından iadesi uygun görülen teminat mektubu için yapılacak işlemin yetkili idare amirinin onayına gönderilmesi ve yetkili amir tarafından onaya gönderilen işlem niteliğine göre işlemlerinden biri seçilerek işlemin tamamlanması gerekiyor.

Sorunların çözümü bakımından yeni bir uygulama gedildi. Şöyle ki; teminat mektubunun iadesi veya tazmini ile ilgili olarak gümrük idaresince yapılan işlemlere ilişkin bildirimlerin sistem aracılığıyla muhatap bankaya iletilmesi için işlemlerin yetkili amir tarafından kabul işlemi yapılarak sonlandırılması gerekiyor. Gecikme ve aksamaların önlenmesini teminen bahsi geçen uygulama kılavuzuna uygun şekilde işlem tesis edilmesi yönünde gerekli özenin gösterilmesi konusunda gümrük idareleri Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce uyarılmış bulunuyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar